Foreningen Finanssektorens Uddannelsescenter (FU)

FU er et konsulenthus og en forening ejet af den danske finanssektor. I tæt samspil med ejerkredsen har FU igennem fem årtier udviklet de faglige og personlige kompetencer hos sektorens medarbejdere.

FUs historie udspringer af den danske mesterlærermodel, og den dag i dag lægger vi vægt på at udvikle kompetencer i vekselvirkning mellem teori og praksis.

FUs tilgang til kompetenceudvikling tager udgangspunkt i det praktiske livs udfordringer, og på den måde medvirker FU til at skabe mærkbare resultater for medlemskredsen. Vi sætter en ære i, at de midler, medlemmerne investerer i kompetenceudvikling, giver afkast på bundlinjen.

FU udvikler kompetencer på alle niveauer – fra finanselever til bestyrelser og direktører.

Kompetenceudviklingen sker inden i en bred vifte af faglige discipliner

  • lige fra traditionelle finansfag som f.eks. bolig, kredit, erhverv, pension, investering, jura og økonomi
  • til personlig udvikling, organisations- og strategiudvikling samt salg og kommunikation.

Det er som udgangspunkt FUs fastansatte konsulenter, der underviser og faciliterer udviklingsprocesserne, og hvis vi ikke selv har den rette specialist til en opgave, sætter vi en associeret ekspert på.

FU er en privat udbyder af kompetenceudvikling, og det betyder, at vi er i stand til at iværksætte læringsaktiviteter direkte på baggrund de behov, der viser sig hos medlemmerne – gerne i samarbejde med og hos medlemsvirksomheden.

Derudover samarbejder FU med offentlige uddannelsesinstitutioner, og – i det omfang det giver mening – udbyder FU uddannelser med offentlige ECTS-point.

Vi behandler højaktuelle temaer på vores løbende seminarer og temadage og sikrer dermed, at medlemmerne hurtigst muligt kan forholde sig til betydningen af nye lovkrav og markedstendenser.