Konkrete krav til rådgivere på investeringsområdet

Virksomheden skal sikre, at rådgiverne er i stand til at yde ansvarlig og kompetent investeringsrådgivning – og løbende dokumentere deres kompetencer

Bekendtgørelserne

Der er regler om kompetencekrav til rådgivere, der yder rådgivning om investeringsprodukter. Reglerne er beskrevet i bekendtgørelse om kompetencekrav med tilhørende vejledninger.

Kompetencekravene er koblet sammen med risikomærkningen af investeringsprodukter i kategorier.                             

Gule og grønne produkter

Virksomheden bestemmer selv, hvordan I ønsker at dokumentere rådgivernes kompetencer inden for de gule og grønne produkter.

FU har en løsning og står klar med sparring.

Røde kompetencekrav

Udgangspunktet for alle røde certificeringsprøver er en række kompetencekrav, som rådgiveren skal beherske. For hvert kompetencekrav er der lavet en række spørgsmål. Rådgivernes svar på spørgsmålene viser, om de behersker kompetencekravene.

Nye produkter i porteføljen 

Når der kommer nye produkter i rådgivernes produktportefølje, skal de bestå en prøve, der dokumenterer, at de er kvalificerede til at rådgive deres kunder om disse nye produkter, inden de påbegynder rådgivningen.

Beståelseskravet afhænger af om du er til prøve i et eller flere produkter

For at bestå en prøve, hvor der kun indgår et enkelt produkt, skal du have minimum 70% rigtige.

Hvis der indgår flere produkter i prøven, skal du have minimum 70% rigtige i den samlede prøve. Derudover skal du bestå hvert produkt med minimum 60% rigtige.

Vær opmærksom på, at består du ikke prøven samlet set, er du dumpet i alle produkter.

Tre forsøg

Du har tre forsøg til at bestå prøven. Hvis du dumper dit 3. forsøg, får du karantæne i et år fra det seneste forsøg, før du må gå op til prøven igen. Læs mere om beståelseskrav.

Er der tale om en gencertificering, må du ikke længere yde investeringsrådgivning, uanset hvornår dit oprindelige certifikat udløber. Efter et års karantæne, kan du gå op til prøven igen.

Eksempel: Du er certificeret i valutaterminsforretninger og aktiefutures. Din certificering udløber d. 15. marts. 

  • Du går til 1. gencertificering d. 15. januar og dumper.
    Du må stadig rådgive frem til 15. marts.
  • Du går til 2. gencertificering d. 8. februar og dumper.
    Du må rådgive frem til 15. marts.
  • Du går til 3. gencertificering d. 24. februar og dumper.
    Du må ikke længere rådgive om valutaterminsforretninger og aktiefutures og skal vente 1 år med at gå op til en ny prøve.

Læs eventuelt mere i vejledning om gencertificering.

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du vil vide mere