Kundeundersøgelser

Med en kundeundersøgelse får I indsigt i, hvor tilfredse kunderne er – og hvad deres ønsker, behov og forventninger er.

Opdateret indsigt i jeres kunders virkelighed og perspektiv kan I bruge til at udvikle nye kundekoncepter og forbedre relationen til jeres kunder.

Vi gennemfører flere af undersøgelserne i samarbejde med analysevirksomheden Dataminds.

Maria Krab Wissing

Vil du høre mere?

Maria Krab Wissing

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3212

mkw@finansudd.dk

Finanssektorens KundeBenchmark måler tilfredshed og loyalitet i virksomheder i den finansielle sektor. Konceptet giver jer mulighed for at benchmarke jer op imod til sektoren, men er samtidig så fleksibelt, at vi kan tilpasse og målrette det til jeres konkrete virksomhed.

I får indsigt i kundernes tilfredshed og loyalitet og deres vurdering af en række forhold, der påvirker den samlede tilfredshed. Undersøgelsen viser resultater i forhold til andre finansielle virksomheder og på tværs af afdelinger og kundegrupper.

"Skjern Bank har gennem en længere årrække deltaget i Finanssektorens KundeBenchmark. Det har givet os værdifuld og faktuel indsigt i, hvordan vores kunder opfatter os. Hvis vi har behov for at stille os lidt anderledes på banen i vores markedsområder, kan vi hurtigt tage nogle beslutninger på et oplyst grundlag og dermed bringe os tættere på vores kunder. Finanssektorens KundeBenchmark er løbende blevet udviklet gennem de seneste år. Det er til stor værdiskabelse for os, for vi har fået et endnu bedre redskab at navigere efter og med en øget detaljeringsgrad."

Jørgen Dalgaard, it- og marketingchef, Skjern Bank

I et online dashboard kan I filtrere resultaterne efter kundekarakteristika eller afdeling, hvilket giver jer mulighed for at stille skarpt på enkelte kundesegmenter og give de enkelte afdelinger indblik i egne resultater. Adgang til enkeltbesvarelser giver jer mulighed for at følge op på de enkelte kundernes feedback og kommentarer.

Undersøgelsen gennemføres som udgangspunkt årligt i august-september, men I har også mulighed for at gennemføre på andre tidspunkter af året (tag fat i os for en snak herom). 

I skal melde jer til at deltage i undersøgelsen senest den 23. juni 2023.

Som medlem af FU kan I tilmelde jer til Finanssektorens KundeBenchmark 2023 ved at udfylde spørgeskemaet, som du finder link til nederst på denne side.

"Finanssektorens KundeBenchmark er en vigtig del af vores strategiske arbejde. Vi er glade for det nye dashbord, hvor vi kan gå dybere ned i resultaterne. Vi har blandt andet brugt resultaterne på afdelingsniveau og set på alderssegmenter. Det har hjulpet os med at kunne sætte ind på specifikke områder."

Susanne B. Jensen, HR- og marketingchef, Møns Bank

Andre kvantitative kundeundersøgelser

Vi designer og gennemfører andre typer af kvantitative kundeundersøgelser via platformen VidenBarometer® eller i samarbejde med Dataminds. Vi kan for eksempel hjælpe jer med at evaluere jeres kundemøder via touchpoint-målinger.

Medlem af FU? Tilmeld dig via spørgeskemaet

Tilmeld jer Finanssektorens Kundebenchmark via dette spørgeskema.

Læs mere https://videnbarometer.dk/Test/5f1f3d8d-e21f-4f1d-b697-a87561e55c7c

Brochure: Finanssektorens KundeBenchmark

Læs mere https://videnbarometer.dk/learningobject/noindex/14d98021-98b3-47da-8a5f-ccafebe97ae8

Finanssektorens Kundedag

Få inspiration og bliv klogere på jeres kunder.

Læs mere Finanssektorens Kundedag

Overblik i nyt dashboard

Nyhed: Nyt dashboard i KundeBenchmark.

Læs mere Følg kundetilfredsheden med nyt dashboard

Lev op til kundernes forventninger

Tilfredsheden afhænger af, hvor kundeorienterede I er – også digitalt.

Læs mere Lev op til kundernes forventninger