Klumme: Fokus på bæredygtighed kræver uddannelse

Finanssektorens Uddannelsescenter vil spille en aktiv rolle i den bæredygtige omstilling. Det gør vi bedst ved at understøtte sektorens behov for uddannelse og kompetenceudvikling på området.

Af Claus Godt Hansen, Kunde- og markedschef

Der er ingen tvivl om, at finanssektoren er en afgørende medspiller i den bæredygtige omstilling af Danmark. Banker, sparekasser, realkreditinstitutter, pensionskasser og alle andre aktører i sektoren er i gang.

Nogle steder er man rigtig langt. Andre steder er man ved at komme i gang. Men alle steder er der en bevidsthed om, at der skal handles – og at det er ved at være nu.

Det handler ikke kun om at redde verden. Det handler i høj grad om at være relevant og compliant og at fremtidssikre sin forretning.

Rust jer til en bæredygtig hverdag

FU’s rolle i den bæredygtige omstilling er at understøtte sektoren ved at klæde alle medarbejderne på til arbejdet med bæredygtighed.

Da Finans Danmarks ”Forum for bæredygtig finans” i december 2019 kom med sine 20 anbefalinger til sektoren, var anbefaling nummer 10, at der skal fokus på uddannelse og kompetenceudvikling i sektoren. På alle niveauer.

Det skal der, fordi uanset om du er medarbejder, leder eller bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed, bliver bæredygtighed en integreret del af hverdagen. Hvis det ikke allerede er det i dag.

    Som rådgiver skal du kunne rådgive både privat- og erhvervskunder om bæredygtige løsninger og valg.

    Som leder skal du se de muligheder, der er i at sikre medarbejdernes fokus på bæredygtighed, samtidig med, at du sikrer, at I lever op til de konkrete krav, der følger med.

    Som bestyrelsesmedlem skal du sikre, at kerneforretningen er gearet til fremtiden – og dermed også til det stadigt stigende fokus på og krav til bæredygtighed.

Vigtigt for sektoren – vigtigt for os

Bæredygtighed er vigtigt for os som uddannelsescenter, fordi det er eller bliver vigtigt for vores kunder. Vi skal blive ved med at være en relevant læringspartner for hele sektoren, så er det vigtigt, at vi har tilbud, der matcher virkelighederne i institutterne.

En del af den virkelighed handler om bæredygtighed.

FU kommer ikke til at have alle svarene. Området er komplekst og udvikler sig med lynets hast. Men vi vil inspirere og støtte med viden, læring og kompetenceudvikling der, hvor der opstår behov i sektoren.

FU vil gøre vores til at sikre, at alle medarbejdere er rustet til at møde de krav og forventninger til bæredygtighed, der kommer – fra både kunder, investorer og myndigheder.

Udvikling i tæt samarbejde

FU er en medlemsejet organisation, og vores udvikling er primært drevet af sektorens behov. Men den er også drevet af vores visioner og en dedikation til at være fremadskuende.

For os er der ingen tvivl om, at sektoren skal ruste sig. I samarbejde med sektorens parter og en række eksperter vil vi bestræbe os på at være på forkant og uddanne sektoren. Fordi vi vil gøre vores til at sikre, at alle medarbejdere er rustet til at møde de krav og forventninger til bæredygtighed, der kommer – fra både kunder, investorer og myndigheder.

Det kommer fra FU

Vi har en masse ting i støbeskeen, der kommer til at understøtte jer i jeres arbejde med bæredygtighed. Blandt andet arbejder vi på målrettede forløb om bæredygtighed til både privat-og erhvervsrådgivere.

Allerede nu er der et e-learning-modul om bæredygtighed i finanssektoren klar i licenspakken, på Økosystemfacilitatoruddannelsen får I værktøjer, der gør jer i stand til at spille en aktiv rolle i den lokale udvikling, og på Bestyrelsesuddannelsen ruster vi bestyrelsesmedlemmer i sektoren til det strategiske arbejde med bæredygtighed.

Læs mere om FU's arbejde på vores bæredygtighedssite

 

Claus Godt Hansen
Claus Godt Hansen
Kunde- og markedschef
+45 8993 3374
+45 2527 0583


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU