Det handler om mennesker

Chefkonsulenterne Bjarne Klitgård Hallstrøm og Dag Kristiansen byder den nye Sparekasse velkommen.
Hos ledelsen i den nye Sparekassen Djursland er fokus på medarbejderne højt prioriteret. Sparekassen Djursland fik skræddersyet en teamdag af FU med udgangspunkt i profilværktøjet DiSC.

"Det vigtigste i et pengeinstitut er kunderne, for det er dem, vi lever af. Men mindst lige så vigtigt er jo kollegerne, et godt sammenhold, en forståelse af fælles værdier, et optimalt sammensat team og en forståelse for hinandens styrker og udfordringer.

"Jeg sætter stor pris på, at min arbejdsplads valgte at sætte tid og midler af til at give os medarbejdere den bedste start på vores fusion."

Katrine Fjeldsted, Sparekassen Djursland

Teamdag giver fælles udgangspunkt

En dag sidst i august 2020 lukkede sparekassen dørene kl. 11. Alle medarbejdere var nemlig inviteret til teamdag, som deres samarbejdspartner Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) stod for.

Ole Bonde uddyber: "En fusion handler om mennesker – både kolleger og ikke mindst kunder. Vi greb muligheden for at præsentere et helt nyt og attraktivt kundeprogram til både erhverv og private for alle vores ansatte." Det primære omdrejningspunkt for teamdagen var dog, at medarbejderne mødte hinanden på tværs af funktioner og lokationer – og fik en forståelse for hinandens individuelle styrker og udfordringer.

"Sparekassens forskellige jobfunktioner kræver forskellige profiler og kompetencer, men fælles for alle er, at alle i den nye sparekasse kan tale sammen, arbejde godt sammen og udnytte hinandens og egne kompetencer," reflekterer Ole Bonde.

DiSC som udgangspunkt for dagen

Omdrejningspunktet for indholdet på dagen var profilværktøjet DiSC, og et stort forarbejde gik i gang hos både Sparekassen og FU.

"Det var ikke bare en helt almindelig dag på kontoret som konsulent. Det stillede høje krav til min kollega, Bjarne Hallstrøm, og mig! Tænk engang – de lukkede sparekassen for at sætte fokus på samarbejdet på tværs af den nyfusionerede sparekasse, øge trivslen og for at få et brugbart udbytte sammen med FU," fortæller chefkonsulent hos FU, Dag Kristiansen. 

Programmet endte med at bestå af en blanding af oplæg, praktiske øvelser, erfaringsudveksling, masser af grin og leg.

Høj energi og stort engagement hos alle deltagere

Det blev en dag med stor entusiasme, gejst og lyst til at samarbejde i den nye sparekasse.

Deltagerne var opsatte på at gå derfra med yderligere indsigt i egen DiSC-profil og konkrete værktøjer til at styrke sammenholdet, kommunikationen og samarbejdet – og ikke mindst at have mødt og snakket med nogle af de nye kollegaer. 

 

Mod slutningen af dagen satte hver afdeling sig sammen og fik lagt konkrete strategier for, hvordan de ville styrke deres samarbejde og trivsel og sikre, at fusionen ville blive en succes for alle.

Fra "dem og os" til "vi"

Og hvad synes deltagerne så om udbyttet af dagen og det, at sparekassen blev lukket for kunder en halv dag? Ifølge Peter Lading Sørensen har der kun været positive reaktioner fra medarbejderne.

"Det lover godt for fusionen og samarbejdet fremover – og styrker helt sikkert trivslen i den nye Sparekassen Djursland," reflekterer han.

Kunderådgiver, Mark Cassøe Thomassen, fra den gamle Sparekassen Djursland fortæller:

"Det største personlige udbytte var helt klart den positive stemning, man fornemmede på dagen. Man kunne fra første minut høre snakken gå blandt alle medarbejderne. Det er helt klart med til, at man som tillidsrepræsentant får bekræftet, at det var det rigtige at fusionere to sparekasser med samme værdisæt."

Kunderådgiver, Katrine Fjeldsted, fra den gamle Langå Sparekasse er positiv over måden, fusionen er blevet grebet an på:

"Jeg sætter stor pris på, at min arbejdsplads valgte at sætte tid og midler af til at give os medarbejdere den bedste start på vores fusion."

Det er ingen hemmelighed, at når to sparekasser skal blive til én, så kræver det en indsats fra alle for, at det kan blive en succes.

"Derfor synes jeg, at sådan en dag med fokus på teamudvikling er supervigtigt og meget givende netop i forhold til at skabe nye relationer, så vi ikke længere er dem og os men det nye vi. Personligt fik jeg rigtig meget ud af den tid, hvor vi var inddelt i hold og skulle løse forskellige opgaver. Det var en rigtig god måde, hvor man kunne komme tæt på nye kollegaer, uden det er alle 60 nye kolleger på én gang," afslutter Katrine. 

Teamudvikling er en god investering

Gør du dig nogle overvejelser om, hvad I kan gøre for at styrke samarbejdet og trivslen i dit pengeinstitut, så tøv ikke med at kontakte os. Og du behøver naturligvis ikke at lukke dit pengeinstitut for at samarbejde med os – på FU arbejder vi også lørdag og søndag, hvis det er vigtigt for vores medlemmer.

Vil du høre mere om, hvordan FU kan hjælpe med skræddersyede teamdage, kan du kontakte:

Nysgerrig på skræddersyede temadage? Kontakt Bjarne Nysgerrig på skræddersyede temadage? Kontakt Bjarne