Omfang og indhold på kompetenceniveau

Branchens bud på, hvad en medarbejder skal kunne. Dækker mere end blot lovgivningens krav.
Modellens øverste halvdel giver et hurtigt overblik over kompetenceniveauets omfang for de tre målgrupper.

 

I kan til enhver tid selv trække en rapport i VidenBarometer®, der dokumenterer deltagernes kompetencer overfor Finanstilsynet.

Deltageren har max. 3 forsøg til at bestå med 70% og får som forberedelse adgang til relevant e-learning.

På den nationale kvalifikationsramme (NQF) svarer kompetenceniveauet til niveau 5, der er højere end dokumentationsniveauet. Læs mere om NQF

 

Samlet overblik over pakkerne omfang og indhold til de forskellige målgrupper:

Kompetenceniveau for rådgivere (NQF 5)

5 målinger med i alt 117 spørgsmål samlet max. 3 timer og 10 minutter (forventet tidsforbrug ca. 2 timer)

Målinger og emner: 

Boligfinansiering: 23 spørgsmål max. 37 minutter

 • Realkreditlån og realkreditobligationer
 • Realkreditfinansiering generelt
 • Realkreditlån og refinansiering
 • Pengeinstitutlån og private pantebreve
 • Byggefinansiering

Konvertering, tinglysning og indfrielser: 23 spørgsmål max. 37 minutter

 • Konvertering
 • Tinglysning generelt
 • Tinglysning af pantebreve
 • Indfrielser
 • Sikkerheder

Ejendomsomsætning og vurdering: 26 spørgsmål max. 42 minutter

 • Ejendomsbeskatning
 • Huseftersynsordningen og fortrydelsesret
 • Vurdering og belåning
 • Processen ved køb af en andelsbolig
 • Processen ved køb af en fast ejendom

Lovgivning og markedsforståelse: 18 spørgsmål max. 29 minutter

 • God skik jf. bekendtgørelse om god skik for boligkredit
 • Lovgivning generelt
 • Anbefalings- og rådgivningsskema for boligkredit
 • Finansiel og økonomisk forståelse
 • Person- og kursgevinstbeskatning

Kreditbehandling: 27 spørgsmål max. 44 minutter

For at leve fuldt op til Boligkreditdirektivet skal rådgiveren desuden gennemføre denne måling på kredit

 • Kreditaftaleloven
 • Familie- og arveret
 • Faresignaler
 • Indtægtsforhold
 • Rådighedsbeløb
 • Formueforhold

Byggeri: 22 spørgsmål  max. 36 minutter

Muligt tilvalg til kompetenceafklaringen på bolig (altså ikke et krav i forhold til Boligkreditdirektivet)

 • Afslutning af byggeriet
 • Aftalegrundlag
 • Behovsafdækning
 • Finansiering
 • Forsikringer i en byggesag
 • Under byggeriet 

Kompetenceniveau for supportmedarbejdere (NQF 5)

1 måling med 38 spørgsmål max. 61 minutter (forventet tidsforbrug ca. 40 min.)

Emner:

 • God skik for boligkredit
 • Belåning og vurdering af fast ejendom
 • Processen ved køb af fast ejendom og andelsboliger
 • Sikkerheder
 • Tinglysning
 • Indfrielser
 • Realkreditfinansiering
 • Øvrig finansiering
   

Kompetenceniveau for kreditmedarbejdere (NQF 5)

2 målinger med i alt 54 spørgsmål  Samlet max. 1 time og 27 minutter (forventet tidsforbrug ca. 1½ time)  


Målinger og emner:

Bolig til kreditmedarbejder: 32 spørgsmål  max. 52 minutter

 • Finansiel og økonomisk forståelse
 • God skik for boligkredit
 • Belåning og vurdering af fast ejendom
 • Processen ved køb af fast ejendom og andelsboliger
 • Person- og boligskatter
 • Konvertering og byggefinansiering
 • Afdragsfrihed og refinansiering
 • Boligfinansiering generelt

Kredit til kreditmedarbejder: 22 spørgsmål max. 36 minutter

 • Formueforhold
 • Rådighedsbeløb
 • Faresignaler
 • Indtægtsforhold
 • Familie- og arveret

 

Se omfang og indhold på dokumentationsniveau

 

Vi tilbyder også en kompetenceafklaring på bolig

Indholdet på kompetenceniveauet svarer til vores Kompetenceafklaring - Bolig. I en kompetenceafklaring får HR en rapport med en detaljeret analyse af målgruppens reelle kompetencer og benchmark til andre. Ved at supplere rapporten med det læring, som der måtte være brug for, fungerer den samtidig som dokumentation over for Finanstilsynet.

Hvad er forskellen mellem en kompetenceafklaring og en dokumentation?

Turid Danielsen
Turid Danielsen
Projektkoordinator
+45 8993 3280
+45 6038 6292
Tag fat i Turid hvis du har spørgsmål til opsætning og løsning
Anette Ravnested
Anette Ravnested
Chefkonsulent
+45 8993 3272
+45 2968 3580
Tag fat i Anette hvis du har spørgsmål til det faglige indhold