Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse Modul 2: Risiko

 • Bestyrelse og finansiel regulering
 • Ledelse

Obligatorisk for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer (1 dags fremmøde)

Nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal gennemføre et obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde senest 12 måneder efter, de er tiltrådt. 

Det får du med hjem

Modulet giver dig overblik og grundlæggende viden om risikostyring i et moderne pengeinstitut, så du forstår elementerne i risikoanalyse og fastsættelse af risikoappetit. Du vil blive i stand til at medvirke til at kvalificere bestyrelsens beslutninger i forhold til risikostyring. ​

​Du får desuden indblik i, hvad der hører til bestyrelsens arbejde og ansvar, og hvad der er daglige driftsopgaver.​

​På kursusdagen stiller vi også skarpt på især markedsrisici og it-styring - to komplekse, men centrale risikoområder i et pengeinstitut.

Modul 2 består af én dags fremmøde.

En del af undervisningen er online-selvstudie, hvortil du skal forvente at afsætte i alt ca. 4-5 timer pr. modul. Selvstudiet er obligatorisk, og undervisningen på kursusdagen er baseret på, at deltagerne har gennemgået dette.

Temaer

 • Regelsættet – hvad er rammerne for risikostyringen?
 • Risikoanalyse, herunder risikoanatomi og risikoforståelse som grundlag for bestyrelsens beslutninger
 • Operationelle risici i kombination med virtuel læring
 • It-styring, herunder indsigt i bestyrelsens særlige opmærksomhedspunkter i forhold til cyber-risici
 • Markedsrisici
 • Risikostyring i praksis, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion
Start 10. februar 2022
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 6.528 kr. 8.458 kr. for ikke-medlemmer
Tilmeld Dispensation for 12 mdr.s frist Vis flere datoer
31. august 2022, Skanderborg Park
13. september 2022, Skanderborg Park
11. januar 2023, Skanderborg Park
Prisen er eks. ophold/forplejning. Kontakt os gerne omkring tilpasset løsning. Afholdelsen den 31. august er tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3. Afholdelsen den 13. september er tiltænkt de største gruppe 3-institutter og opefter.
Læs mere

Undervisere

 • Carsten Møller Pedersen, direktør Nem Forsikring
 • Carsten Levring Jacobsen, Chief Risk Officer Spar Nord
 • Per Gramstrup, CEO Asset Advisor
 • Christian F. Nissen, CFN Consult

Læs mere om de øvrige moduler

Generel information om bestyrelsesuddannelsen

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

Vælg mellem to spor

Vi har valgt at udbyde grundkurset i to spor. Det giver en god dynamik i undervisningen, at de præsenterede pengeinstitutter størrelsesmæssigt har en vis ensartethed – for eksempel i forhold til spørgsmål, drøftelser, opgaver og refleksioner.  

Spor 1 er primært tiltænkt de største gruppe 3-institutter og opefter, mens gruppe 2 er tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3. Der er derudover et ekstra hold, hvis ingen af de øvrige datoer passer.

Se Finanstilsynets definition på pengeinstitutternes størrelsesgruppering.

 

 

Virksomhedens udbytte

Efter bestyrelsesuddannelsens fire moduler kommer deltageren hjem med større indsigt i bankfaglig teori og praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et pengeinstitut.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Med indsigt i blandt andet regulatoriske forhold, bestyrelsesansvar, kredit, kapital, likviditet, markedsrisiko, it og risikostyring, det strategiske arbejde samt god selskabsledelse kan bestyrelsen aktivt kvalificere instituttets forretningsmodel og strategi.

Deltagerens udbytte

Med denne bestyrelsesuddannelse øger du dit kompetenceniveau og får en direkte anvendelig viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Forløbet er inkl. det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.