Kursus

Bestyrelsesuddannelse Modul 2: Risiko

 • Bestyrelse og finansiel regulering
 • Ledelse
 • Bestyrelse

Obligatorisk for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer (1 dags fremmøde)


Det får du med hjem

Modulet giver dig overblik over kompleksiteten og elementerne i risikostyring i et moderne pengeinstitut. Vi går i dybden med markedsrisci og it-styring og samler op på de operationelle risici, du har forberedt virtuelt. Du får desuden overblik over, hvad der hører til i bestyrelsens arbejde og ansvar, og hvad der er daglige driftsopgaver.

Se også: Generel information om hele bestyrelsesuddannelsen

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

Modul 2 består af én dags fremmøde samt forberedelse og virtuel læring. Vi vurderer, at du i alt skal afsætte ca. 4-5 timer til forberedelse og virtuel læring.

På fremmødedagen behandler vi følgende emner:

 • Regelsættet – hvad er rammerne for risikostyringen?
 • Risikoanalyse, herunder risikoanatomi og risikoforståelse som grundlag for bestyrelsens beslutninger
 • Operationelle risici i kombination med virtuel læring
 • It-styring, herunder indsigt i bestyrelsens særlige opmærksomhedspunkter i forhold til cyberrisici
 • Markedsrisici
 • Risikostyring i praksis, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion
Varighed 1 dag
Varenummer SFL002
Fagansvarlig Line Bagger Bendix
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Pris: 6.400 kr. 8.292 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eks. ophold/forplejning. Kontakt os gerne omkring tilpasset løsning. Den 25.06.20 primært for gruppe 4 og mindre gruppe 3 institutter. Den 20.08.20 primært for gr. 2 og større gr. 3 institutter.
Læs mere


Undervisere

 • Carsten Møller Pedersen, direktør Nem Forsikring
 • Carsten Levring Jacobsen, Chief Risk Officer Spar Nord
 • Per Gramstrup, CEO Asset Advisor
 • Christian F. Nissen, CFN Consult

Virtuel læring mellem modul 1 og 2

 • It
 • Hvidvask
 • Operationelle risici
 • Finansiel rapportering og revision

Læs mere om de øvrige moduler

Generel information om bestyrelsesuddannelsen


Hvilken afholdelse skal jeg vælge?

Vi har valgt at udbyde grundkurset i to spor. Det er vores erfaring, at det giver en god dynamik i undervisningen, når der blandt de deltagende pengeinstitutter er en vis størrelsesmæssig ensartethed – for eksempel forhold til spørgsmål, drøftelser, opgaver og refleksioner. Det ene spor er derfor tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3, mens det andet spor er tiltænkt større gruppe 3-institutter og  pengeinstitutter i gruppe 2. Her finder du definitionen på pengeinstitutternes størrelsesgruppering.

 • Den 25. juni er primært for gruppe 4 og mindre gruppe 3-institutter
 • Den 20. august er primært for gruppe 2 og større gruppe 3-institutter