Uddannelse

Den erfarne rådgiver - erhverv

 • Erhverv
 • Kredit
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Den erfarne rådgiver – erhverv gør dig til en endnu bedre sparringspartner for dine erhvervskunder. Uddannelsen fokuserer på at skabe flere forretninger og bedre relationer til dine kunder. Vi arbejder med konkrete rådgivningssituationer fra hverdagen, så der er gode muligheder for at give både faglighed og salg et løft.

Formål
Uddannelsen består både af faglige moduler og moduler, hvor vi arbejder med din personlige udvikling og kommunikation.
På de faglige moduler bliver du opdateret med den nyeste viden inden for erhvervsområdet, og du får et bredere fagligt fundament.

Kombinationen af faglige moduler og adfærdstræning gør, at du bliver endnu bedre til at omsætte din faglige viden til god rådgivning og kan gå direkte hjem og tage din nyerhvervede viden i brug.

Sideløbende med den konkrete undervisning arbejder du med din personlige logbog og deltager i et sparringsforløb med din leder eller en anden mentor. På den måde bliver din nye viden forankret i hverdagen.

Indhold
Uddannelsen består af 6 moduler:

 • Modul 1: Kundedialog med effekt 1
 • Modul 2: Regnskab og virksomhedsforståelse
 • Modul 3: Kundedialog med effekt 2
 • Modul 4: Komplekse koncerner
 • Modul 5: Kundedialog med effekt 3
 • Modul 6: De selvstændiges pensionsmuligheder

Derudover anbefaler vi, at du kombinerer din uddannelse med et eller flere af vores valgfrie emner:

Målgruppe
Erhvervsrådgivere med egen portefølje og flere års erfaring.

 

Klik på "læs mere" herunder for at se mål og indhold på de 6 moduler på uddannelsen samt detaljerne om de valgfrie emner. 

Varighed
7 dage fordelt på 6 moduler
Målgrupper
Seniorerhvervsrådgiver
Erhvervsrådgiver
Fagansvarlig Bjarne Klitgård Hallstrøm
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 28.927 kr. 37.294 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning.
Læs mere

 

 

Modul 1: Kundedialog med effekt 1

Mål
På uddannelsens første modul arbejder vi ud fra følgende hovedspørgsmål: Hvad forventer kunderne af dig som erhvervsrådgiver?

Vi sætter fokus på erhvervsrådgiverens rolle som sparringspartner og arbejder med forskellene mellem det gode og det excellente kundemøde – både før, under og efter selve mødet. Du bliver bedre til at inddrage dine kunder og gøre dem til medskaber i jeres møder, så I sammen finder de bedste løsninger.

Indhold:

 • Proaktivitet i rollen som erhvervsrådgiver
 • Velforberedte kunder – hvad kan du gøre for at sikre dig, at erhvervskunden er ligeså godt forberedt som dig?
 • God struktur på kundemødet – forventningsafstemning, behovsafklaring, præsentation og lukning af salget
 • Den gode og den excellente mødeleder

 

Modul 2: Regnskab og virksomhedsforståelse

Mål
Vi arbejder videre med din rolle som kompetent sparringspartner for dine erhvervskunder. På modulet har vi fokus på de faglige elementer i regnskabsanalysen og eventuelle problemstillinger, så du får et bedre og mere nuanceret grundlag for at vurdere dine erhvervskunders regnskaber.

Modulet sætter også fokus på din forståelse af dine kunders virksomheder. Vi arbejder med forretningsmodeller, branchekendskab og konkurrencesituation og styrker generelt din evne til at kunne se fremad og vurdere virksomhedens fremtidsmuligheder.

Du får inspiration og værktøjer til at udfordre og sparre med dine kunder, og du lærer vigtigheden af at være nysgerrig på, hvorfor dine kunder gør som de gør. Du får en større forståelse for, hvordan det er at drive virksomhed, så du bedre kan sætte dig i dine kunders sted.

Indhold

 • Analyse af regnskabets informationer: resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse
 • Analysere og vurdere rentabilitet, likviditet og arbejdskapital
 • Kendskab til strategiske modeller
 • Spørgeguide til behovsafdækning med udgangspunkt i regnskab og forståelse for kundens virksomhed

 

Modul 3: Kundedialog med effekt 2

Mål
På dette modul fokuserer vi på kundetypologi og forhandlingsteknik. Vi arbejder casebaseret med idéen om 360 graders rådgivning, hvor behovsafklaring af kunden er et vigtigt element.

Vi trækker på dine erfaringer fra modul 2 og arbejder med regnskabet som salgsværktøj.

Du bliver bevidst om at komme hele vejen rundt om kundens behov, når du rådgiver, og at få gennemført den ønskede afslutning på salget.

Indhold

 • Aktiv brug af styrkeprofil og andre kreditkontorsværktøjer som god kunderådgivning
 • Redskaber til kundemødet: præsentation af værdifulde løsninger, afslagsteknikker og håndtering af modstand og forandringer

 

Modul 4: Komplekse koncerner

Mål
Vi arbejder med analyse og vurdering af koncerner og holdings-konstruktioner, så du har det bedst mulige grundlag for at udarbejde en styrkeprofil af din kundes virksomhed.

Du lærer at foretage en nuanceret kreditvurdering af mere komplekse erhvervsengagementer med hovedvægt på regnskaberne - men også interne og eksterne forhold samt strategi og ledelse.

Du får værktøjer til at sikre, at kreditvurderingen af disse selskabskonstruktioner sker på det rigtige grundlag.

Indhold

 • Lovgrundlaget
 • Analyse af koncernregnskaber og holdingregnskaber
 • Elimineringer og konsolidering
 • Branche, styrkeprofil og strategimodeller
 • Vurdering af forretningsplaner/strategi

 

Modul 5: Kundedialog med effekt 3

Mål
På dette modul arbejder vi med fremtidens erhvervsrådgivning og rollen som erhvervsrådgiver. Vi bliver endnu klogere på rollen som sparringspartner, men undersøger også erhvervsrådgiveren som netværksskaber.

Du får inspiration til at tænke erhvervsrådgivning i en bredere kontekst gennem spørgsmål som ”Hvordan kan jeg stille mit eget netværk til rådighed for mine kunder?” og ”Hvilke krav og forventninger har erhvervskunderne til deres pengeinstitut og deres rådgiver?”

Indhold

 • Erhvervskundens digitalisering
 • Erhvervskunden og FN’s verdensmål
 • Revisorsamarbejdet
 • Pengeinstituttets rolle i lokalsamfundet – instituttets rolle som økosystemfacilitator

 

Modul 6: De selvstændiges pensionsmuligheder

Du får indblik i de skatteregler og muligheder, virksomhedsejeren har i forhold til at spare op til pension og spare op i virksomheden. Vi kommer ind på de elementer i skattereglerne, der er mest relevante i den sammenhæng.

Du opnår en faglig viden, der gør dig bedre til at rådgive og optimere kundens forhold ud fra kundens individuelle skatteforhold (med respekt for hvor grænsen går i rådgivningen, før revisor tager over).

Tilvalg – Personlig effektiv planlægning

I en travl hverdag er der meget at hente gennem bedre struktur og selvledelse. Derfor anbefaler vi, at du supplerer uddannelsen med vores tre e-learning-kurser om personlig effektivitet og planlægning. 

I modulerne arbejder vi med effektivitet og planlægning i dagligdagen, og du får en praktisk gennemgang af værktøjer, du kan bruge til at opnå mere overblik og ro i dit arbejdsliv. Du bliver bedre til at sætte konkrete mål og nå dem – også selvom der ikke medfølger en skarp deadline.

E-learningen er frit tilgængelig for medlemmer og du finder modulerne her:

Tilvalg – Bliv en endnu bedre forhandler – Erhverv

Erhvervsrådgivere forhandler hver eneste dag. Med praktiske værktøjer kan du forbedre dine kompetencer til at forhandle markant. Det kan øge indtjeningen på porteføljen uden at påvirke kundetilfredshed og kundeloyalitet negativt.

På modulet arbejder vi med gennemslagskraft, selvtillid og sikkerhed i forhandlingssituationen. Du lærer, hvordan du kan lægge en strategi for din forhandling alt efter din kundes personprofil og bliver samtidigt klogere på dig selv som forhandler.

Læs mere og tilmeld dig her

Tilvalg - Generationsskifte af virksomheder

Et generationsskifte er en omfattende proces, fordi der indgår mange faktorer, når virksomheden skal værdisættes og overtages af næste generation eller overdrages til en helt anden. På modulet får du et overblik over elementerne i et generationsskifte og de mange overvejelser, der indgår i processen.

Læs mere og tilmeld dig her

Virksomhedens udbytte

Din medarbejder bliver fagligt opdateret indenfor erhvervsområdet og bedre til at lave nuancerede vurderinger og analyser. Samtidig udvikler medarbejderen sine personlige kompetencer. I har selv mulighed for at kombinere nogle af modulerne og på den måde tilpasse forløbet til jeres virksomheds eller medarbejders ønsker og behov.

Deltagerens udbytte

Du får et stærkere fagligt fundament og udvikler dig personligt, så du bliver bedre til at omsætte faglighed og adfærd til praksis.