Hvem er omfattet af overgangsreglerne på IDD?

Overgangsordning pr. den 1. oktober 2021 er forlænget til den 1. april 2022. Det medfører at medarbejdere, som er registreret og omfattet af overgangsordningen, har 6 måneder mere til at dokumentere deres kompetencer. De, der kun distribuerer forsikringsløsninger sammen med en hovedydelse, er omfattet af en overgangsordning frem til 1. juli 2022.

Udgangspunktet er, at medarbejdere, som arbejdede med området indenfor et fuldt bilag frem til 1. oktober 2018 er omfattet af overgangsordningen. Det betyder, at de ikke skal op til en kompetenceprøve nu. De skal først bestå en online efteruddannelsesprøve inden den 1 april 2022. Og herefter hvert 3. år.

Medarbejdere, der kun har distribueret forsikringsløsninger sammen med en hovedydelse frem til 1. juli 2019 (tidligere accessoriske forsikringer) er omfattet af en overgangsordning. Det betyder, at de først skal bestå en online teoretisk prøve inden den 1. juli 2022. Og herefter hvert 3. år.

Medarbejdere mister ikke deres kompetencer

Medarbejdere, som har arbejdet med distribution af forsikringer under et eller flere af bekendtgørelsens bilag før den 1. oktober 2018, mister ikke deres kompetencer og vil derfor som udgangspunkt være omfattet af overgangsreglerne, når de fremover skal arbejde med distribution af forsikringer, hvis de tidligere har arbejdet med det.

På samme måde vil medarbejdere, der kun har distribueret forsikringer i tilknytning til en hovedydelse før den 1. juli 2019, som udgangspunkt være omfattet af overgangsreglerne, når de fremover kun skal arbejde med distribution af forsikringer i tilknytning til en hovedydelse, hvis de tidligere har arbejdet med det.

 

Virksomheden skal selv vurdere, om en medarbejder er omfattet

Virksomheden skal ud fra medarbejdernes jobfunktion vurdere, om de kan omfattes af overgangsordningen. For de medarbejdere, hvor I har overvejelser, anbefaler vi, at I noterer jeres begrundelse for at vurdere dem som omfattet af overgangsreglerne, som støtte i en eventuel fremtidig dialog med Finanstilsynet.

 

Sådan registrerer du medarbejdere omfattet af overgangsordningen

 

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har spørgsmål til IDD