Vi kobler teori og praksis

Vi tager udgangspunkt i dit job og dine personlige succeskriterier, når vi kobler faglig teoretisk viden med praktisk adfærd. Undervisningen er praksisnær og let at omsætte, så vi kan skabe gode effekter for din virksomhed og styrke din personlige markedsværdi.

Praksisnær kompetenceudvikling

Læringstilgangen på FU er praksisnær og let at omsætte til din dagligdag. Derfor er vi med til at skabe gode effekter for din virksomhed og ikke mindst styrke din personlige markedsværdi.

 

Dig selv og din praksis

Med en uddannelse hos FU får du personlige og faglige kompetencer, som du kan overføre direkte til dit job. Du kan altså gå hjem og gøre en forskel med det samme.

Vi tager udgangspunkt i dine arbejdsopgaver og dine personlige succeskriterier, når vi kobler faglig teoretisk viden med praktisk adfærd. Du vil derfor ofte opleve, at underviseren er nysgerrig på din dagligdag.

Igennem din uddannelse arbejder du med en række forskellige former for opgaveløsning, hvor du sætter dine egne værdier og viden i spil. Det gør dig i stand til at finde nye løsninger, når nye behov og udfordringer opstår.

Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået.

Jack Canfield
Jack Canfield - amerikansk foredragsholder og forfatter

Undervisningsformer

Vi har stor fokus på at variere undervisningsformen med blandt andet action learning, flipped learning og blended learning. Derudover inddrager vi aktualiteten i cases, træning og øvrigt materiale. 

Det sker både for at understøtte de enkelte emner mest optimalt og for at øge motivationen hos deltagerne. 

Du kommer derfor til at opleve forskellige metoder for at understøtte din læring og skabe bedst mulig effekt. Det kan for eksempel være:

  • Holdundervisning med gruppearbejde og præsentationer, hvor du er en aktiv spiller
  • Projektarbejde i perioderne mellem tilstedeværelse – hvor du alene eller i et team skal levere et produkt
  • Aktiviteter, du selv sætter i gang – enten alene eller kollaborativt
  • Flipped learning og virtuelle elementer som  e-learning, webinarer, webcast og e-bøger.

 

Om underviserne

Du vil møde nogle yderst kompetente og professionelle undervisere på FU, der kombinerer færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau. 

De arbejder sammen på tværs af fagområder og uddannelser for at sikre en fælles pædagogisk praksis.

På FU er vi meget udviklingsorienterede. Det viser sig blandt andet ved, at vi følger med i udviklingen og deltager i relevante netværk for at holde os opdaterede på de nyeste metoder. Vi benytter de metoder, som giver den største effekt.

Du vil opleve, at undervisningen er præget af engagement, nærhed og passion. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor der er rum til dialog og aktiv læring, hvor du kan afprøve dine nye færdigheder i en virkelighedsnær situation.

Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin - amerikansk videnskabsmand, politiker m.m.

Fakta

Uddannelse er en investering, som skal give et fornuftigt afkast

På forkant - bedst til afkast

FU leverer den rigtige viden og nødvendige uddannelse til danske pengeinstitutter ved at være på forkant med ny viden og krav fra myndighederne.

Vi vil sikre og dokumentere, at virksomhedens investering i uddannelser hos Finanssektorens Uddannelsescenter giver afkast både i form af udbytte for den enkelte og i bundlinje for virksomheden.

Model til at måle dit afkast

Fra undervisning til udbytte

Ud fra analyser af virksomheders jobprofiler afklarer vi, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder skal have for at optimere virksomhedens udbytte. Kompetencerne løfter vi med virtuel læring eller klassisk undervisning.

Transferforskningen viser, at både du og din virksomhed får det bedste udbytte af uddannelsen, når det lærte forankres i hverdagen, og du får mulighed for at arbejde videre med dine nye kompetencer. 

Vi bygger derfor bro mellem teori og praksis, så du kan omsætte din nye viden til konkrete handlinger. Det øger kundetilfredsheden og giver flere forretninger i filialen.

Helene Wallentin Nickø
Helene Wallentin Nickø
Chefkonsulent og specialist i organisatorisk læring
+45 8993 3339
+45 2235 2759
Kontakt Helene hvis du vil vide mere om vores pædagogik