Uddannelse

Fra privat til erhverv 2

 • Erhverv
 • Kredit

Forløbet udbydes både med fysisk fremmøde på kursusdage og som onlineforløb. Se nærmere i datooversigt nedenfor til højre.

Se en teaser-video om uddannelsen (4 min. 35 sek.):

Uddannelsen giver dig et løft, så du bliver bedre til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder som tandlæger, frisører og håndværkere med både den private- og erhvervsmæssige del af bankforretningen.

Kundegruppens private engagement kan nemlig være svært at adskille fra deres erhvervsengagement, og derfor stiger deres kundetilfredshed, hvis du som rådgiver er kompetent i begge discipliner.

Uddannelsen udbydes gratis via Finanskompetencepuljen. For at kunne søge om gratis uddannelse skal din arbejdsplads være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

Målgruppe
Privatrådgivere med mindre lokale erhvervsvirksomheder.

Forløbet er en naturlig fortsættelse af uddannelsen Fra privat til erhverv 1. Vi bygger videre og arbejder i dybden med de emner, som kun blev berørt kort på Fra privat til erhverv 1. Det er dog ikke en forudsætning, at du har gennemført uddannelsen, hvis du allerede har en grundlæggende erfaring med at rådgive dette kundesegment.

Har du ambitioner om at gå hele vejen fra privat- til erhvervsområdet, er forløbet også et naturligt næste skridt på vejen, inden du eventuelt fortsætter på en decideret erhvervsrådgiveruddannelse.

 

Få overblik over andre kurser og uddannelser inden for erhverv

Startdato 25. august 2022
Slutdato 13. december 2022
Sted Ringsted
Varighed 3 dage
Forberedelse
4-9 timer før hvert modul
Målgruppe
Privatrådgiver
Koordinator Britt Hoffmann Wätjen
Underviser Anne Marie Krogsgaard
Uddannelsen er gratis, når du søger via Finanskompetencepuljen. Klik på det gule link herunder og ansøg. Så modtager vi en tilmelding fra Finanskompetencepuljen, og du hører fra os.

Pris: 6.500 kr. hvis du vælger ikke at bruge Finanskompetencepuljen.
Søg gratis via Kompetencepuljen TIlmeld til fuld pris via FU Vis flere datoer
30. august 2022, Skanderborg Park
11. oktober 2022, Online
Uddannelse via Finanskompetencepuljen koster dig kun din tid. Det er en mulighed for alle ansatte i finansielle virksomheder, der er medlem af FA – og det er langt de fleste.
Læs mere


Indhold

Hvor uddannelsen Fra privat til erhverv 1 klæder rådgivere på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen, bygger Fra privat til erhverv 2 videre på de faglige emner og arbejder mere i dybden med emner, som kun blev berørt kort på Fra privat til erhverv 1.

Uddannelsen består af 3 moduler.

På forløbet med fysiske kursusdage består hvert modul af 3-5 timers forberedelse og en fysisk kursusdag.
På onlineforløbet består hvert modul af 3-9 timers forberedelse og selvstudie samt et onlinekursus på 4-6 timer.

Modul 1: Virksomhedsordningen for privatrådgivere

Vi gennemgår, hvordan virksomhedsordningen er opbygget og arbejder med kreditvurdering af de kunder, der benytter den. Du får samtidig en større forståelse for samspillet med privatøkonomien.

Indhold

 • Virksomhedsordningens opbygning
 • Skattemæssige dispositioner
 • Styring og optimering af hævninger og opsparet overskud
 • Hvordan du får overblik over konsolideringen hos din kunde
 • Sammenhæng mellem virksomhedens engagement og ejerens privatøkonomi
 • Udskudt skat
 • Kreditvurdering af virksomheder der anvender virksomhedsordningen


Modul 2: Erhvervsdrivendes pensionsforhold

Du får indblik i de skatteregler og muligheder, virksomhedsejeren har i forhold til at spare op til pension og spare op i virksomheden. Vi kommer ind på de elementer i skattereglerne, der er mest relevante i den sammenhæng.

Du opnår en faglig viden, der gør dig bedre til at rådgive og optimere kundens forhold ud fra kundens individuelle skatteforhold (med respekt for, hvor grænsen går i rådgivningen, før revisor tager over).

Indhold

 • Pensionsprodukter
 • Samspil med offentlige ydelser
 • Pensionsmuligheder for den selvstændige
 • Virksomhedsordningen
 • Overskudsdisponering
 • 30% ordningen
 • Ophørspension
 • Løn og pension for ejeren af et selskab

 

Modul 3: Kredit og regnskabsforståelse

Du lærer at kreditvurdere erhvervskunden og samtidig rådgive med en forretningsorienteret tilgang.

Dagen tager udgangspunkt i forskellige cases, hvor du bliver trænet i at:

 • Vurdere indtjening
 • Beregne og vurdere konsolidering
 • Beregne likviditet
 • Forholde dig til reel balance og sikkerheder
 • Læse og forstå et regnskab (bevillingsgrundlag)
 • Forstå investeringers indflydelse på regnskabet
 • Kigge på branche- og ledelsesvurdering samt styrkeprofil

Forberedelse
Der er forberedelse til hvert af de 3 moduler. Forberedelsen er en kombination af e-learning, aktuelle artikler, videoer, mindre regneopgaver og cases med forberedelsesopgaver, som du får i god tid før hvert modul.

Virksomhedens udbytte

Forløbet løfter jeres privatrådgivere yderligere i forhold til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både den private del og erhvervsdelen. Udbyttet er en væsentligt forbedret forretning og markant mere tilfredse kunder.

Deltagerens udbytte

Du bliver rustet til at rådgive mindre erhvervskunder med både privat- og erhvervsdelen, hvilket giver dig en bedre mulighed for at komme hele vejen rundt om kundens behov.