Priser på Rød certificering

Prisen afhænger af, om du tilmelder til en prøve med et enkelt produkt eller en med flere produkter. Priser er for 1 forsøg.

Virksomhedslicensordning

Prøve i en virksomhedslicensordning er til virksomheder, der skal have flere rådgivere certificeret. 

Virksomhedslicensordningen giver automatisk adgang til relevante e-learning-kurser.

Andre undervisningsmaterialer som for eksempel kompendier kan virksomheden købe særskilt, hvis de ønsker det.

 • Certificering i et produkt (prøve og træningsbane): 600 kr.
 • Oprettelsesgebyr for en virksomhedsspecifik prøve: 3.000 kr. (engangsgebyr, da prøven kan genbruges)
 • Certificering i en virksomhedsspecifik prøve inkl. træningsbane: 1.100 kr. 
 • Omprøve: 600 kr.
 • Flytning af datosat prøve: 475 kr.
 • Årlig licens som er afhængig af antal medarbejdere i virksomheden, afregnes en gang årligt

Virksomheden kan afvikle prøver i egne lokaler og med egen tilsynsførende eller via FU, som stiller lokale og tilsynsførende til rådighed. For dette modtager du efterfølgende en samlet faktura for lån af PC, lokaleleje, opsyn og evt. forplejning.
 

Individuelt køb af røde prøver

Individuelt køb gælder for:

 • Virksomheder uden licensordning, der ønsker en enkelt eller få medarbejdere certificeret.
 • Personer uden tilknytning til en virksomhed, der ønsker at blive certificeret.

Prisen pr. prøve for individuelt køb er: 

 • Enkelt produkt (prøve og træningsbane): 2.875 kr.
 • Flere produkter (prøve og træningsbane): 3.795 kr.
 • Standardprøve +/- et enkelt produkt derudover: 5.175 kr.

Hertil kommer et gebyr for leje pc, lokaleleje, tilsyn og forplejning på 695 kr. pr. person.

 

Flytning af en tilmelding

Det koster 475 kr. at flytte en prøve. Du skal i god tid bede din HR-afdeling kontakte FU, hvis du ønsker at flytte en prøve.

Vi inaktiverer prøven, ændrer til en ny dato og bekræfter flytningen til HR pr. mail. Din HR-afdeling giver dig besked, når prøven er flyttet.

 

Annullering af en tilmelding

Vi refunderer ikke gebyret for prøven, hvis den er gjort klar. Vi inaktiverer prøven og bekræfter pr. mail til HR, at den er annulleret. Derved tæller forsøget ikke.

Det er virksomheden selv, der informerer rådgiveren om, at en prøve er annulleret, da der kan være følsomme årsager til, at prøven skal annulleres.

 

Fakturering

Fakturering af prøvegebyr sker ved tilmelding.

 

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du har spørgsmål til priser
Trine Lindhard
Trine Lindhard
Projektkoordinator
+45 8993 3287
Kontakt Trine hvis du har spørgsmål til priser