FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

IDD er en naturlig del af alle relevante uddannelser på FU

Med en grundlæggende uddannelse eller en relevant eksamineret uddannelse får deltagerne automatisk de nødvendige IDD-kompetencer

En del af pensum på Eksamineret Finansrådgiver Formuerådgivning og Eksamineret Finansrådgiver Pension

Deltagerne på de eksaminerede uddannelser er typisk alle omfattet af overgangsordningen og skal derfor ikke op til en prøve nu, men skal først bestå en efteruddannelsesprøve inden den 1. oktober 2021.   

- Vi har indarbejdet kompetencekravene til IDD i pensum på både Eksamineret Finansrådgiver Formuerådgivning og Eksamineret Finansrådgiver Pension. Det betyder, at deltagerne automatisk forbereder sig til den efteruddannelsesprøve, de alle skal bestå inden den 1. oktober 2021, samtidig med at de specialiserer sig i enten formuerådgivning eller pension, fortæller afdelingsleder for pension og investering, Pernille Schwartz. 

IDD-prøven er en integreret del af alle de grundlæggende uddannelser

Deltagerne på de grundlæggende uddannelser er typisk ikke omfattet af overgangsordningen på IDD og har derfor brug for at bestå en prøve for at arbejde selvstændigt med forsikringer. 

- Vi har integreret IDD i alle vores pensionsmoduler på Finansuddannelsen, Finans Trainee og Trainee-forløb for Bachelorer og tilbyder deltagerne at gå til prøve i det umiddelbart efter pensionsmodulet, fortæller afdelingsleder for uddannelser, Mariann Fuglbjerg Bjerre og fortsætter: På den måde er de godt klædt på til at bestå prøven undervejs i deres uddannelse. 

IDD på virksomheds-tilpassede forløb

Mange virksomheder vælger at samle sine medarbejdere på egne hold med målrettet indhold. Her indarbejder vi selvfølgelig også gerne IDD.

IDD målrettet den finansielle sektor og dit pengeinstitut

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2018, og FU udbyder målrettede prøver og efteruddannelsesprøver til den finansielle sektor på bilag 1, 4 og 5.

Kontakt os gerne for at høre om mulighederne for at oprette et lukket hold med IDD-indhold.

Mariann Fuglbjerg Bjerre
Mariann Fuglbjerg Bjerre
Afdelingschef
+45 8993 3379
+45 2968 3563
Kontakt Mariann for info om IDD på de grundlæggende uddannelser


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU