Rød certificering & Gul/grøn dokumentation

I 2011 blev de danske investeringsprodukter inddelt efter trafik-lysprincippet efter kompleksitet og forbrugerens risiko for at tabe sit indskud. Rådgiverne skal nu dokumentere deres kompetencer.

Virksomheden skal have overblik via sin forretningsgang

Som virksomhed skal I beslutte, hvem af jeres rådgivere, der må rådgive om grønne, gule og røde investeringsprodukter. Og I skal dokumentere, at hver enkelt rådgiver har kompetencerne i orden.

Rød certificering

Virksomheden skal sikre, at de ansatte har bestået den røde certificeringsprøve hos en godkendt udbyder, før de yder rådgivning om røde investeringsprodukter. 

Rådgiveren skal bestå prøven i de produkter, som de rådgiver indenfor, hvert 3. år. Prøven er en multiple choice-test, som skal gennemføres under tilsyn af en eksamensvagt.

FU har en produktorienteret løsning, hvor virksomheden kan vælge imellem 10 standardprøver eller sammensætte en certificering i netop de produkter, som den enkelte medarbejder rådgiver om. 

Læs mere om rød certificering og log på CertificeringsPortalen

 

Gul/grøn dokumentation

Som virksomhed bestemmer I selv, hvordan I ønsker at dokumentere jeres kompetencer inden for de gule og grønne produkter. Det skal fremgå af jeres forretningsgang, hvordan I sikrer, at jeres rådgivere har det rette kompetenceniveau og formår at anvende kompetencerne i en kundesituation.

Læs mere om gul grøn dokumentation


Nyttige links:

Claus Henriksen
Claus Henriksen
Chefkonsulent
+45 8993 3392
+45 6029 5428
Kontakt Claus hvis du har faglige spørgsmål til investering
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du har praktiske spørgsmål til rød, gul og grøn