Få uddannelse til og indblik i nye jobs i finanssektoren i forbindelse med digital transformation - 3 gratis forløb i digital omstilling

 

3 nye forløb fra FU i Finanskompetencepuljen:

Bliv klar med 'Digital omstilling'

FU lancerer 3 nye forløb i Finanskompetencepuljen. Der er også et, som passer til dig, da de henvender sig til hhv. alle medarbejdere, rådgivere og ledere.
De jobs vi kender i dag vil blive påvirket af den digitale udvikling og vil stille nye krav til fremtidens medarbejdere. Med FUs 3 nye forløb tager du de første skridt til at gøre dig klar til fremtiden

Finanssektoren gennemgår en digital transformation.

Jobfunktioner ændres. Arbejdsprocesser automatiseres. Nye jobs kommer til. Vi bliver alle nødt til at rykke os.

Er du leder, stabsmedarbejder eller rådgiver, kan et af FUs 3 nye forløb om digital omstilling matche dig og dit behov.

  

3 forløb forbereder dig på fremtiden i finanssektoren

Sektoren investerer mere og mere i digitale løsninger, som effektivt løser flere af medarbejdernes ellers tidskrævende opgaver.

Mange medarbejdere i finanssektoren er nervøse for, om den teknologiske udvikling gør dem overflødige.

Svaret er, at det gør den ikke.

Men alle skal være indstillet på at udvikle sig og have et mindset, som er åbent for nye muligheder.

Opgaven for mange pengeinstitutter handler nu om at få så mange medarbejdere som muligt med ombord i den digitale transformation – herunder at motivere til at tage aktivt del i såvel udvikling som omstilling. 

Derfor har FU i samarbejde med sektoren udviklet 3 nye forløb, som tilsammen dækker alle medarbejdergrupper: stabe, rådgivere og ledere.  

Forløbene kan tages enkeltvis eller i sammenhæng for at understøtte organisationens samlede transformation.

Klik her for at hente en brochure om de 3 forløb  

 

'Digital omstilling' består af 3 forløb målrettet forskellige medarbejdergrupper. Nogle kan bruge 2, nogle alle 3, men alle ansatte i sektoren kan bruge mindst 1 af forløbene.

Alle roller under forandring

Uanset, hvilken rolle du har i pengeinstituttet, vil du blive påvirket af de digitale forandringer. De 3 forløb er udviklet, så de tilsammen kan tages af samtlige medarbejdere. Herunder kan du finde ud af, hvilke(t) af de 3 forløb, der matcher dit behov.

 

Til alle medarbejdere

De fleste investeringer sker primært i automatisering af administrative opgaver i pengeinstituttets maskinrum. Det frigiver tid til andre og flere kunderettede opgaver og kan ændre flere funktioner.

 Læs mere om 1-dags-kurset "Få succes med digital omstilling"

Hvordan får den enkelte medarbejder overblik over udviklingen og succes med digital omstilling? 

1-dags-kurset Få succes med digital omstilling kan hjælpe alle medarbejdergrupper på vej

 

Til rådgivere

Kundernes behov er også forandrede, for de kan efterhånden klare det meste hjemmefra, uden for åbningstiden vel at mærke – men de forventer stadig en personlig og nærværende kundeservice og -rådgivning.

Læs mere om kurset for alle rådgivere i pengeinstitutter: "Den excellente kunderelation i en digital verden"

Hvordan skal vi komme kundernes ændrede behov i møde?

Det kan rådgiverne lære på forløbet Den excellente kunderelation i en digital hverdag

 

Til ledere 

Endelig er der lederne, som skal motivere medarbejderne og hjælpe dem med at navigere i det nye felt og samtidig håndtere nye typer medarbejdere. Desuden får ledere en afgørende rolle i at fastholde og udvikle værdifuld arbejdskraft og i at sikre gradvis omstilling af organisationen i de kommende år.

Læs mere om forløbet om Digital Omstilling, som er målrettet ledere i finanssektoren: "Forandringsledelse og digital omstillling"

Hvilke krav stiller det til fremtidens ledere i finanssektoren?

Det kan ledere blive bevidste om på forløbet Forandringsledelse og digital omstilling

 

Nyeste viden og data indgår i pensum

I forbindelsen med udviklingen af 'Digital omstilling' gennemfører FU en stor undersøgelse i samarbejde med Wilke og Finansforbundet.

Undersøgelsen skal kortlægge forskellige typer bankkunders præference for god rådgivning – digitalt og personligt, på tværs af situationer, livsfaser og demografi.

Alle 3 forløb i 'Digital omstilling' er gratis via Finanskompetencepuljen

Analysen vil bygge på 1.500 interviews og kommer til at indgå i undervisningen på alle 3 forløb.

 

Stort udbytte – ingen udgift

Kort sagt kan pengeinstituttet med de 3 nye forløb understøtte organisationens samlede transformation på en måde, så det giver maksimal værdi for den enkelte og for virksomheden.

Vi starter op i september, og tilmeldingen er i gang nu.