Mindset for fremtidens kompetenceuvikling

Et fælles projekt mellem Finanskompetencepuljen, Finansforbundet, Broager Sparekasse, Totalbanken og Finanssektorens Uddannelsescenter.

Derfor har vi sat projektet i søen 

At oparbejde stærke og smidige strukturer i forhold til kompetenceudvikling/læring, videndeling og udvikling får trivsel og performance til at gå hånd i hånd. Det fremmer både organisationernes konkurrenceevne og effektivitet og medarbejdernes mening og engagement (og derigennem trivsel og arbejdsglæde).

At arbejde med mindset for kompetenceudvikling er derfor ikke en spareøvelse, men en investering i fremtiden – og den langsigtede konkurrenceevne.

Præcis her ligger omdrejningspunktet for projektet Mindset for fremtidens kompetenceudvikling, der har kørt siden efteråret 2020. Målet er at blive klogere på, hvordan den enkelte virksomhed opnår bedre effekt og dybere forankring af lærings- og forandringsprojekter, de sætter i gang. Hvorfor? For at skabe værdi her og nu, og for at klæde medarbejder og virksomhed på til fremtidens aktiviteter og udfordringer.

Projektet ”Fremtidens mindset for kompetenceudvikling” 

Projektet er et samarbejde mellem Finansforbundet, Finanskompetencepuljen, Broager Sparekasse, Totalbanken og Finanssektorens Uddannelsescenter.

Projektet var oprindeligt tænkt til at strække sig over 6 måneder. På grund af udfordringer med at samles på grund af COVID-19, er det blevet forlænget og løber nu frem til september 2021.

Nyhed: Broager Sparekasse og Totalbanken er frontrunners

Projektet er finansieret af Finanskompetencepuljen, og bliver faciliteret af Finanssektorens Uddannelsescenter, der også har den overordnede drift.

Projektet er opbygget af en række læringsaktiviteter, der hver især – og tilsammen - er med til at skubbe til opfattelsen af og tilgangen til læring. Hovedbestanddelen handler dog om praksislæring, hvor alle virksomhedernes medarbejdere på forskellig vis eksperimenterer med andre måder at lære sammen, løse hverdagens problemstillinger og procesoptimere.

"Det handler om vedholdenhed. At man bliver ved med at være nysgerrig på nye ting, og hvad der rører sig."

 

Det har de lært af projektet

Udgangspunkt 

Projektet tog udgangspunkt i en læringskulturmåling, der blev udfyldt af alle medarbejdere. Den gav et øjebliksbillede af læringskulturen og et udspring for dialogen om ønsket forandring.

Herefter definerede hver af virksomhederne en projektformulering – et overordnet mål og ønske med forløbet, som er styringsværktøjet igennem hele processen.

Forløbet 

Forløbet er bygget op omkring individuel e-learning, koblet til opgaver og dialogøvelser i afdelingerne, ledersamlinger med fokus på lederens rolle som læringsagent i hverdagen, gruppesamlinger, hvor en FU konsulent arbejder med de enkelte teams og deres unikke eksperimenter og problemstillinger.

Men den helt store træning foregår i hverdagen, som en del af deres almene praksis. Målet er at det ikke skal føles som en akademisk øvelse, men en praksis- og praktisk øvelse.

Viden skal bringes i spil

Lyder det ambitiøst? Det er det også. Men udbyttet og effekten af at bringe mere viden i spil, at tale mere sammen og at inddrage flere interessenter i problemløsninger kan – og må - ikke underkendes.

Opbygningen af projektet kan ses herunder, hvor det også fremgår at hele forløbet er en blanding af online og fysiske aktiviteter og af gruppe og 1:1 aktiviteter.

 

Projektet handler, kort sagt, om hverdags- og praksislæring.

Det handler om at skabe strukturer, så vi får bragt inhouse kompetencer langt bedre i spil. Det handler om involvering og ejerskab, og så handler det om at se på læring på nye måder.

At arbejde med mindset for kompetenceudvikling er derfor ikke en spareøvelse, men en investering i fremtiden – og den langsigtede konkurrenceevne. 

Læring er i alt

Vi er vokset op med at læring er en tænkedisciplin og at det er noget der typisk foregår på kurser, uddannelse, workshops mm.

Det er sådan set ikke forkert, men det er bare heller ikke en fyldestgørende tilgang. Der er læring i alt hvad vi gør – vi skal bare øve os på at folde den endnu mere ud.

Læring er også refleksion, sam-møder, sidemandsoplæring, sparring med kolleger, at blive kastet ud i nye udfordrende opgaver, at få og give feedback og bevidst at opsøge flere perspektiver på hverdagens problemer. Læring er kort sagt alt det vi allerede gør i hverdagen. Vi skal bare gøre det bevidst og gøre det endnu mere.

Og så er læring en handle- og erfaringsaktivitet. Vi kan ikke tænke os til forandring, vi må handle og erfare os til den. Eller eksperimentere, som deltagerne har gjort i dette tilfælde.

Helene Wallentin Nickø

Vil du høre mere?

Helene Wallentin Nickø

Organisatorisk læring

+45 8993 3339

hwn@finansudd.dk