Kundeundersøgelser

Med en kundeundersøgelse får I indsigt i, hvor tilfredse kunderne er – og hvad deres ønsker, behov og forventninger er.

Vi designer og gennemfører forskellige typer af kvantitative kundeundersøgelser via platformen VidenBarometer® eller i samarbejde med Dataminds. Opdateret indsigt i jeres kunders virkelighed og perspektiv giver jer mulighed for at udvikle nye kundekoncepter og forbedre relationen til jeres kunder.

Hvert år gennemfører vi en af landets største benchmark-undersøgelser af kundetilfredshed og -loyalitet, men vi hjælper gerne med at udarbejde andre undersøgelser efter jeres behov.

Maria Krab Wissing

Vil du høre mere?

Maria Krab Wissing

Ledelse, salg & strategi

8993 3212

mkw@finansudd.dk

Finanssektorens KundeBenchmark

Finanssektorens KundeBenchmark måler tilfredshed og loyalitet i virksomheder i den finansielle sektor. Konceptet giver jer mulighed for at benchmarke jer op imod til sektoren, men er samtidig så fleksibelt, at vi kan tilpasse og målrette det til jeres konkrete virksomhed.

I får indsigt i kundernes tilfredshed og loyalitet og deres vurdering af en række forhold, der påvirker den samlede tilfredshed. Undersøgelsen viser resultater i forhold til andre finansielle virksomheder og på tværs af afdelinger og kundegrupper.

"Skjern Bank har gennem en længere årrække deltaget i Finanssektorens KundeBenchmark. Det har givet os værdifuld og faktuel indsigt i, hvordan vores kunder opfatter os. Hvis vi har behov for at stille os lidt anderledes på banen i vores markedsområder, kan vi hurtigt tage nogle beslutninger på et oplyst grundlag og dermed bringe os tættere på vores kunder. Finanssektorens KundeBenchmark er løbende blevet udviklet gennem de seneste år. Det er til stor værdiskabelse for os, for vi har fået et endnu bedre redskab at navigere efter og med en øget detaljeringsgrad."

Jørgen Dalgaard, it- og marketingchef, Skjern Bank

I et online dashboard kan I filtrere resultaterne efter kundekarakteristika eller afdeling, hvilket giver jer mulighed for at stille skarpt på enkelte kundesegmenter og give de enkelte afdelinger indblik i egne resultater. Adgang til enkeltbesvarelser giver jer mulighed for at følge op på de enkelte kundernes feedback og kommentarer.

Undersøgelsen gennemføres som udgangspunkt årligt i august-september, men I har også mulighed for at gennemføre på andre tidspunkter af året (tag fat i os for en snak herom). 

Læs mere om undersøgelsen og de tre pakkeløsninger i informationsmaterialet.

Tilmeldingsfristen til årets undersøgelse er den 21. juni 2024. Som medlem af FU kan I tilmelde jer til Finanssektorens KundeBenchmark 2024 ved at udfylde spørgeskemaet, som du finder link til nederst på denne side.

"Finanssektorens KundeBenchmark er en vigtig del af vores strategiske arbejde. Vi er glade for det nye dashbord, hvor vi kan gå dybere ned i resultaterne. Vi har blandt andet brugt resultaterne på afdelingsniveau og set på alderssegmenter. Det har hjulpet os med at kunne sætte ind på specifikke områder."

Susanne B. Jensen, HR- og marketingchef, Møns Bank

Andre kvantitative kundeundersøgelser

Har I brug for hjælp til at udføre andre former for kvantitative kundeundersøgelse, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi kan for eksempel hjælpe jer med at evaluere jeres kundemøder via touchpoint-målinger eller lignende. 

Tilmeld dig via spørgeskemaet

Tilmeld jer Finanssektorens KundeBenchmark via dette spørgeskema.

Tilmeld https://videnbarometer.dk/Test/b262330e-23b8-40cb-bfe9-d514998de0b1

Brochure: Finanssektorens KundeBenchmark

Alt om undersøgelsen.

Læs brochure https://videnbarometer.dk/learningobject/noindex/14d98021-98b3-47da-8a5f-ccafebe97ae8

Overblik i nyt dashboard

Nyhed: Nyt dashboard i KundeBenchmark.

Læs artikel Følg kundetilfredsheden med nyt dashboard

Lev op til kundernes forventninger

Tilfredsheden afhænger af, hvor kundeorienterede I er – også digitalt.

Læs artikel Lev op til kundernes forventninger