Bæredygtig kundedialog - erhverv


Bliv en frontløber, der er med til at løfte de små og mellemstore virksomheders indsats indenfor bæredygtighed. Som erhvervsrådgiver kan du gøre en stor forskel. For den enkelte kunde, for dit pengeinstitut og for den bæredygtige omstilling.

GRATIS VIA FINANSKOMPETENCEPULJEN

Startdato 6. marts 2023
Slutdato 22. maj 2023
Sted Glostrup Park Hotel
Varighed 4 dage
Forløbet består af 4 moduler og 3 selvstudier af 4-6 timers varighed
Målgrupper
Erhvervsrådgiver
Seniorerhvervsrådgiver
Fagansvarlig Bjarne Klitgård Hallstrøm
Koordinator Turid Danielsen
Uddannelsen er gratis, når du søger via Finanskompetencepuljen. Klik på det gule link herunder og ansøg. Så modtager vi en tilmelding fra Finanskompetencepuljen, og du hører fra os.

Pris: 9.500 kr. hvis du vælger ikke at bruge Finanskompetencepuljen.
Søg gratis via Kompetencepuljen Tilmeld til fuld pris via FU Vis flere datoer
8. marts 2023, Hotel Opus, Horsens
Uddannelse via Finanskompetencepuljen koster dig kun din tid. Det er en mulighed for alle ansatte i finansielle virksomheder, der er medlem af FA – og det er langt de fleste.

Du bliver klogere på ESG, verdensmål og bæredygtighed, og du bliver klædt på til at bruge din viden til at gøre en forskel i hverdagen.

Bliv en bedre sparringspartner for dine erhvervskunder

Bæredygtig kundedialog – erhverv klæder dig på til at kunne sparre med dine erhvervskunder om bæredygtighed. På den måde kan du og dit pengeinstitut være aktivt med til at fremme den bæredygtige omstilling – både hos den enkelte kunde og i samfundet generelt.

Du lærer at stille spørgsmål, starte dialoger og give rådgivning til SMV’er om forskellige aspekter af bæredygtighed – for eksempel klima- og ESG-rapportering, verdensmål og cirkulær økonomi.

Desuden bliver du klogere på, hvilke muligheder dine kunder har for yderligere hjælp og sparring om bæredygtighed.

Uddannelsen er for dig der...

… er erhvervsrådgiver eller erhvervskundechef, eller dig der på anden måde arbejder med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder.

Du er nysgerrig på bæredygtighed, men mangler dybere viden og kompetencerne til at anvende den viden i praksis. På forløbet bliver du ikke en bæredygtighedsekspert, men du bliver klædt på, så du kan gøre en reel forskel for dine kunder.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler, 3 selvstudier og 2 sparringssamtaler med en af FU’s konsulenter. Du arbejder løbende med din personlige udviklingsplan, så din nye viden bliver forankret i hverdagen.

 • Modul 1: Kick-off (3 timer online)
 • Selvstudie 1: Godt i gang med bæredygtighed (4-6 timer)
 • Modul 2: Viden om bæredygtighed (1 dag)
 • Selvstudie 2: Bæredygtighed – næste skridt (4-6 timer)
 • Modul 3: Bæredygtig dialog i praksis (1 dag)
 • Selvstudie 3: Træning af bæredygtig dialog (4-6 timer)
 • Modul 4: Din videre rejse (3 timer online)

I løbet af uddannelsen arbejder vi med fire bæredygtighedstemaer: Klima- og ESG-rapportering, transport, cirkulær økonomi og kommunikation af bæredygtige initiativer. Det giver dig en grundlæggende viden, som du kan bruge til at inspirere og sparre med virksomhederne. 

Læs mere om det enkelte moduls indhold

Modul 1: Kick-off (online)
Vi forventningsafstemmer og kommer godt i gang med forløbet. Du møder dine undervisere og medkursister, bliver klogere på forløbets indhold og form og får en introduktion til megatrends inden for bæredygtighed.

Forud for modulet skal du besvare en førmåling, hvor du skal vurdere dit vidensniveau ift. bæredygtighed, og fortælle om din motivation for at deltage på forløbet.

Selvstudie 1: Godt i gang med bæredygtighed
Selvstudierne er individuelle "studiedage" på lige fod med de øvrige moduler i forløbet. Derfor er det vigtigt, at du prioriterer dem, som du ville prioritere klassisk holdundervisning. I dette første selvstudie skaber du dit fundament, der sikrer, at du får en god og bred viden om bæredygtighed, som du kan bringe i spil når vi mødes i det videre forløb. 

 • Du får en grundlæggende viden om, hvad bæredygtighed er
 • Du får et godt overblik over eget pengeinstituts strategi, mål og produkter på området 
 • Du får et indblik i prioritering af bæredygtighed i eget pengeinstitut 
 • Du får indblik i relevante videnspersoner i eget pengeinstitut 

Modul 2: Viden om bæredygtighed
Du får en dybere indsigt i og forståelse for bæredygtighed og hvad bæredygtighed betyder i en finansiel kontekst. Vi arbejder med din proaktivitet i kunderådgivningen og giver dig konkrete redskaber, du kan bruge på dit næste kundemøder. Du møder eksperter inden for Klima- og ESG-rapportering og får tips og tricks til, hvordan du kan snakke om temaet i dialogen med SMV’erne.

Indhold:

 • Tema 1: Klima- og ESG-rapportering
 • Verdensmål som ramme for bæredygtighed
 • ESG-hjulet og bæredygtighedstrekanten som redskaber
 • Udvikling af spørgeramme til nysgerrighedsinterview med kunderne

Selvstudie 2: Bæredygtighed – næste skridt
Vi arbejder videre med træningen i hverdagen, så din nye viden kommer ud og leve.

 • Du arbejder med tema 2: Transport
 • Du træner kundedialogen med dine kunder
 • Du arbejder med egne cases og sparrer med dine medkursister

Modul 3: Bæredygtig dialog i praksis
På den fysiske kursusdag arbejder vi videre med forankringen. Vi deler erfaringer og arbejder med konkrete cases, lige som du igen møder eksperter inden for forskellige områder. Du får nye værktøjer, brancheindsigter og endnu mere viden om bæredygtighed.

Indhold:

 • Bæredygtighedstrekanten som redskab
 • Tema 3: Cirkulær økonomi
 • Tema 4: Kommunikation om bæredygtige indsatser
 • Træning af kundedialoger

Selvstudie 3: Træning af bæredygtig dialog
Du arbejder videre med at inddrage bæredygtighed på dine kundemøder.

Modul 4: Din videre rejse (online)
Vi afslutter forløbet med et kort onlinemøde, hvor vi samler op og snakker om dit næste bedste skridt. Vi gør det nemt for dig at blive ved med at træne bæredygtige dialoger i hverdagen, så du kan give bedst mulig sparring til dine kunder.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os