E-learning

Relevant lovgivning

  • Investering

Resume
I dette e-learning kursus lærer du om dine forpligtelser og den lovgivning, der gælder, når du rådgiver dine kunder om investeringsprodukter.

Formål
Målet med kurset er at give dig kendskab til de spilleregler, der gælder, når du rådgiver dine kunder om investeringsprodukter. 

Kurset giver dig

  • Kendskab til de forpligtelser du har, når du rådgiver dine kunder.
  • Den indsigt i gældende lovgivning, der er en forudsætning, når du rådgiver om investeringsprodukter

Målgruppe

Kurset henvender sig til privatkunde-, erhvervskunde- og investeringsrådgivere, som rådgiver kunder om investeringsprodukter.

Indhold
Bekendtgørelsen om kompetencekrav til rådgivere, der rådgiver om investeringsprodukter, lægger op til, at du skal have kendskab til følgende områder i lovgivningen, når du rådgiver dine kunder om investeringsprodukter: 

  • God skik
  • Investorbeskyttelse (MiFID II)
  • Ordreudførelse
  • Interessekonflikter
  • Risikomærkning
  • Markedsmisbrug.


Metode
Kurset præsenterer den nødvendige viden om relevant lovgivning via tekst, video, små opgaver m.v.

Varighed 01:30 time
Målgrupper
Privatrådgiver
Erhvervsrådgiver
Elev/Trainee/Bachelor
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer
Kontakt Martin Hjortshøj fra Digital læring
for en pris på licens til flere brugere, hvis din virksomhed ikke er medlem af FU.
Start
Varigheden er et estimat. Det reelle tidsforbrug varierer i forhold til dit nuværende vidensniveau.

E-learning-kurset er en del af licenspakken for FU’s medlemmer. Når du arbejder i en virksomhed, der er medlem af FU, har du adgang til masser af e-learning, når du vil, og hvor du vil.

Se dine muligheder her

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen kender de rammer der gælder for rådgivningen på investeringsområdet og får den viden der skal til for at kunne leve op til kompetencekravene for relevant lovgivning.
Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

Deltagerens udbytte

Målet med e-learning-kurset er at give dig kendskab til de forpligtelser, du har, når du rådgiver dine kunder om investeringsprodukter.