Strategi skal give mening for at give resultater

En gennemarbejdet og klogt udtænkt strategi er værdiløs, hvis virksomheden ikke implementerer og omsætter den til konkrete resultater.

Virksomheder lægger typisk mange ressourcer i at udvikle en strategi. Fra analysen, der leverer grundlaget for at træffe de rigtige valg, til ændringer i organisationen og opbygning af systemer, der følger og giver feedback på, hvor godt strategien lykkes.

Det mest kritiske element er at implementere strategien: At omsætte tankerne til handlinger, der skaber de ønskede resultater. Her er det, at problemerne ofte opstår. Når forskerne undersøger, hvad der hæmmer implementering, får de svar som for eksempel:

  • Manglende synliggørelse af effekt og nytteværdi
  • Uklare eller forskellige mål
  • Begrænset kommunikation om processen
  • Manglende involvering

Mange overser, at kommunikation er et grundelement i enhver organiseringsproces og derfor også helt afgørende, når en virksomhed succesfuldt skal implementere en strategi. Eller man antager, at god kommunikation handler om at lægge strategien på intranet og holde en fælles kickoff med medarbejderne. Det kan naturligvis være en del af kommunikationen. Det afgørende er imidlertid, hvordan der bliver skabt mening gennem kommunikationen.

 

Samtalen som værktøj til at omsætte strategien

Når vi som mennesker støder på ny information, skaber vi mening ved at koble informationen med vores erfaringer og det, vi allerede ved. Mennesker er forskellige, har forskellig viden og forskellige erfaringer. Hvad er så sandsynligheden for, at vi skaber den samme mening på baggrund af den samme information?

Når medarbejdere skal skabe mening omkring strategien, er det altså langt fra sikkert, at de skaber den samme mening som dem, der udformede strategien.

Skal man sikre, at der bliver sammenhæng mellem det, der er intentionen med strategien og det, som medarbejderne forstår, er samtalen et uvurderligt værktøj. Meningsskabelse gennem dialog kan man kalde det. Den dialog kan man med fordel begynde, mens strategien bliver til. Både i analysefasen, hvor man kan undersøge og stille spørgsmål og i planlægningsfasen, hvor man kan få feedback på elementer af strategien. Og ikke mindst i implementeringsfasen, hvor det er op til medarbejderne at skabe resultaterne.

 

At vække længslen efter det store åbne hav

De medarbejdere og ledere, der skal skabe resultaterne, skal ikke bare være informerede om, hvad der skal ske. Det er heller ikke tilstrækkeligt at instruere dem i, hvordan de skal gøre. En virksomhed skaber de bedste resultater, hvis medarbejderne også forstår meningen med strategien, forbinder sig til visionen og tager ejerskab for de mål, de skal nå. Forfatteren til den verdenskendte bog om den lille prins, formulerer det intuitivt i dette citat:

“Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet. Men du skal vække deres længsel efter det store åbne hav.” (Antoine de Saint- Exupéry)

Den bedste metode til at skabe mening er som nævnt dialogen. Dialogen handler ikke kun om at fortælle om strategien, men mindst lige så meget om at lytte og forstå. Strategien skal give mening lokalt, altså blandt de medarbejdere og ledere, som skal omsætte den Derfor er det væsentligt at sætte sig ind i, hvilken mening den giver for dem, der skal omsætte den.

Når medarbejdere og ledere skaber mening i det, de beskæftiger sig med, bidrager de til at skabe værdi for kunder, investorer og samfundet. Det at skabe mening er med andre ord godt for forretningen.

 

3 nøgler til at implementere strategien succesfuldt

  1. Fortæl vidt, bredt og løbende om, hvad strategien betyder. Både for virksomheden som helhed, men også lokalt i de enkelte afdelinger og funktioner.

  2. Gå i dialog med de vigtigste interessenter både før og undervejs, mens I formulerer strategien, og når I skal implementere den, for at skabe forståelse og ejerskab. Brug samtidig dialogen som en mulighed for at få værdifuld feedback, der gør det muligt at foretage kloge valg og justeringer.

  3. Bed ledere på alle niveauer og i alle grene af organisationen om at tage en lignende dialog med deres vigtigste interessenter, herunder de medarbejdere som skal være en del af omsætte strategien til handling og resultater.

 

På Finanssektorens Uddannelsescenter har vi viden om og erfaringer med at understøtte strategiprocesser på en måde, der skaber resultater.

Hvis du vil vide mere om strategi- og forandringsprocesser, der skaber mening, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Munch Svendsen

Vil du høre mere?

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3299

lms@finansudd.dk