Kursus

Investeringsforståelse: Modul 2 Finansielle instrumenter

  • Investering

Modul 2 (af 3) for ikke-kundevendte medarbejdere fokuserer på de ekstra muligheder, som finansielle instrumenter giver, og en vurdering af risikoen herved. Kurserne kan tages samlet eller enkeltvis. 

Formål
Du får et billede af mulighederne ved at anvende terminsforretninger, futures, swaps og optioner til afdækning af risici og spekulation. Det giver dig en bedre forståelse for disse investeringsprodukter og dermed har du et endnu bedre fundament, når du deltager i det interne arbejde med at skabe de rigtige investeringsløsninger til pengeinstituttet og til kunden. 
 
Målgruppe
Hovedsædemedarbejdere og ikke-kundevendte medarbejdere generelt, herunder eksempelvis intern revision, backoffice, it-afdeling, juridisk afdeling, kredit- eller controllerfunktion samt medarbejdere ved edb-centralerne.

Indhold
På kursusdagen arbejder vi med følgende finansielle instrumenter:

  • terminsforretninger
  • futures
  • optioner
  • swaps

Vi har fokus på både faglighed og de udfordringer og overvejelser, man som rådgiver har, når man taler med kunderne om investering. Vi omsætter teori til praksis og sikrer, at kunderne forstår, hvad vi siger. Vi udbyder tre uafhængige kurser om investeringsforståelse for medarbejdere, som ikke arbejder direkte med rådgivning inden for området.

Målgrupper
Privatrådgiver
Kundemedarbejder
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt Claus Henriksen
Hertil kommer ophold og forplejning ca. 700 kr.
Løsning tilpasset virksomhed
Kurset varer en dag. Starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.
Læs mere

Metode
Dagen bliver en kombination at faglige indlæg, små cases og opgaver, dialog i plenum og i grupper.

Forberedelse
For at sikre dig et så højt udbytte som muligt, skal du som forberedelse gennemgå udvalgte e-learning-kurser. Du får nærmere besked herom i kursusinvitationen.

Læs mere om
Investeringsforståelse modul 1 - Grundlæggende investeringsviden
Investeringsforståelse modul 3 - Porteføljeteori

Case med afdelingsdirektør, som har deltaget på 2 af modulerne