Kulturen kan (over)leve med hjemmearbejde

Hjemmearbejde er ikke ensbetydende med, at virksomhedens DNA og kultur går fløjten. I hvert fald ikke, hvis der bliver taget hånd om den forandring, der sker i organisationen.

Rigtig mange danskere har siden marts i kortere eller længere perioder skiftet kontoret ud med hjemmearbejdspladsen. I mange organisationer har det skabt opmærksomhed om det potentiale, der kan være i mere fleksible rammer.

"Vi kan se, at der nu de fleste steder i finanssektoren er et ønske om at fortsætte med hjemmearbejde – corona eller ej. Nogle har allerede indført muligheden, mens andre er afventende, da det ikke er entydigt, hvilke effekter hjemmearbejde har i organisationen," siger afdelingschef Lars Munch Svendsen fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Ligegyldigt hvilken vej hjemmearbejdspilen peger, er der en række overvejelser, som ledelsen og topledelsen bør gøre sig.

"Det er vigtigt at finde ud af, hvordan hjemmearbejde passer ind i den enkelte virksomhed," understreger Lars Munch Svendsen.

På ”Samarbejde og ledelse på distancen” sætter vi fokus på de anderledes betingelser, vi må indrette os på, når distancearbejde bliver en del af hverdagen. Kom med på næste hold

Hvad med vores virksomheds DNA?

Jørgen Ladekjær, der er direktør i Vestjylland Forsikring, er en af de mange ledere i finanssektoren, der prøver at tage ved lære af erfaringerne fra 2020. Han er mest bekymret for kulturen.

"Men virksomhedens DNA kan godt bestå, selvom man i en kortere eller længere periode organiserer sig på en ny måde"

"Vi ved, at vi kan tilskrive vores "Vestjylland DNA" en stor del af æren for, at vi har så tilfredse kunder. Så hvordan vil det blive for de medarbejdere, vi giver lov til at arbejde hjemmefra 1-2 dage om ugen? Vil de miste fornemmelsen for DNA'et? Og hvad nu, hvis vi ikke finder hjemmearbejdspladser foreneligt med bevarelsen af vores DNA?" spørger han.

"Den slags dilemmaer har mange danske virksomheder siddet med siden marts. Men virksomhedens DNA kan godt bestå, selvom man i en kortere eller længere periode organiserer sig på en ny måde," siger chefkonsulent Peter Jensen fra FU.

Lav klare rammer og forventninger

Det kræver, at virksomheden og ikke mindst ledelsen formår at tage hånd om den forandring, der sker i organisationen. Det skal være tydeligt for alle, hvad forventningerne er, og at der er klare rammer for, hvordan hjemmearbejdet skal fungere.

Bevar DNA via ledelse

En organisations DNA er netop kendetegnet ved, at den er svær at definere. En organisations DNA eller kultur er den dybe og grundlæggende forståelse af, "hvordan vi gør tingene her hos os".

Derfor er der en stor ledelsesopgave i at lede på distancen.

Hvis ledelsen er klar til at påtage sig det ekstra ansvar, som følger af at lede og arbejde på afstand, så er de rette mekanismer til stede for at bevare organisationens DNA.

Men hvis der allerede er ledelsesmæssige udfordringer i organisationen, så vil de ikke blive mindre, når vi flytter relationen mellem leder og medarbejder fra det nære til det fjerne.

Ledelse gange tre

Som leder skal du gøre alt det, du plejer som leder – bare ganget med tre. Hvis du for eksempel plejer at holde små tjek-ins eller tavlemøder i den fysiske hverdag, skal du holde dem tre gange oftere på distancen. Eller hvis du en gang imellem spørger ind til trivslen, skal du gøre det tre gange så tit.

Helt overordnet skal lederen involvere medarbejderne i at definere, hvordan sammenhængskraften og DNA'et skal leve i organisationen – også på distancen.

Her er nogle tips til andre opgaver til dig som leder:

Skab klarhed og struktur 

  • Gør det klart, hvilke opgaver - og hvilke medarbejdere – der egner sig til at være på distancen. Og hvilke opgaver og medarbejdere, der ikke gør. Sæt normer og fastlæg ambitionsniveau for, hvor meget kontakt du vil have.
  • Fastlæg konkrete regler og procedurer for det virtuelle arbejde og kommunikationen (kvalitetsstandarder, deadlines, planlægnings- og rapporteringssystemer, evaluering m.v.).
  • Etablér en struktur for fysiske møder, når det er muligt og ønskeligt at mødes face-to-face.

Din rolle

  • Vær en rollemodel for, hvordan kommunikation i teamet skal foregå, herunder hvilke "socialpsykologiske færdselsregler" der gælder.
  • Vær opmærksom på både tilsigtede og utilsigtede virkemidler i onlinekommunikation, for eksempel sprogbrug i mails, tonefald i telefonen m.v.
  • Hav tillid til dine medarbejdere – så får du det samme retur.
  • Arbejd bevidst om, hvordan dine medarbejdere bliver kompenseret for det uundgåelige tab af netværk, kontakt og intimitet i relationerne. Det kan være …?
  • Optimér din ledelsesstil som konsekvens af, at virtuelle medarbejdere ofte ønsker autonomi, men samtidig både kan og vil blive inddraget i ledelsesprocesserne.
  • Vær opmærksom på selv de mest diskrete og utydelige signaler om, at medarbejderne mistrives eller ikke performer ("leverer varen"). Men det er en balance. Du skal ikke kvæle dine medarbejdere i en uheldig cocktail af omsorg og tæt-på-ledelse, der kan blive opfattet som overvågning.

Er du leder på distancen – og vil du lykkes med samarbejdet? Hold dig opdateret om blandt andet dette emne i vores nyhedsbrev Nyt om ledelse og strategi - tilmeld dig her

 

Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter, hvis I har brug for hjælp til at lede på distancen


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU