Vinderkultur i Sparekassen Danmark

Sejlsport og god ledelse har en del til fælles. Som en del af lederforløbet tog regionsdirektører, erhvervsdirektører, forretningsudviklingsdirektører, landbrugsdirektører afdelingsdirektører, gruppeledere, HR og direktionsmedlemmer fra Sparekassen Danmark en dag ud af kalenderen og tog på vandet.
I Sparekassen Danmark arbejder de for at gøre hele ledelsessystemet stærkere. Et skræddersyet forløb skal sikre, at strategien og værdierne kommer ud at leve i alle hjørner af organisationen.

”Vinderkulturen i dansk sejlsport handler om at blive bedre – sammen!”

Sådan bliver omkring 100 ledere fra Sparekassen Danmark budt velkommen af Søren Tønder fra DKsejlsport på en klar januardag på Aarhus Internationale Sejlsportscenter alleryderst på Aarhus Ø.

Sejlsportscentret er hjemsted for alt fra børn i optimistjoller til OL-medaljevindere. I dag er det fyldt med regionsdirektører, erhvervsdirektører, forretningsudviklingsdirektører, landbrugsdirektører afdelingsdirektører, gruppeledere, HR og direktionsmedlemmer fra Sparekassen Danmark. De er samlet for at træne samarbejde og arbejde med ”at få holdet med”. Både på vandet og inde i Sejlsportscentrets varme lokaler.

Det vigtige samspil

Sparekassen Danmark opstod af fusionen mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank i 2021. Alle ledere er nu med på et forløb, der både handler om relationer, lederudvikling og organisationsudvikling.

”Vi er inde og gøre hele ledelsessystemet stærkere. Som en del af strategiarbejdet arbejder vi med at få værdierne til at leve. Her er samspillet meget vigtigt,” siger Mettesofia Esbensen, HR-udviklingschef og en af hovedkræfterne bag programmet.

Derfor er Sejlsportscentret rammen for dagen. For sejlsporten og Sparekassen Danmarks decentrale struktur har en hel del tilfælles.

"Med fusionen kunne vi mærke, at nu var det nu. Ved at arbejde med lederne og ledelse får vi et fælles fundament og det bedste udgangspunkt for at få strategien ud at leve."


Mettesofia Esbensen, HR-udviklingschef, Sparekassen Danmark

At løfte i flok

”I den danske model indenfor sejlsport handler det om at løfte i flok. Man hjælper hinanden, man træner i flok, man er med til at dygtiggøre hinanden – man videndeler,” lyder det fra Søren Tønder i velkomsten.

Dén filosofi går igen i lederforløbet, der er udviklet af Sparekassen Danmark sammen med Finanssektorens Uddannelsescenter.

”Kernen i forløbet er, at vi udvikler organisationen sammen med lederne. De er med til at lave koncepterne, de er med til at implementere dem, og de er med til at definere, hvad god lederadfærd er,” siger chefkonsulent Peter Jensen fra FU.

Så i stedet for at gøre noget ved og for organisationen, gør alle involverede noget sammen med organisationen, forklarer Peter Jensen:

”Ved at alle ledere er med, får sparekassen sat en retning for, hvad de vil. De får et fælles sprog og ledere, der er bevidste om roller, ansvar og prioriterer. Ledere, der sammen tager ledelsesopgaven på sig.”

Det skræddersyede lederforløb i Sparekassen Danmark er i følge direktør Jan Skov en investering, som uden tvivl bliver tjent mange gange hjem igen.

”Det kan flytte forretningen helt vildt”

Når to bliver til én

I Sparekassen Danmark er der store forventninger til forløbet. Ikke mindst i lyset af fusionen, for det ér en stor opgave af få to organisationer til at smelte sammen til en.

”For nogen er det nyt at arbejde med regioner. For nogen er det nyt at arbejde med strategier. Jeg tror, der er noget nyt på tegnebrættet for alle medarbejdere og alle ledere. Så vi forventer også, at lederforløbet og det strategiarbejde, der er gået i forvejen, gør, at vi alle starter på en frisk,” siger direktør Kim Mouritsen og fortsætter:

”Vi forventer, at sparekassens strategi bliver kendt i alle hjørner af organisationen. Vi forventer, at vi bliver et team af ledere på tværs. Et godt team smitter af på resultaterne, og det smitter også af på jobglæden.”

”Jeg tror, det betyder rigtig meget, at lederne kan se, at de får noget, de kan tage med hjem. At de kan se værdien af at være sammen med andre ledere om den samme opgave.”


Claus Johansen, HR-direktør, Sparekassen Danmark

Et ambitiøst program

At udvikle forretningen, teams og den enkelte medarbejder er en central del af forløbet.

Overskriften for dagen på Sejlsportscentret er ”At få holdet med og dialogværktøjer ift. teamet”. Men lederne kommer vidt omkring. Forandringsledelse, Coaching. Facilitering. Det personlige lederskab – og meget, meget mere.

Mettesofia Esbensen fortæller, at Sparekassen og FU tidligere har udviklet et ledertalentforløb for mulige fremtidige ledere. Et nyt hold er allerede startet op med sådan et forløb i Sparekassen Danmark.

”Med fusionen kunne vi mærke, at nu var det nu. Ved at arbejde med lederne og ledelse får vi et fælles fundament og det bedste udgangspunkt for at få strategien ud at leve. Så derfor var det et naturligt skridt at skabe et forløb for alle ledere, ” siger hun.

Det var også et naturligt skridt for Sparekassen Danmark at udbygge det eksisterende samarbejde med FU, som Mettesofia Esbensen kalder ”en stærk samarbejdspartner”:

”Vi og FU gør os de samme tanker om ledelse, og det gør det meget nemmere at gå sammen om noget så vigtigt som læring. Ikke mindst i så ambitiøst et forløb som det her. Direktionen er med, og det handler om vores ledere og vores medarbejdere – de er vores vigtigste ressource.”

Træning, træning og træning

Man skal træne for at blive god til at sejle. Og man skal træne for at blive en god leder. Praksis er kernen i FU’s tilgang til læring, og det gælder også på lederforløbet i Sparekassen Danmark.

”En af kernerne i forløbet er træning, og vi har fuldt fokus på praksis. Efter en kort introduktion til den teoretiske del, så bruger vi rigtig meget tid på at træne ting, på at diskutere og på at arbejde med forskellige processer,” siger direktør Jan Skov.

Det fokus gør en forskel, siger HR-direktør Claus Johansen. Han mener, man kan takke rammesætningen og fokus på praksis for den positive modtagelse, lederforløbet har fået på tværs af lederteamet.

Omkring 100 ledere fra Sparekassen Danmark var samlet hos DKsejlsport for at træne samarbejde og arbejde med ”at få holdet med”.

”Sammen med FU har vi lavet et forløb, hvor vi giver lederne noget, der møder dem der, hvor de er. Det er ikke et kursus eller otte teorier, du kan bringe i spil, den dag du bliver mødt af det. Nej, du får nogle værktøjer i værktøjskassen, som du skal hjem og bruge i morgen,” siger han og fortsætter:

”Jeg tror, det betyder rigtig meget, at lederne kan se, at de får noget, de kan tage med hjem. At de kan se værdien af at være sammen med andre ledere om den samme opgave.”

Pernille Bech Hansen

Vil du høre mere?

Pernille Bech Hansen

Ledelse, salg & strategi

8993 3352

pbh@finansudd.dk