Kursus

Investeringsforståelse: Modul 1 Grundlæggende investeringsviden

  • Investering

Modul 1 (af 3) for ikke-kundevendte medarbejdere fokuserer på de ekstra muligheder, finansielle instrumenter giver, og en vurdering af risikoen herved. Kurserne kan tages samlet eller enkeltvis. 

Formål
Du får styr på de begreber, der bruges ved investering i aktier og obligationer. Det giver dig en bedre forståelse for investeringsverdenen og dermed har du et endnu bedre fundament, når du deltager i det interne arbejde med at skabe de rigtige investeringsløsninger til pengeinstituttet og til kunden.

Målgruppe
Hovedsædemedarbejdere og ikke-kundevendte medarbejdere generelt, herunder eksempelvis intern revision, backoffice, it-afdeling, juridisk afdeling, kredit- eller controllerfunktion samt medarbejdere ved edb-centralerne.

Indhold
Hvorfor i det hele taget investere? Hvad taler for og hvad taler imod?

På dette kursus kommer vi omkring

  • hvordan sikrer du, at kundens investeringer matcher kundens risikoprofil?
  • hvad påvirker overordnet de finansielle markeder?

Du bliver opdateret på de mest gængse investeringsprodukter (aktier og obligationer). Vi har fokus på både faglighed og de udfordringer og overvejelser, man som rådgiver har, når man taler med kunderne om investering. Vi omsætter teori til praksis og sikrer, at kunderne forstår, hvad vi siger.

Målgrupper
Privatrådgiver
Kundemedarbejder
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt Claus Henriksen
Hertil kommer ophold og forplejning ca. 700 kr.
Løsning tilpasset virksomhed
Kurset varer en dag. Starter kl. 9.00. Slutter kl. 16.00.
Læs mere

 

Metode
Dagen bliver en kombination at faglige indlæg, små cases og opgaver, dialog i plenum og i grupper.

Forberedelse
For at sikre dig et så højt udbytte som muligt skal du som forberedelse gennemgå udvalgte e-learning-kurser. Du får nærmere besked herom i kursusinvitationen.

Læs mere om
Investeringsforståelse modul 2 - Finansielle instrumenter
Investeringsforståelse modul 3 - Porteføljeteori

Case med afdelingsdirektør, som har deltaget på 2 af modulerne