Skab et lærende mindset

Object reference not set to an instance of an object.

Læring og udvikling kommer ikke af sig selv. Skal du lykkes kræver det, at du har den rette indstilling – og denne indstilling kan opøves. Der har altid været brug for læring og udvikling i almindelighed og i særdeleshed i disse tider, hvor finanssektoren er under forandringer bl.a. som følge af den digitale omstilling.

Af Chefkonsulent Peter Jensen

Ifølge forsker og psykolog Carol Dweck fra Stanford University har vi alle enten et fixed mindset eller et growth mindset.

Med et fixed mindset anser man sine evner for givne og uforanderlige, hvorimod man med et growth mindset anser evner som noget, der udvikles over tid ved træning og vedholdenhed. Carol Dweck viser, hvordan man til enhver tid kan ændre sit mindset, og hvordan bl.a. lærere og ledere kan fremelske et udviklende tankesæt hos andre.

Et fixed mindset kan præge kulturen på arbejdspladsen, og her er det lederens ansvar at udvikle kulturen i retning af et growth mindset. Mange har fokus alene på resultater og roser dem, der præsterer bedst. Vil man på en vækst- og læringskurve, sker det først og fremmest ved at understøtte indsatser, rose for anstrengelser og bruge fejl som anledning til at lære.

Object reference not set to an instance of an object.

Eksempel på fixed mindset

På FUs uddannelser trænes deltagerne og får feedback af underviseren. Vi lægger op til, at træning og feedback skal fortsætte med egen leder eller kollega i dagligdagen. Men når deltagerne kommer hjem fra uddannelsen, er mange tilbageholdende med at træne det ny-lærte, mens der er en kollega eller leder til stede, og de er tilbageholdende med at efterspørge feedback.

Det kan skyldes et fixed mindset, hvor de frygter at fejle og komme til at se dumme ud overfor kunden, kollegaen og ikke mindst chefen, når de skal prøve det nye af. Der er måske brug for i højere grad at acceptere, at der er risiko for at fejle de første gange.

På FU’s kurser i Forandringsledelse og digital omstilling (en del af Finanskompetencepuljen) arbejder vi konkret med at udvikle det rette (growth) mindset til at skabe de bedste betingelser for at arbejde med forandringer, med den nye lederroller og behovet for nye kompetencer som følge af den digitale omstilling.

Til din refleksion...

• Hvordan kan din arbejdsplads skabe de rette betingelser for, at der udvikles et growth mindset?

• Hvordan kan du understøtte en træningskultur, hvor det er okay at fejle og se ’dum’ ud? Hvad vil det kræve af Jer alle?

 

Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
8993 3570
Kontakt Peter hvis du vil vide mere
Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
8993 3352
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere