Modige ledere har forsket i hverdagen

"Vi har brug for modige ledere, der tør gøre tingene på en anden måde," siger Lone Hersted, der er lektor og ph.d. i relationel ledelse og dialogisk proces ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet (AAU). Foto: Erik Harr

Hvordan skaber små ændringer i hverdagen bedre vilkår for både individer og organisationer? Det har et forskningsprojekt om regenerativ ledelse søgt svar på.

I efteråret meldte 12 modige ledere fra finanssektoren sig til et forsknings- og udviklingsprojekt ledet af AAU og FU. Formål: At undersøge potentialet i regenerativ ledelse i finanssektoren.

"En grundlæggende udfordring i verden i dag er, at vores økosystemer er i ubalance. Både de ydre og de indre. Regenerativ ledelse kommer med flere bud på, hvordan vi kan gøre noget ved de ubalancer, der er i økosystemerne i vores organisationer og i vores omverden. I forskningsprojektet har vi undersøgt, hvordan vi kan gøre det abstrakte konkret og operationelt."

Sådan siger Lone Hersted, der er lektor og ph.d. i relationel ledelse og dialogisk proces ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet (AAU). Hun er projektleder for forskningsprojektet sammen med Lars Munch Svendsen, der er afdelingschef i Ledelse, salg og strategi på Finanssektorens Uddannelsescenter (FU). Hun fortæller, at rammen for projektet har været aktionsforskning. Det betyder, at deltagerne har været medforskere i projektet, hvor de har arbejdet med regenerative indsatser på tre niveauer: På det personlige niveau, på afdelingsniveau og på organisationsniveau i forhold til omverdenen.

Aktionsforskning skaber ændringer i hverdagen

De 12 ledere har arbejdet med at skabe forandringer i hverdagen ud fra deres egne ønsker om udvikling. De har eksperimenteret med potentialet i det regenerative gennem nye prøvehandlinger i deres ledelsespraksis.

"Vi har brug for modige ledere, der tør gøre tingene på en anden måde. Der ikke blot gør mere af det samme. Ledere, der tør gå forrest og være med til at ændre kulturer og afprøve nye veje," siger Lone Hersted.

Gennem forløbet har deltagerne indrapporteret om deres handlinger og indsamlet data om effekterne. Den data samler Lone Hersted og anvender i en videnskabelig artikel om potentialet i regenerativ ledelse.

"Vi har brug for ledere, der tør gøre tingene på en anden måde."

- Lone Hersted

Svære skridt for mere balance

Ifølge Lars Munch Svendsen er det nysgerrighed, der har drevet værket.

"Det har været en læringsrejse, hvor deltagerne alle stille og roligt har taget nogle skridt for at skabe mere balance. For sig selv, deres afdelinger eller teams og for deres organisation," siger han.

Initiativerne spænder vidt. Faste pauser med frisk luft, morgensang i afdelingen, fordybelsestid, arbejdsdage og medarbejderudviklingssamtaler i skoven og insisteren på bæredygtige valg i interne projekter og i relationen til eksterne samarbejdspartnere.

"Det kræver noget at gøre noget nyt. Der har været både frustration og refleksion, og deltagerne spænder vidt. Både i deres eksperimenterende prøvehandlinger og deres resultater. Nogle konkluderer, at det er svært at bryde vaner – og nogle har fået mod på meget mere," sige Lars Munch Svendsen og fortsætter:

"Det regenerative ér komplekst, og det kan få følelserne i kog, når du prøver at tage et opgør med "plejer". Nu dykker vi ned i data, så vi kan præsentere ny viden på feltet – ny viden, der gør os endnu klogere på potentialet."

Lone Mortensen: "Jeg har fået mere ro - og jeg holder længere."

Lone Mortensen er Chief Operating Officer, Head of Corporate Services hos Danmarks Nationalbank. Hun er en af de modige ledere i forskningsprojektet. 

Seneste nyheder fra FU

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte

Læringskultur: 2. april 2024

I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Databeskyttelse: 22. marts 2024

Ny onlineuddannelse om databeskyttelse

Investering: 1. marts 2024

Ny uddannelse: Simple investeringsprodukter