Kundeundersøgelser

Det er vigtigere end nogen siden før at have indsigt i kundernes tilfredshed og i fremtidige behov og ønsker. En ude-fra-og-ind tankegang sikrer forretningsudvikling med kunden i centrum.

Når du har brug for at undersøge dine kunders tilfredshed, loyalitet og behov, så kan vi helt sikkert inspirere dig og hjælpe dig på vej med:

  • Finanssektorens KundeBarometer
  • Finanssektorens KundeBenchmark
  • Andre kvantitative kundeundersøgelser
  • Kvalitative kundeundersøgelser

Læs mere om de enkelte undersøgelser nedenfor. 

 

Finanssektorens KundeBarometer

Finanssektorens KundeBaromenter måler tilfredshed og loyalitet i virksomheder i den finansielle sektor. Konceptet giver mulighed for at benchmarke sig op imod til sektoren, men er samtidig så fleksibelt, at det kan tilpasses og målrettes til den konkrete virksomhed.

Få større kendskab til dine kunder

Konkrete kundeundersøgelser og -studier kan være vejen til et øget kundekendskab. 

Du får indsigt i kundernes tilfredshed og loyalitet samt deres vurdering af en række forhold, der påvirker den samlede tilfredshed. Undersøgelsen viser resultater i forhold til andre finansielle virksomheder på tværs af enheder, afdelinger og kundegrupper.

Analysen af besvarelserne viser dig præcist, hvor det giver størst effekt at gøre en ekstra indsats. Derfor er det nemt på baggrund af målingen at identificere forbedringsområder og sætte konkrete handlinger i gang.

Vi gennemfører Finanssektorens KundeBarometer i samarbejde med analysefirmaet Dataminds.

Læs mere om Finanssektorens KundeBarometer i online-brochuren.

Finanssektorens KundeBenchmark

Finanssektorens KundeBenchmark er den største benchmark-undersøgelse i den finansielle sektor i Danmark. Vi gennemfører undersøgelsen hvert år i august-september blandt privat- og erhvervskunder i de virksomheder, der deltager. Kunderne bliver normalt inviteret til at deltage via deres netbank.

Som deltagende pengeinstitut får du en rapport med jeres egne resultater samt benchmark til sektoren. Som medlem af Finanssektorens Uddannelsescenter er et gratis at deltage i Finanssektorens KundeBenchmark. Du har desuden mulighed for at tilkøbe ekstra spørgsmål eller analyser, som giver dig en dybere indsigt i dine kunder.

Vi gennemfører undersøgelsen i samarbejde med analysefirmaet Dataminds.

Finanssektorens KundeBenchmark gennemføres i efteråret. Læs mere om undersøgelsen her. 

 

Andre kvantitative kundeundersøgelser

Finanssektorens Uddannelsescenter designer og gennemfører andre typer af kvantitative kundeundersøgelser via VidenBarometer® eller i samarbejde med Dataminds. Vi kan for eksempel hjælpe dig med at evaluere jeres kundemøder via touchpoint-målinger. Den optimale løsning afhænger af omfang og behov.

 

Indsigt gennem kvalitative kundeundersøgelser

Kvalitative studier af eksisterende kunder og potentielle kunder giver dig en dyb indsigt i kundeadfærd og -behov. En indsigt du kan bruge til at udvikle nye kundekoncepter og forbedre relationen til kunder. 

Læs mere om kvalitative undersøgelser her.

 

Fra undersøgelse til handling

Den fulde effekt af en undersøgelse opnår du og din virksomhed først, når resultaterne munder ud i konkrete handlinger som eksempelvis udvikling af nye koncepter. Som led i denne proces tilbyder FU en række ydelser, som sikrer, at der er kort vej fra undersøgelse til handling. Kontakt os for at høre mere.

Maria Krab Wissing
Maria Krab Wissing
Projektleder
+45 8993 3212
+4117 1734
Kontakt Maria hvis du ønsker at høre mere

 

Kundeundersøgelser er et produkt under FU Indsigt. Få overblik over alle FU Indsigt produkter her.