Kursus

Investeringsforståelse: Modul 3 Porteføljeteori

  • Investering

Modul 3 (af 3) for ikke-kundevendte medarbejdere fokuserer på at skabe et højere afkast ved at sammensætte produkterne klogt uden at øge risikoen. Kurserne kan tages samlet eller enkeltvis.

Formål
Du oplever værdien af at sprede investeringen på tværs af forskellige aktiver, brancher og geografiske områder. Du kender den værktøjskasse, der ligger bag opbygningen af kundens investering og dermed har du et endnu bedre fundament, når du deltager i det interne arbejde med at skabe de rigtige investeringsløsninger til pengeinstituttet og til kunden. 

Målgruppe
Hovedsædemedarbejdere og ikke-kundevendte medarbejdere generelt, herunder eksempelvis intern revision, backoffice, it-afdeling, juridisk afdeling, kredit- eller controllerfunktion samt medarbejdere ved edb-centralerne. 

Indhold
På kursusdagen kommer vi ind på følgende:
  • investeringsforeninger
  • porteføljeteori
  • strukturerede produkter

Vi har fokus på både faglighed og de udfordringer og overvejelser, man som rådgiver har, når man taler med kunderne om investering. Vi omsætter teori til praksis og sikrer, at kunderne forstår, hvad vi siger. Vi udbyder tre uafhængige kurser om investeringsforståelse for medarbejdere, som ikke arbejder direkte med rådgivning inden for området.

Målgrupper
Privatrådgiver
Kundemedarbejder
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt Claus Henriksen
Hertil kommer ophold og forplejning ca. 700 kr.
Løsning tilpasset virksomhed
Kurset varer en dag. Starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Læs mere
Metode
Dagen bliver en kombination at faglige indlæg, små cases og opgaver, dialog i plenum og i grupper. 

Forberedelse
For at sikre dig et så højt udbytte som muligt, skal du som forberedelse gennemgå udvalgte e-learning-kurser. Du får nærmere besked herom i kursusinvitationen. 
 

Læs mere om
Investeringsforståelse modul 1 - Grundlæggende investeringsviden
Investeringsforståelse modul 2 - Finansielle instrumenter

Case med afdelingsdirektør, som har deltaget på 2 af modulerne