FUs historie

Igennem 50 år har vi serviceret den finansielle sektor. I starten leverede vi primært uddannelser til bankelever og kun for medlemmer. I dag er vi et konsulenthus for hele branchen.

Vi har eksisteret siden 1. februar 1969, hvor Provinsbankforeningen og De Københavnske Bankers Forening af 1920 gik sammen om etableringen af Bankforeningernes Kursuscenter i Skanderborg.

Samarbejdet mellem de to foreninger fortsatte frem til 1976, hvor De Københavnske Bankers Forening af 1920 blev opløst, og man overgav ejendomsretten til Provinsbankforeningen, og centret ændrede navn til Provinsbankernes Kursuscenter.

I 1989 blev vedtægterne ændret, så det blev muligt at tilbyde uddannelse også til andre end medlemsbankerne, og i 1991 blev det udbygget med muligheden for at optage andre medlemmer end de oprindelige medlemsinstitutter.
 

Finanssektorens Uddannelsescenter 1993

I 1993 besluttede Provinsbankforeningens bestyrelse og kursuscentrets bestyrelse at stifte en uddannelsesforening med lige adgang for alle finansielle virksomheder. Bygningerne blev overdraget til den nye uddannelsesforening, der blev stiftet den 10. juni 1993 under navnet Finanssektorens Uddannelsescenter.

Fra ’bankskole’ til ’sektorens strategiske kompetencecenter’

I perioden 1993–2012 var vores kerneopgave at uddanne bankelever. I dag handler det mere om at understøtte vores medlemmer i forbindelse med nye lovmæssige reguleringer, certificeringskrav, om virtuel læring (fx e-learning), om at undervise hos kunderne i forhold til deres forretningsstrategi. Man kan sige, at vi gradvist har bevæget os fra ’bankskole’ til ’sektorens strategiske konsulenthus’.

Skanderborg Park ApS 2012

I takt med at internatkurser blev afløst af decentral undervisning, blev hotel- og konferencedelen i 2012 skilt ud som et 100% ejet datterselskab, med det formål at tilbyde hotel- og konference-ydelser til alle typer kunder. Finanssektorens Uddannelsescenter ejer således fortsat hotel- og konferencedelen, men FU kan nu fokusere på at levere strategisk kompetenceudvikling til den finansielle sektor, mens datterselskabet tager sig af hoteldriften.

50 års jubilæum i 2019

Uddannelsescentret blev indviet den 1. februar 1969, og derfor fejrer vi 50 års jubilæum i 2019. Undervejs har vi oplevet mange store forandringer og har løbende genopfundet os selv. 2019 er en milepæl på vejen mod konstant omstilling og fortsat fremsyn.

73 pengeinstitutter med cirka 22.000 medarbejdere er medlem af FU i dag (februar 2019).

 

Læs artikel om formanden Peter Vinther Christensens tale til medarbejderne på FU i anledning af jubilæet

 

I anledning af jubilæet vil vi i 2019 dele flere gode historier her på hjemmesiden, i vores nyhedsmails og på vores sider på sociale medier.