Bæredygtig kundedialog - erhverv: Indhold på modulerne

Modul 1: Kick-off (online)

Vi forventningsafstemmer og kommer godt i gang med forløbet. Du møder dine undervisere og medkursister, bliver klogere på forløbets indhold og form og får en introduktion til megatrends inden for bæredygtighed.

Forud for modulet skal du besvare en førmåling, hvor du skal vurdere dit vidensniveau ift. bæredygtighed, og fortælle om din motivation for at deltage på forløbet.

Selvstudie 1: Godt i gang med bæredygtighed

Selvstudierne er individuelle "studiedage" på lige fod med de øvrige moduler i forløbet. Derfor er det vigtigt, at du prioriterer dem, som du ville prioritere klassisk holdundervisning. I dette første selvstudie skaber du dit fundament, der sikrer, at du får en god og bred viden om bæredygtighed, som du kan bringe i spil når vi mødes i det videre forløb.

 • Du får en grundlæggende viden om, hvad bæredygtighed er
 • Du får et godt overblik over eget pengeinstituts strategi, mål og produkter på området
 • Du får et indblik i prioritering af bæredygtighed i eget pengeinstitut
 • Du får indblik i relevante videnspersoner i eget pengeinstitut

Modul 2: Viden om bæredygtighed

Du får en dybere indsigt i og forståelse for bæredygtighed og hvad bæredygtighed betyder i en finansiel kontekst. Vi arbejder med din proaktivitet i kunderådgivningen og giver dig konkrete redskaber, du kan bruge på dit næste kundemøder. Du møder eksperter inden for Klima- og ESG-rapportering og får tips og tricks til, hvordan du kan snakke om temaet i dialogen med SMV’erne.

Indhold:

 • Tema 1: Klima- og ESG-rapportering
 • Verdensmål som ramme for bæredygtighed
 • ESG-hjulet og bæredygtighedstrekanten som redskaber
 • Udvikling af spørgeramme til nysgerrighedsinterview med kunderne

Selvstudie 2: Bæredygtighed – næste skridt

Vi arbejder videre med træningen i hverdagen, så din nye viden kommer ud og leve.

 • Du arbejder med tema 2 (transport)
 • Du træner kundedialogen med dine kunder
 • Du arbejder med egne cases og sparrer med dine medkursister

Modul 3: Bæredygtig dialog i praksis

På den fysiske kursusdag arbejder vi videre med forankringen. Vi deler erfaringer og arbejder med konkrete cases, lige som du igen møder eksperter inden for forskellige områder. Du får nye værktøjer, brancheindsigter og endnu mere viden om bæredygtighed.

Indhold:

 • Bæredygtighedstrekanten som redskab
 • Tema 3: Cirkulær økonomi
 • Tema 4: Kommunikation om bæredygtige indsatser
 • Træning af kundedialoger

Selvstudie 3: Træning af bæredygtig dialog

Du arbejder videre med at inddrage bæredygtighed på dine kundemøder.

Modul 4: Din videre rejse (online)

Vi afslutter forløbet med et kort onlinemøde, hvor vi samler op og snakker om dit næste bedste skridt. Vi gør det nemt for dig at blive ved med at træne bæredygtige dialoger i hverdagen, så du kan give bedst mulig sparring til dine kunder.

Bæredygtig kundedialog - erhverv

Bliv klogere og klædt på til at bruge din viden til at gøre en forskel i hverdagen.

Læs mere Bæredygtig kundedialog - erhverv

Bæredygtighed i den finansielle sektor

Få grundlæggende viden med e-learning.

Læs mere Bæredygtighed i den finansielle sektor