FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik
Uddannelse

Fra privat til erhverv 2

 • Erhverv
 • Kredit
 • Privatrådgiver

 

OBS! Ved tilmelding - læs mere her

Se en teaser-video om uddannelsen (4 min. 35 sek.):

 

Uddannelsen giver dig et løft, så du bliver bedre til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder som tandlæger, frisører og håndværkere med både den private- og erhvervsmæssige del af bankforretningen.

Kundegruppens private engagement kan nemlig være svært at adskille fra deres erhvervsengagement, og derfor stiger deres kundetilfredshed, hvis du som rådgiver er kompetent i begge discipliner.

Uddannelsen udbydes gratis via Finanskompetencepuljen. For at kunne søge om gratis uddannelse skal din arbejdsplads være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

Målgruppe
Privatrådgivere med erhvervskunder.

Har du ambitioner om at gå hele vejen fra privat- til erhvervsområdet, er forløbet et naturligt næste skridt på vejen, inden du eventuelt fortsætter på en decideret erhvervsrådgiveruddannelse.

Forløbet er desuden en naturlig fortsættelse af uddannelsen Fra privat til erhverv 1. Vi bygger videre og arbejder i dybden med de emner, som kun blev berørt kort på Fra privat til erhverv 1. Det er dog ikke en forudsætning, at du har gennemført uddannelsen, hvis du allerede har en grundlæggende erfaring med at rådgive dette kundesegment.

Få overblik over andre kurser og uddannelser inden for erhverv

Varighed 3 dage
Varenummer PRIVATERHVERVII
Fagansvarlig Kristine Midtgaard
Koordinator Dorthe Guldager
Startdato 22. april 2020
Slutdato 31. august 2020
Pris: 0 kr. 0 kr. for ikke-medlemmer Du tilmelder dig via www.finanskompetencepulje.dk. Når vi modtager tilmeldingen fra Finansforbundet, sender vi dig en bekræftelse.
Uddannelsen udbydes gratis via Finanskompetencepuljen. For at kunne søge om gratis uddannelse skal din arbejdsplads være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).
Læs mere


Indhold

Hvor uddannelsen Fra privat til erhverv 1 klæder rådgivere på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen, bygger Fra privat til erhverv 2 videre på de faglige emner og arbejder mere i dybden med emner, som kun blev berørt kort på Fra privat til erhverv 1.

Uddannelsen består af 3 moduler, som hver varer 1 dag.


Modul 1: Virksomhedsordningen for privatrådgivere

Vi gennemgår, hvordan virksomhedsordningen er opbygget og arbejder med kreditvurdering af de kunder, der benytter den. Du får samtidig en større forståelse for samspillet med privatøkonomien.

Indhold

 • Virksomhedsordningens opbygning
 • Skattemæssige dispositioner
 • Styring og optimering af hævninger og opsparet overskud
 • Hvordan du får overblik over konsolideringen hos din kunde
 • Sammenhæng mellem virksomhedens engagement og ejerens privatøkonomi
 • Udskudt skat
 • Kreditvurdering af virksomheder der anvender virksomhedsordningen


Modul 2: Erhvervsdrivendes pensionsforhold

Du får indblik i de skatteregler og muligheder, virksomhedsejeren har i forhold til at spare op til pension og spare op i virksomheden. Vi kommer ind på de elementer i skattereglerne, der er mest relevante i den sammenhæng.

Du opnår en faglig viden, der gør dig bedre til at rådgive og optimere kundens forhold ud fra kundens individuelle skatteforhold (med respekt for, hvor grænsen går i rådgivningen, før revisor tager over).

Indhold

 • Pensionsprodukter
 • Samspil med offentlige ydelser
 • Pensionsmuligheder for den selvstændige
 • Virksomhedsordningen
 • Overskudsdisponering
 • 30% ordningen
 • Ophørspension
 • Løn og pension for ejeren af et selskab

 

Modul 3: Kredit og regnskabsforståelse

Du lærer at kreditvurdere erhvervskunden og samtidig rådgive med en forretningsorienteret tilgang.

Dagen tager udgangspunkt i forskellige cases, hvor du bliver trænet i at:

 • vurdere indtjening
 • beregne og vurdere konsolidering
 • beregne likviditet
 • forholde dig til reel balance og sikkerheder
 • læse og forstå et regnskab (bevillingsgrundlag)
 • forstå investeringers indflydelse på regnskabet
 • kigge på branche- og ledelsesvurdering samt styrkeprofil

Forberedelse
Der er forberedelse til hvert af de 3 moduler. Forberedelsen bliver en kombination af e-learning, aktuelle artikler og cases med forberedelsesopgaver, som vi sender ud i god tid før hvert modul.

Virksomhedens udbytte

Forløbet løfter jeres privatrådgivere yderligere i forhold til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både den private del og erhvervsdelen. Udbyttet er en væsentligt forbedret forretning og markant mere tilfredse kunder.

Deltagerens udbytte

Du bliver rustet til at rådgive mindre erhvervskunder med både privat- og erhvervsdelen, hvilket giver dig en bedre mulighed for at komme hele vejen rundt om kundens behov.