FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Antallet af Finans Trainees fordoblet på 3 år

Hvis FUs forundersøgelse holder stik, kommer der 50% flere deltagere på Finans Trainee-uddannelsen sammenlignet med sidste år. Ifølge fagansvarlig Lars Gabelgaard Madsen (t.h.) skyldes det blandt andet, at uddannelsen giver de nyuddannede et boost, så de hurtigere får egne kunder og bliver 100% selvkørende. Her står han ved siden af afdelingsleder Mariann Bjerre.
Der er gang i finanssektoren, som nu har øget behov for flere nye rådgivere. Sådan kan man konkludere, når man ser de sidste par års tal for antallet af deltagere på FUs Finans Trainee-uddannelse

Der er flere måder at begynde en karriere som rådgiver i finanssektoren på. En af mulighederne er Finans Trainee-uddannelsen, som er målrettet nyuddannede finansøkonomer. Op til finanskrisen havde Finans Trainee-uddannelsen nogle gode år med omkring 130 deltagere i både 2007 og 2008.

Men så faldt antallet. Drastisk. 

I 2016 begyndte deltagerantallet at stige igen, og det har sat optimismen i gang i uddannelsesafdelingen på Finanssektorens Uddannelsescenter (FU), hvor Mariann Bjerre er afdelingschef.


Markant flere forhåndstilmeldte viser en tendens

Nu kan hun stolt og forventningsfuldt vise frem, hvor mange trainees danske pengeinstitutter forventer at sende på Finans Trainee-uddannelsen i år. Hun har tallene fra en forundersøgelse, hvor pengeinstitutterne har meldt tilbage til FU, hvor mange deltagere de forventer at sende på FUs trainee-uddannelse til september.

Ved nærmere eftersyn er der god grund til det store smil, som uundgåeligt breder sig på afdelingschefens ansigt.

”Der begyndte at komme flere deltagere i 2016, men her i 2018 er der så markant en stigning i forhåndsinteressen, at jeg tør sige, vi nu ser en tendens i finanssektoren, hvor man ikke er så bange for at ansætte nye folk mere. Nogle pengeinstitutter er efter lang tid begyndt at ansætte nye trainees igen, og andre tager endnu flere ind, end de ellers har gjort. Det er tydeligt at mærke, at de skal bruge mere arbejdskraft nu,” fortæller Mariann Bjerre.

Mariann Bjerre har noget at have sin optimisme i, for hun er afdelingschef for Uddannelsesafdelingen på FU. Det er den afdeling, som står for finanssektorens mest grundlæggende uddannelser – det vil sige de uddannelser, som typisk er målrettet de relativt nye og ofte yngre medarbejdere i sektoren. Udover Finans Trainee-uddannelsen drejer det sig om Finansuddannelsen og Trainee-uddannelse for Bachelorer.

Som ansvarlig for de uddannelser, der er det første stop på mange nye rådgiveres vej ind i finanssektoren, har hun en god føling med, hvad der sker i sektoren. På godt og ondt. Hun er en af de første, som mærker, om det går op eller ned.


Fordele ved nyuddannede og lukkede forløb

Hvis forundersøgelsen holder stik, kommer der 50% flere Finans Trainees sammenlignet med sidste år, hvor der var 115 deltagere (se tabel). Udover almindelig fremgang, kan det ifølge den fagansvarlige for Finans Trainees, chefkonsulent Lars Gabelgaard Madsen, skyldes flere andre faktorer.

"Hvad den erfarne rådgiver vinder i erfaring, kan den nyuddannede kompensere for med dugfrisk viden og ved ikke at have en kuffert af ’plejer’.”

”Sektoren er i en periode, hvor der er mange, som siver ud i den anden ende, fordi der er en ophobning af folk i sektoren, som er i 60’erne eller stærkt på vej dertil,” fortæller Lars Gabelgaard Madsen og fortsætter:

”Der er også det faktum, at for nogle pengeinstitutter kan det nogle gange bedre betale sig at ansætte en nyuddannet finansøkonom end en erfaren rådgiver. Begge skal bruge en indkøringsperiode, men hvad den erfarne rådgiver vinder i erfaring, kan den nyuddannede kompensere for med dugfrisk viden og ved ikke at have en kuffert af ’plejer’.”

Når et pengeinstitut hyrer så mange finansøkonomer, at de kan oprette egne hold sammen med FU, får de netop den fordel, at de kan målrette uddannelsen præcist til deres behov. På den måde kan de køre deres egne lukkede forløb, og det betyder for eksempel, at deltagerne også får viden om lige præcis dén kreditpolitik instituttet har, i stedet for kun at høre om kreditpolitik generelt.

”Hvis de kommer på et lukket forløb skræddersyet til virksomheden, så får deltagerne pengeinstituttets særlige DNA ind under huden helt fra starten – og så er der stort udbytte af at have nyuddannede,” uddyber Lars Gabelgaard Madsen.

 

Ikke obligatorisk uddannelse

I princippet kan finansøkonomer varetage rådgiverrollen, når de bliver ansat som trainees. Alligevel vælger langt de fleste pengeinstitutter fra FUs medlemskreds at sende deres trainees på Finans Trainee-uddannelsen.

”Og det gør de, fordi det virker,” fastslår Lars Gabelgaard Madsen.

Ifølge ham giver Finans Trainee-forløbet de nyuddannede et boost, så de hurtigere kan komme i gang med deres egne kunder og snart være 100% selvkørende, og efter forholdsvis kort tid kan de få fuld kundeportefølje og fungere som rådgivere på niveau med de mere erfarne kolleger.

”Finansøkonom-uddannelsen gør, at de har den nødvendige teoretiske viden og ballast. Men den kommer de ikke langt med, hvis ikke de kan formidle det og omsætte det i praksis, når de sidder over for kunden. Det er dét, som trainee-forløbet lærer dem: at blive stærke formidlere. Så de kan arbejde med teorien på en måde, så det giver mening for kunden i praksis.”


Personlige kompetencer i høj kurs

”HR-afdelingerne i pengeinstitutterne vægter de personlige kompetencer højt, når de i fremtiden skal vælge rådgivere. Det ved vi, fordi vi på vores ERFA-dag for alle pengeinstitutters HR-afdelinger har spurgt dem,” fortæller Mariann Bjerre.

Af samme årsag vil de hold, som starter i september 2018, få et forløb, hvor der er endnu mere fokus på netop de personlige kompetencer.

”Det handler ikke kun om at gøre det, som kunden beder om, men om at finde den mest optimale løsning, som passer til kunden ud fra ønsker og behov. Som rådgiver skal man kunne spore sig ind på, hvad kunden egentlig mener eller har brug for og opfange deres signaler. Derfor skal trainees lære at kommunikere på flere niveauer. Det kræver, at de er bevidste om deres egen måde at opfatte tingene på og samtidig spotte, hvilket sprog kunden forstår,” uddyber Mariann Bjerre.

 

Læs mere om, hvordan de arbejder med personlig adfærd på Finans Trainee-uddannelsen


Mulighed for merit

FU har også indledt et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus for at gøre det muligt for deltagerne at få meritoverført nogle af fagene til Diplomuddannelsen.

”Håbet fra FUs side er, at vi kan gøre uddannelsesvejen kortere, så de ikke behøver at tage alle fagene på Diplomuddannelsen,” forklarer Mariann Bjerre.

”Derfor arbejder vi på at finde ud af, hvordan valgfaget Finansiel Rådgivning på Diplomuddannelsen kan tilpasses, så de kan få merit fra Finans Trainee-uddannelsen. Det vil være en fordel for både pengeinstitutter og deltagerne,” runder Mariann Bjerre af.

Indtil videre er der i september 2018 planlagt 4 åbne holdforløb af Finans Trainee-uddannelsen, og dertil kommer 6 lukkede hold for i alt 4 virksomheder.

Hvis der kommer flere tilmeldinger, kan det udløse endnu flere forløb.

 

 

 

FAKTA om FUs basis-uddannelser


FU har 3 forskellige forløb, som betegnes som basisuddannelser:

Finans Trainee-uddannelsen er målrettet finansøkonomer, som ansættes som trainees i pengeinstitutter. Uddannelsen strækker sig over 10 måneder og består af et praktisk forløb i en virksomhed og 19 undervisningsdage. Undervisningen er fordelt på 6 finansfaglige moduler og 4 moduler med personlig udvikling.

Finansuddannelsen er for elever ansat i den finansielle sektor. Uddannelsen er en 2-årig uddannelse, der veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del (80%) foregår i en finansiel virksomhed, og den teoretiske del (20%) foregår som skoleforløb, hvor eleven får teoretisk viden indenfor relevante fagområder.

Trainee-uddannelsen for bachelorer varer 10 måneder og har som mål at skabe high performance-rådgivere. Deltagerne går fra at være studerende til fuldtidsarbejdende, og undervejs lærer de at omsætte og bruge deres teoretiske viden til praktiske rådgiverfærdigheder.

Der er både en linje målrettet privatrådgivere og en til kommende erhvervsrådgivere.

 


Skrevet af Berit Jørgensen

 

Lars Gabelgaard Madsen
Lars Gabelgaard Madsen
Chefkonsulent
+45 8993 3360
+45 2197 6166
Kontakt Lars, hvis du vil vide mere om Finans Trainee-uddannelsen


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU