Fremtidens rådgiver er høj på SQ

Hvis dine rådgivere skal være blandt de bedste – også i fremtiden – så træn dem i at skabe relationer og tale med kunderne. Fremtidens vigtigste kompetencer ligger i spændingsfeltet mellem mennesker. Den sociale relationsskabende SQ får langt større betydning.

Af chefkonsulent Helene Wallentin Nickø

”Du skal have høj faglig finansviden koblet med stærke analytiske evner”  ̶  sådan kunne et stillingsopslag for en finansrådgiver tidligere ha´ lydt. Fremtidens stillingsopslag lyder nok nærmere ”Du skal være en stærk relationsbygger. Være socialt intelligent, digitalt velkørende og besidde et højtudviklet proaktivt og innovativt mindset”.

Den digitale transformation og de konstante forandringer ændrer vores finansverden, vores jobs og de kompetencer vi skal besidde. Det kan virke uoverskueligt og til tider måske endda lidt skræmmende, når der tegnes billeder af en fuldstændig forandret fremtid – for hvordan sikrer jeg min værdi? Hvad er det, sådan helt konkret, at vi skal blive endnu dygtigere til?

Det korte svar er, at vi skal blive endnu bedre til at være mennesker – til at være os. Klassisk IQ rækker kun et stykke. Den sociale og relationelle SQ gør forskellen, og bliver fremtidens mest efterspurgte kompetence.

At være høj på SQ kan, ifølge Hanne Shapiro og Finansforbundet, oversættes til at være T-formet.

Foto: Finansforbundet

Bygget på et stærkt fagligt fundament er fremtidens rådgiver en aktiv medspiller i samskabelsen med teknologi, kunder og kolleger. Vi skal besidde dyb selvindsigt og kontinuerligt arbejde med vores evne og vilje til at være både socialt og digitalt kompetente. Kompetencer, der er nødvendige for, at vi kan navigere og trives i en hverdag med højt tempo, stigende kompleksitet og teknologi, der gør vores kunder (delvist) selvhjulpne.

Men hvad er det så, vi skal kunne?

Inspireret af Svend Brinkmanns diskussion af det socialt kreative menneske, kan det konkluderes, at det blandt andet handler om individets evne til:

  • at være bevidst om egen rolle og eget ansvar i det sociale (og digitale) fællesskab
  • at evne kritisk refleksion over egne overbevisninger og vaner
  • at kunne se muligheder og potentialer, også i svære situationer
  • at besidde viljen til at turde prøve

Kompetencer, der handler om at komme ud af vores tryghedszone og eksperimentere og erfare os frem. Finde vores styrker og bruge dem klogt. Vi skal i langt højere grad samskabe med hinanden, med teknologien og med kunderne, og finde nye veje og løsningsmuligheder.

Små daglige refleksioner

Et godt sted at starte er små daglige refleksioner. Allerhelst på skrift, og knyttet til bestemte vaner, roller eller udviklingsmål vi har. Det kunne eksempelvis knyttes til kundesamtalen, hvor man i forlængelse af mødet stiller sig selv følgende spørgsmål:

  • Hvornår kom jeg dybt nok i min behovsafdækning – og hvornår ikke? Hvad skete der i mødet på dét tidspunkt?
  • Så jeg alle mulighederne i deres økonomi – fik jeg sået nye frø?
  • Skabte vi løsningen sammen, eller blev det min version af sandheden (det vi plejer), der bestemte?

Refleksionerne kan være svære at tage hul på, men er det stærkeste værktøj til at skabe nye bevidstheder – og dé er ofte triggeren til at prøve nye veje og få nye gode vaner, der styrker vores SQ.

Styrk din kompetenceprofil med FUs forløb

Hvis du gerne vil styrke din T-formede kompetenceprofil, så tilbyder Finanssektorens Uddannelsescenter en lang række kurser og forløb, der hjælper dig godt på vej.

Eksempelvis forløbene i kompetencepuljen omkring Digital Omstilling, hvor du lærer at stå stærkt i forandringerne og bruge dig selv og dine unikke styrker bedst.

Du kan læse meget mere om forløbene og tilmelde dig her.

Kontakt os endelig, hvis du er blevet nysgerrig på vores ydelser og forløb eller vores arbejde med fremtidens kompetencer og læringsmiljø.


Helene Wallentin Nickø
Helene Wallentin Nickø
Chefkonsulent og specialist i organisatorisk læring
+45 8993 3339
Kontakt Helene, hvis du vil vide mere