Stor opgave for de nye bestyrelsesmedlemmer

"Der er stor forskel på, hvordan nye medlemmer oplever deres start i pengeinstituttet. En typisk kommentar er, at man som ny kan savne indføring i virksomhedens særlige DNA og maskinrummet," fortæller siger Line Bagger Bendix fra FU.
En god start er afgørende for at skabe en dynamisk og handlekraftig bestyrelse, der kan leve op til de høje krav i sektoren.

Rundt omkring i pengeinstitutter er de nye bestyrelser ved at blive konstituerede. For nye bestyrelsesmedlemmer er det en stor opgave, der venter. 

Godt begyndt er halvt fuldendt

En god onboarding en genvej til at skabe værdi i bestyrelsen. Det viser flere af de bestyrelsesevalueringer, FU hvert år laver for en række bestyrelser i pengeinstitutterne.

"Evalueringerne viser, at der er stor forskel på, hvordan nye medlemmer oplever deres start i pengeinstituttet. En typisk kommentar er, at man som ny kan savne indføring i virksomhedens særlige DNA og maskinrummet: Hvad er det, der får hjulene til at snurre rundt i et pengeinstitut? Hvorfor er forretningsmodellen, som den er? Hvad er vores ESG-profil? Hvem er nøglepersoner? Hvad laver de? Og så videre og så videre," siger Line Bagger Bendix.

Derudover er finans en sektor, der kan være svær at afkode, hvis man ikke er indfødt i den.

"Der er rigtig mange nye begreber – faktisk også for nye bestyrelsesmedlemmer, der allerede har erfaring fra pengeinstitutsektoren. Og fagligt er det noget helt andet end de fleste andre brancher," siger Line Bagger Bendix.

Revitaliseret bestyrelsesuddannelse

For i finansielle virksomheder er der særlige og omfattende krav til bestyrelserne. Blandt andet er bestyrelser i pengeinstitutterne – som den eneste sektor herhjemme – underlagt særlige uddannelseskrav.

"Det kan måske virke lidt overvældende. Men vi har haft flere hundrede bestyrelsesmedlemmer igennem vores grundkursus, og vi ved, at det er en stor hjælp", siger Line Bagger Bendix.

"Vi udvikler hele tiden uddannelsen, da det er vigtigt, at vi klæder bestyrelsesmedlemmerne på til den virkelighed, de skal ud i."

- Line Bagger Bendix

I 2023 har er grundkurset blevet fintunet, så det er blevet mere strømlinet, fortæller hun.

I stedet for 5 fysiske undervisningsdage er indholdet nu komprimeret, så uddannelsen består af 2 moduler på hver to sammenhængende dage.

"På den måde sikrer vi, at dagene bruges koncentreret og så tæt på deltagernes kerneopgave- og ansvar som muligt. Der bliver ikke gået på kompromis med fagligheden, men vi skylder deltagerne at undervisningen er så skarptslebent som muligt," siger Line Bagger Bendix og fortsætter:

"Vi udvikler hele tiden uddannelsen, da det er vigtigt, at vi klæder bestyrelsesmedlemmerne på til den virkelighed, de skal ud i. Derfor skal de altid have det basale på plads og møde de fremmeste eksperter på de vigtigste tendenser."

Seks gode tips til onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer

Ifølge Line Bagger Bendix er der stor forskel på, hvordan onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer foregår. Langt de fleste har naturligvis sat sig grundigt ind i virksomheden, inden de vælger at stille op, men det er først efter tiltrædelsen, man kommer helt tæt på.

Her er nogle eksempler på, hvad pengeinstitutterne selv fremhæver som gode tiltag:

  1. En gennemgang af forretningsmodellen – ikke kun som læsestof, men forklaring af de væsentligste aktiviteter og maskinrummet.

  2. Introduktion til instituttets historie, udvikling, værdier, etik, kultur og strategiske fokusområder.

  3. Det giver det stor værdi at møde nøglepersoner (f.eks. intern revision, compliance og risiko + hvidvaskansvarlig) og ansvarlige for de vigtigste forretningsområder (f.eks. økonomi, kredit, investering, ESG, it/digitalisering og data).

  4. Særligt hvis man ikke har været kunde: At besøge en eller flere filialer for at få et indtryk af stemningen og hvordan man bliver taget i mod.

  5. Sæt godt tid af på første møde til præsentationsrunden og overvej, hvordan I når et spadestik dybere end gengivelse af cv’et. Det kan f.eks. være den enkeltes motivation for at sidde i bestyrelsen, særlige interesse og kompetenceområder og et ”fun-fact” af mere privat karakter.

  6. Få en gennemgang af årshjulet, bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruksen, bestyrelsens udvalg og alt det, man ikke kan læse sig til; ”sådan gør vi her”. Den sidste del kan med fordel varetages af et erfarent bestyrelsesmedlem, der eventuelt samtidig kan fungere som go-to person i den første tid.
Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3240

lbb@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

KundeBenchmark: 3. juni 2024

Kundetilfredshed er meget mere end et tal

FU: 27. maj 2024

Bedrifter og byggeplaner

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte