Klumme: Bæredygtig investering

"Bæredygtig investering" er fyldt med dilemmaer. Men dialogen er vigtig, understreger Claus Henriksen fra Pension & investering på Finanssektorens Uddannelsescenter i denne klumme. For når når det bæredygtige tilvælges i investeringsløsningen, understøtter det den bæredygtige omstilling.

Klumme: Det er et krav, at du kender din kundes bæredygtighedsprofil. Øv dig på den dialog. For det er et område fyldt med dilemmaer.

Af Claus Henriksen, chefkonsulent i Pension & investering.

Bæredygtighed fylder meget i investeringsrådgivningen. Uanset hvor svært det er, er der ingen vej udenom. I mere end et år har det været et krav, at du kender kundens bæredygtighedspræferencer, når I ser på investeringsprofilen.  

Det er ikke en nem opgave. Når vi møder rådgivere på forskellige forløb, hører vi blandt mange frustrationer: "Hvad nytter det? Mange af mine kunder har slet ikke fokus på bæredygtighed".

Ikke nok med det. Pensionsselskaber, pengeinstitutter og andre store investorer trækker løbende overskrifter for deres investeringer i og finansiering af ’sorte’ virksomheder, der f.eks. har aktiviteter indenfor udvinding, transport og forarbejdning af kul, olie og gas.  

De overskrifter er med til at rejse tvivl om kvaliteten af den måde, pengeinstitutternes og investeringsforeningerne arbejder med bæredygtighed. 

Skal den knap så bæredygtige virksomhed ekskluderes, eller skal man fortsat investere i virksomheden?

Fyldt med sprængfarlige dilemmaer 

Den fortsatte udvikling af teknologier, der understøtter den bæredygtige udvikling, kræver kapital. Det samme gør en fortsat udvinding af fossil energi, der kan understøtte fremtidens energibehov.  

Hvis tanken bag en given investering alene var at få det bedst mulige afkast, vil det sandsynligvis være naturligt at investere i både bæredygtige teknologier og udvinding af fossil energi. 

Hvis ønsket samtidig er, at investeringen skal være med til at understøtte en mere bæredygtig fremtid, er spørgsmålet, om investeringen kan indeholde virksomheder, der arbejder med fossil energi.  

Holdningerne til dette vil være forskellig fra kunde til kunde. 

For eller imod det fossile 

Argumentet for at fortsætte engagementet er, at man som investor på den måde kan påvirke virksomheden i en mere bæredygtig retning. Det kan man ikke, hvis man trækker sig ud 

Investerer man i virksomheder, der arbejder med fossil energi, så vil en del af investeringen være sort i dag. Men som investor har man mulighed for at påvirke selskabet og holde den op på eventuelle strategier omkring udfasning af de fossile dele af virksomheden, samtidig med at der sker en indfasning af vedvarende energi. 

Omvendt er argumentet for at trække sig, at man ikke vil støtte den fossile industri – og er villig til at gå glip af afkast, når man tager det valg.  

Det bedste, du kan gøre, er at tage snakken, når du sidder med kunden. Hvad betyder bæredygtighed for dem – og hvor bæredygtige ønsker de, deres investeringer skal være?

Investeringsbeslutninger på et oplyst grundlag 

I investeringsløsninger arbejder pengeinstitutter og investeringsforeninger netop med det dilemma. Skal den knap så bæredygtige virksomhed ekskluderes - eller skal man fortsat investere i virksomheden med forventningen om, at virksomhedens omstilling understøtter såvel fremtidige generationers muligheder og kundernes afkast? 

Om effekten er størst ved eksklusion eller dialog/aktivt ejerskab er svært at vurdere. Derfor kan det være svært at rådgive om, hvad der er ”det bæredygtige valg.” 

Tag snakken med dine kunder igen og igen 

Men diskussionen er vigtig. For når det bæredygtige tilvælges i investeringsløsningen, understøtter det den bæredygtige omstilling, fordi det prioriterer kapital til bæredygtige virksomheder og løsninger.  

Som rådgiver skal du afdække kundens bæredygtighedspræferencer og sikre, at kunden forstår arbejdet med bæredygtighed i den anbefalede investeringsløsning. Fordi der ikke er nogle nemme og rigtige svar, er dialogen central.  

Nogle kunder vil kræve en anbefaling – andre er ligeglade med, hvor bæredygtigt de investerer.  

Det bedste, du kan gøre, er at tage snakken, når du sidder med kunden. Hvad betyder bæredygtighed for dem – og hvor bæredygtige ønsker de, deres investeringer skal være? 

Bæredygtighed kommer kun til at fylde mere i investeringsrådgivningen. Så kom i gang nu.  

Rigtig god fornøjelse!

Seneste nyheder fra FU

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte

Læringskultur: 2. april 2024

I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Databeskyttelse: 22. marts 2024

Ny onlineuddannelse om databeskyttelse