FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Kursus

Complianceforløb

  • Bestyrelse og finansiel regulering
  • Jura

Formål

Regulering og myndighedskrav spiller en større og større rolle i pengeinstitutterne, og kravene til compliancefunktionen er derfor også stigende.

Som både ny og mere erfaren compliancemedarbejder kan du få gavn af en faglig opdatering, så du har det rette indblik, overblik og redskaber til at håndtere opgaverne i compliancefunktionen.

Complianceforløbet er udviklet i samarbejde med eksperter i finanssektoren, som alle har stor erfaring med compliance i praksis. På den måde sikrer vi, at indholdet passer til din hverdag, og at du kan bruge din nye viden med det samme hjemme i instituttet.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, som arbejder med 2. line compliance eller ønsker at blive klædt på til at kunne varetage et job i 2. line compliance.

Forløbet er relevant for compliancemedarbejdere i både større og mindre institutter, da grundlaget for compliance, herunder inspiration til metoder, redskaber og kommunikation, kan anvendes uanset instituttets størrelse.

Indhold

Forløbet rummer teori, redskaber og best-practice, og undervisningen varetages af de skarpeste profiler inden for deres felt. Mød bl.a.:

  • Erfarne compliancepraktikere fra pengeinstitutterne, der fortæller om undersøgelser, dokumentation og rapportering
  • Specialister, der gør os klogere på roller, snitflader og samarbejde
  • Eksperter fra f.eks. lokale pengeinstitutter og eksterne rådgivere, der deler deres indsigter om grundlæggende krav, rammevilkår og nye tendenser
  • Finanstilsynet, der fortæller om tilsynets forventninger til compliancefunktionen og om, hvordan et tilsynsbesøg foregår

Desuden sætter forløbet fokus på kommunikation og compliances samspil med forretningen.

Undervejs i forløbet vil der være relevante opgaver og mulighed for drøftelse, både med undervisere og de andre deltagere.

 

Tillægslæring: Compliances aktivitetsområder

Hvis du har brug for at dykke ned i specifikke fagområder såsom compliance på investering, IT, bolig, pension mm., kan du tilvælge moduler, som går i dybden med de forskellige emner. Modulerne afholdes virtuelt.

Klik på "Læs mere" herunder.

Startdato 9. juni 2021
Slutdato 11. juni 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 3 dage
Dag 1 fra kl. 10.00-18.00, dag 2 fra kl. 8.30-16.30 og dag 3 fra kl. 8.15-13.30.
Målgruppe
Fagspecialist
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Underviser Linda Heath
Pris: 8.538 kr. 11.376 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning.
Tilmeld Vis flere datoer
24. august 2021, København
Læs mere

  

Compliances aktivitetsområder

Som noget nyt kan du udvide din viden på specifikke fagområder inden for compliance ved at tilmelde dig individuelle undervisningsmoduler, som går i dybden med områder, der udvælges ud fra complianceinstrukserne.

Undervisningen har form af virtuelle undervisningsmoduler af ca. 2 timers varighed per område. Her vil vi kort drøfte regelsættet for det konkrete område, hvorefter vi kommer med input og inspiration til, hvordan du kan foretage en complianceundersøgelse og vurdering af området.

Du kan tilmelde dig de moduler, som du og din arbejdsgiver finder relevante. Undervisningen varetages af konsulenter fra FU og eksterne specialister fra sektoren.

Modulerne udbydes fra efteråret 2021. Kontakt projektkoordinator Anne Bessmann-Petersen på abp@finansudd.dk, hvis du vil have besked, når emner og datoer er på plads.

Virksomhedens udbytte

Med vores indgående erfaring med compliance i pengeinstitutter bliver jeres medarbejdere klædt på til at kunne varetage en stilling i en 2. line compliancefunktion i finanssektoren. Efter forløbet kan medarbejderen bidrage med en værdiskabende complianceviden, herunder anvendelse af complianceredskaber og metoder.

Deltagerens udbytte

Du får et stærkt grundlag til at kunne spille en aktiv og værdiskabende rolle i en 2. line compliancefunktion. Du møder kolleger fra andre institutter, og du får dermed mulighed for at opbygge gode kontakter og et netværk, som sidder med lignende opgaver og udfordringer.