Medarbejderudviklingssamtaler

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er et af de vigtigste ledelsesredskaber. Strategiske medarbejderudviklingssamtaler (SUS) bidrager til at udvikle forretningen og den enkelte medarbejder med udgangspunkt i jeres overordnede strategi.

Udvikling af MUS/SUS-koncept, der passer til jeres virksomhed

FU hjælper jer med at udvikle og implementere MUS-koncepter. Vi udvikler og tilpasser koncepter til medarbejderudviklingssamtaler med fokus på at udarbejde en løsning, der passer til netop jeres behov.

Vi har udviklet et strategisk MUS-koncept, som vi kalder SUS. Det står for Strategisk UdviklingsSamtale. Konceptet sikrer, at hver enkelt medarbejder kender den overordnede strategi og retning for virksomheden og kan identificere sig med sit eget bidrag til forretningen og udviklingen. Det primære formål med den strategiske MUS er at skabe denne klarhed og at afstemme forvetningerne, herunder afdække eventuelle behov for kompetenceudvikling, der hjælper dine medarbejdere med at leve op til succeskriterierne.

Vi tilpasser konceptet til jeres behov. Den mulighed har mange af vores medlemmer allerede valgt at benytte sig af.

MUS/SUS hjælper med at realisere jeres strategiske grundlag

Vi ser SUS som et centralt og vigtigt ledelsesredskab i forbindelse med strategiimplementering. Vi har implementeret det i en række virksomheder som et led i deres strategiimplementering.

SUS-konceptet hjælper med at realisere jeres strategiske grundlag og forankre værdierne på medarbejderniveau. I konceptet lægger vi op til, at den enkelte medarbejder og leder har en god dialog om medarbejderens resultater, og hvordan medarbejderen efterlever værdier (holdninger og adfærd). Det sker både bagud ved at evaluere det forgangne år og fremadrettet i forhold til, hvad fokus i den kommende periode skal være.

Et eksempel på et værktøj, vi har udviklet, som giver en god dialog til MUS/SUS-samtalen.

 

Er du tydelig nok, og er du ærlig?

For ledere kan det især være svært at være tydelig nok omkring krav og forventninger og at give en ærlig feedback.

Uddannelse og træning af ledere i at gennemføre MUS/SUS

At gennemføre udviklingssamtaler, der gør en forskel, er et væsentligt middel til at fremme den forretningsmæssige udvikling.

FU uddanner og træner ledere i at gennemføre samtaler, der skaber værdi for medarbejderen og virksomheden. Du får værdifulde input til at gennemføre samtaler og en træningsbane, hvor lederne kan øve sig. På træningsbanen får lederne kvalificeret feedback og dermed input til, hvordan de kan forbedre sig.

Dokumentation af aftaler i VidenBarometeret

Vi tilbyder moduler til VidenBarometer® til at dokumentere de konklusioner og aftaler, MUS/SUS-samtalerne munder ud i. Her gemmes alle aftaler og udviklingsplaner centralt, og HR kan nemt lave udtræk på tværs, for eksempel i relation til medarbejdere, der har behov for kompetenceudvikling.

 

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du ønsker at høre mere om medarbejderudviklingssamtaler
Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars hvis du vil vide mere