FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ
Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse Modul 2: Risiko

 • Bestyrelse og finansiel regulering
 • Ledelse

Obligatorisk for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer (1 dags fremmøde)

Nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal gennemføre et obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde senest 12 måneder efter, de er tiltrådt. 

På grund af udbruddet af coronavirus, og de forholdsregler, der bliver taget, åbner Finanstilsynet nu op for dispensation for 12 måneders fristen.

Læs mere om dispensationen


Det får du med hjem

Modulet giver dig overblik over kompleksiteten og elementerne i risikostyring i et moderne pengeinstitut. Vi går i dybden med markedsrisci og it-styring og samler op på de operationelle risici, du har forberedt virtuelt. Du får desuden overblik over, hvad der hører til i bestyrelsens arbejde og ansvar, og hvad der er daglige driftsopgaver.

Se også: Generel information om hele bestyrelsesuddannelsen

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

Modul 2 består af én dags fremmøde samt forberedelse og virtuel læring. Vi vurderer, at du i alt skal afsætte ca. 4-5 timer til forberedelse og virtuel læring.

På fremmødedagen behandler vi følgende emner:

 • Regelsættet – hvad er rammerne for risikostyringen?
 • Risikoanalyse, herunder risikoanatomi og risikoforståelse som grundlag for bestyrelsens beslutninger
 • Operationelle risici i kombination med virtuel læring
 • It-styring, herunder indsigt i bestyrelsens særlige opmærksomhedspunkter i forhold til cyberrisici
 • Markedsrisici
 • Risikostyring i praksis, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion
Start 19. august 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 6.528 kr. 8.458 kr. for ikke-medlemmer
Tilmeld Vis flere datoer
7. september 2021, Skanderborg Park
27. september 2021, Skanderborg Park
Prisen er eks. ophold/forplejning. Kontakt os gerne omkring tilpasset løsning. Den 19. august er tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3. Den 7. september er tiltænkt større gruppe 3 institutter og pengeinstitutter i gruppe 2.
Læs mere


Undervisere

 • Carsten Møller Pedersen, direktør Nem Forsikring
 • Carsten Levring Jacobsen, Chief Risk Officer Spar Nord
 • Per Gramstrup, CEO Asset Advisor
 • Christian F. Nissen, CFN Consult

Virtuel læring mellem modul 1 og 2

 • It
 • Hvidvask
 • Operationelle risici
 • Finansiel rapportering og revision

Læs mere om de øvrige moduler

Generel information om bestyrelsesuddannelsen


Hvilken afholdelse skal jeg vælge?

Vi har valgt at udbyde grundkurset i to spor. Det er vores erfaring, at det giver en god dynamik i undervisningen, når der blandt de deltagende pengeinstitutter er en vis størrelsesmæssig ensartethed – for eksempel forhold til spørgsmål, drøftelser, opgaver og refleksioner. Det ene spor er derfor tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3, mens det andet spor er tiltænkt større gruppe 3-institutter og  pengeinstitutter i gruppe 2. Her finder du definitionen på pengeinstitutternes størrelsesgruppering.

 • Den 25. juni er primært for gruppe 4 og mindre gruppe 3-institutter
 • Den 20. august er primært for gruppe 2 og større gruppe 3-institutter