Medarbejderundersøgelser

Indsigt i medarbejdernes vurdering af arbejdspladen er med til at udvikle trivslen, kulturen og organisationen til gavn for medarbejdere og forretning.

Uanset hvilken type medarbejderundersøgelse du har brug for, kan vi hjælpe dig på vej. Vores mest typiske medarbejderundersøgelser er:

  • Finanssektorens MedarbejderBarometer
  • APV (arbejdspladsvurdering) som en del af Finanssektorens MedarbejdeBarometer, selvstændigt eller via VidenBarometer®
  • Andre typer af medarbejderundersøgelser i forbindelse med for eksempel fusion eller ny strategi 

Minimåling af samarbejde og trivsel i corona-tiden

Corona har påvirket vores arbejds- og samarbejdsmønstre. Få med en mini-måling indblik i, hvordan det ser ud hos jer. Målingen består af 10-12 spørgsmål, som giver jer indsigt til at tage den bedste læring fra corona-tiden med ind i fremtiden.

Download en PDF med info om undersøgelsen eller kontakt Maria Krab Wissing (mkw@finansudd.dk).

Finanssektorens MedarbejderBarometer

Finanssektorens MedarbejderBarometer måler trivsel og arbejdsglæde i virksomheder i den finansielle sektor. Konceptet giver mulighed for at benchmarke til sektoren, men er samtidig fleksibelt, så det kan tilpasses og målrettes til jeres konkrete ønsker og behov.

Størst effekt

Analysen viser præcist, hvor det giver størst effekt, at gøre en ekstra indsats.

Du får indsigt i medarbejdernes arbejdsglæde og engagement samt deres vurdering af en række forhold, der påvirker arbejdsglæden. Analysen af besvarelserne identificerer hvilke forbedringsområder, der har størst effekt på arbejdsglæden. Derved er det nemt for dig at prioritere indsatser og sætte konkrete handlinger i gang.

Undersøgelsen inkluderer forskellige former for benchmark, så du kan sammenholde resultaterne på tværs af enheder, afdelinger og sektoren. 

FU har lavet et overordnet Prioriteringskort for Finanssektorens Medarbejderbarometer, som viser de områder, Finanssektoren bør fokusere på for at højne medarbejdernes arbejdsglæde. Hvis du er interesseret i at læse, hvilke områder der er tale om, kan du finde Prioriteringskortet i artiklen Bevar den høje arbejdsglæde i finanssektoren.

Vi gennemfører Finanssektorens MedarbejderBaromenter i samarbejde med analysefirmaet Dataminds.

Læs mere om Finanssektorens MedarbejderBarometer i online-brochuren.

 

Muligheder for APV (arbejdspladsvurdering)

Alle virksomheder skal udarbejde den lovpligtige APV minimum hvert tredje år. Vi hjælper dig gerne med at gennemføre den og har forskellige koncepter for at sikre, at omfanget passer til ethvert behov:

  1. I en del af Finanssektorens MedarbejderBarometer
  2. Som en selvstændig måling gennem Dataminds
  3. Som en selvstændig måling gennem VidenBarometer®

Koncepterne er fleksible, så vi kan tilpasse indholdet til din virksomhed og hjælpe dig med at prioriter fokusområder på baggrund af resultaterne.

 

Andre typer af medarbejderundersøgelser

FU designer og gennemfører også andre typer af medarbejderundersøgelser, herunder for eksempel kulturanalyser, opfølgning på fusion eller implementering af strategi.

 

Fra måling til handling

Din virksomhed får først den fulde effekt af en medarbejderundersøgelse, når resultaterne munder ud i konkrete handlinger. Som led i den proces tilbyder Uddannelsescentret en række ydelser, som sikrer, at der ikke bliver langt fra måling til handling. Kontakt os for at høre mere.

 

 

Maria Krab Wissing
Maria Krab Wissing
Projektleder
+45 8993 3212
+4117 1734
Kontakt Maria hvis du ønsker at høre mere
Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere

 

Medarbejderundersøgelser er et produkt under FU Indsigt. Få overblik over alle FU Indsigt produkter her.

På baggrund af de medarbejdermålinger, som FU har udført for pengeinstitutter de sidste 3 år, har vi udarbejdet et Prioriteringskort, som viser de faktorer, der har størst betydning for finanssektorens arbejdsglæde.

Se Prioriteringskortet og læs artiklen Bevar den høje arbejdsglæde i finanssektoren.