Fremtidens medarbejdere vil andet og mere

På årets HR-dag var mangfoldighed og trivsel på dagsordenen. "Fremtidens medarbejdere vil arbejde med noget meningsgivende," lød det bl.a. fra Pia Sund Bundgaard, Jyske Bank.
Mangfoldighed og trivsel er højt på agendaen i sektoren. Fordi det gør en forskel på bundlinjen og er vigtigt for fremtidens medarbejdere.

Jyske Bank er landets fjerdestørste pengeinstitut. Derfor har der været en del medieopmærksomhed om det faktum, at det er ret sparsomt med diversitet i ledelsen.  

Men internt var der blandt medarbejderne ikke en oplevelse af, at ledelsen så den manglende diversitet som en udfordring 

Der var nogen, der forsøgte at gøre noget. Der blev bl.a. etableret interne kvindenetværk med det mål at ”spille andre kvinder gode”,” fortæller Stine Odgaard Ranum fra Jyske Bank og fortsætter: 

”Men: Når kvinder skaber kvindenetværk, så gør vi jo bare det samme, som mænd altid har gjort.  hvis vi vil skabe forandring, har vi brug for at trække i et helt andet håndtag, når det gælder inklusion.” 

Stine Odgaard Ranum og kollegaen Pia Sund Bundgaard besluttede sig for at prøve noget andet og mere. 

Debat om mangfoldighed

”Vi ville se, om vi kunne skabe noget, der samler – ikke skaber kløfter – i arbejdet omkring mangfoldighed og diversitet. Det har fra starten været vigtigt for os at gøre det ordentligt og undgå en skinger debat,” siger Stine Odgaard Ranum. 

Udgangspunktet var koncernens strategi og pejlemærker. Der blev etableret en Teams-kanal til debatten under overskriften ”Mangfoldighed i Jyske Bank, og så gik de i gang med at prøve sig frem. 

Tre gode råd til dit arbejde med mangfoldighed og diversitet

Vær nysgerrig – både på gevinsterne for virksomheden, på dine antagelser og løsninger – du skal turde eksperimentere

Spil hinanden gode: Ingen kan løse det alene. Opsøg makkerskaberne

Gør det lidt bedre hver dag. Hvad er det mindste, næste skridt, vi kan tage?

 - Stine Odgaard Ranum og Pia Sund Bundgaard, Jyske Bank 

Værdi og passion for arbejdet

Nogle debatter fløj – andre gjorde ikke. Det var ret tydeligt at se på antallet af likes og kommentarer, fortæller Pia Sund Bundgaard 

I dag er 14% af medarbejderne med i netværket – og ledelsen har nedsat en mangfoldighedskomité.  

Stine Odgaard Ranum og Pia Sund Bundgaard er ikke i tvivl om, at det interne fokus på mangfoldighed kommer til at flytte noget. Simpelthen fordi ledelsen er begyndt at få øjnene op for værdien i det. Ikke mindst i rekrutteringsperspektiv:  

Fremtidens medarbejder forventer noget andet. Vi går ikke på arbejde af pligt – vi gør det fordi, vi har en passion og gerne vil arbejde med noget, der er vigtigt og meningsgivende," siger Pia Sund Bundgaard 

"Prøv ikke at overtænkte tingene. Man kan slippe afsted med utrolig meget, når man kalder det et eksperiment."

 

Stine Odgaard Ranum og Pia Sund Bundgaard, Jyske Bank

Fra kvinder til det underrepræsenterede køn

Jyske Banks mangfoldighedsdebat var bare én af de inspirerende historier, der blev delt på årets HR-dag på Finanssektorens Uddannelsescenter. En anden kom fra Merkur Andelskasse, hvor virkeligheden er en lidt anden 

Faktisk er der her ikke fokus på mand eller kvinde, men på ”det underrepræsenterede køn”. For i Merkur – modsat i mange andre pengeinstitutter - kan det godt være manden, der er underrepræsenteret. Også på direktionsniveau.  

I Merkur har de også øjnene rettet mod fremtidens medarbejdere. 

”For os handler mangfoldighed i høj grad om ikke at gå glip af talent. Vi har derfor en målsætning om at se talent i flere dimensioner og huske, at diversitet langt fra kun handler om køn,” fortalte Katrine Rosengren Norup, der er HR-chefMerkur. 

Walk the talk

Katrine Rosengren Norup fortalte også om, hvad det kræver af medarbejderne at arbejde i et bæredygtigpengeinstitut. 

Hver tirsdag er medarbejderne på online-skolebænken, og en gang om året er der weekendseminar for alle medarbejdere. Det handler ikke kun om diversitet og mangfoldighed, men om hele bæredygtighedsdagsordenen: 

”Det er vigtigt for os, at vi deler inspiration og viden på tværs. For ellers kan man ikke rådgive Merkurs kunder.” 

Til inspiration for nogle og skræk for andre i rummet delte Katrine Rosengren Norup også hovedlinjerne i Merkur Andelskasses meget omtalte indkøbs- og transportpolitik.  

Den betyder bl.a. at alt Merkur-betalt forplejning skal være økologisk og som udgangspunkt vegetarisk – og at man skal undgå at tage på kundebesøg i en benzin- eller dieselbil.  

Mental trivsel og tilfredse medarbejdere

HR-dagen var der også fokus på trivslen og hvordan vi måler og vejer den 

Fra Middelfart Sparekasse delte HR-partner Michael Hedemann ud af erfaringerne med at sætte den mentale trivsel på dagsordenen og træne alle ledere i bl.a. coaching og feedback fordi ”Trivsel kræver gode ledere.” 

Maria Krab Wissing og Karin Lyngby Christensen fra Finanssektorens Uddannelsescenter dykkede ned i den gode MTU-proces, og hvordan de tørre tal bliver til konkret værdi for hele organisationen. 

Sidst, men ikke mindst, delte Anette Dalum Normann fra Erhvervscenter for God arbejdslyst nyeste forskning om det danske arbejdsmarked. Den viser bl.a. i hvor høj grad mening, medbestemmelse og ledelse er helt afgørende i kampen om at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere.  

Pris for indsatsen

Stine Odgaard Ranum og Pia Sund Bundgaard vandt sammen med deres kollega Marianne Lillevang en pris for deres arbejde med mangfoldighed i Jyske Bank ved Danish Diversity Awards 2022

Seneste nyheder fra FU

Investering: 1. marts 2024

Ny uddannelse: Simple investeringsprodukter

Regenerativ ledelse: 20. februar 2024

Modige ledere har forsket i hverdagen

Trivsel: 1. februar 2024

Det sunde arbejdsliv giver mening

Klumme: 26. januar 2024

God rådgivning er mere end faglighed

Økosystemfacilitator: 22. januar 2024

"Tid til lokal udvikling er aldrig spildt"

Ledelse: 16. januar 2024

Meget mere end en titel