Kursus

1-1 ledelse og professionelle samtaler

  • Ledelse

Skab resultater gennem andre via 1-1 ledelse og professionelle samtaler. 

Som leder skal du gøre målet tydeligt og sikre, at den enkelte medarbejder bevæger sig og udvikler sig i den rigtige retning. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på dine medarbejderes trivsel. Det kræver, at du er tæt på dem og dygtig til at få skabt nogle gode dialoger, hvor du formidler forventninger, udfordrer, coacher og støtter. 

Dette kursus kan tages enkeltvis eller som en del af lederforløbet Den erfarne leder - læs her

Formål

Du bliver styrket i dine samtaler med medarbejderne. Du får værktøjer og erfaring i at formidle krav, coache, give feedback og håndtere konflikter. Du bliver dygtigere til at motivere og udvikle den enkelte medarbejder – blandt andet med udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi.

Indhold
Vi træner forskellige typer af 1-1 samtaler. Imellem de to moduler træner du konkrete samtaler med dine medarbejdere. På kurset arbejder vi blandt andet med:

  • Motivation, læring og udvikling (af kompetencer, resultater og adfærd) hos den enkelte
  • Formidling af krav og forventninger
  • Ledelsesbaseret coaching og sparring – herunder spørgeteknikker
  • Feedback
  • MUS, statussamtaler/fokusmøder, performancesamtaler og opfølgning
  • Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
  • Nærvær og aktiv lytning
  • Koblingen mellem den overordnede strategi og den enkelte medarbejders bidrag

Kurset er praksisnært, og du arbejder med din egen afdeling, så du kan overføre læring fra kurset direkte til din hverdag.

Målgruppe
Ledere i finanssektoren eller i beslægtede brancher (fx forsikring, pension og revision).

Forløbets opbygning
Forløbet strækker sig over et par måneder med 2x2 dages fremmøde. Hertil kommer forberedelse og opgaver i mellemperioden. 

Ønsker du FUs ledercertificering?

Hvis du på et tidspunkt ønsker FUs ledercertificering, kan du tage yderligere lederkurser og få udarbejdet en personprofil, lederevalueringer, udviklingsdialoger og skal også skrive praksiscase op til certificeringen. Du skal dog afslutte de fire forløb indenfor en periode på to år.

Læs mere om Den erfarne leder her 

Startdato 29. november 2021
Slutdato 13. januar 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 4 dage
Modul 1: Dag 1: kl. 10.00-18.00. Dag 2: kl. 8.30-15.30.
Modul 2: Dag 1: kl. 10.00-18.00. Dag 2: kl. 8.30-15.30.
Målgruppe
Leder
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Underviser Pernille Bech Hansen
Pris: 14.000 kr. 18.662 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning. Vælg i tilmeldingen om du har brug for overnatning.
Tilmeld Vis flere datoer
26. april 2022, Skanderborg Park
25. oktober 2022, Skanderborg Park
Når du tilmelder dig kurset, deltager du sammen med ledere, der er i gang med det samlede forløb for erfarne ledere.

Virksomhedens udbytte

I får en leder, som med udgangspunkt i jeres overordnede strategi virkelig formår at motivere og udvikle sine medarbejdere gennem den personlige samtale.

Deltagerens udbytte

Du bliver endnu bedre til at gennemføre forskellige typer af professionelle og værdiskabende dialoger med dine medarbejdere, så du derigennem udvikler medarbejderne og organisationen.