I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Når bankdirektør i GrønlandsBANKEN Martin Kviesgaard kommer rundt i afdelingerne, kan han se, at læringskulturprojektet er gået fra at være et projekt til at være en del af dagligdagen.

”Nu tør vi stille spørgsmål, vende ting på hovedet og lade os inspirere af andre.” En stærk læringskultur er blevet en katalysator for viden og udvikling i GrønlandsBANKEN.

I de fleste organisationer er der et evigt pres fra ting, der skal implementeres og forandres. Der er hele tiden nye regler og krav, som medarbejderne skal leve op til.

Hvad gør man for at sikre, at både medarbejdere og organisationen kan følge med? I GrønlandsBANKEN arbejder de med deres læringskultur.

”Vi har undersøgt, hvordan vi kunne gøre noget nyt. Hvad vi kunne gøre for at være i alle de forandringer, som hele tiden kræver ny læring,” siger bankdirektør i GrønlandsBANKEN Martin Kviesgaard.

Det var baggrunden for projektet ”Læringskultur og trivsel”, som GrønlandsBANKEN søsatte sammen med Finanssektorens Uddannelsescenter og Finansforbundet i 2023.

"Vi tager et opgør med vores nulfejlskultur og får større værdi ud af både hinandens opgaver og kompetencer"

”Vi har ikke fået faglig viden – vi har fået værktøjer. Værktøjer til at tilegne sig den viden, vi skal have. En stærk læringskultur er en katalysator for mere viden, nye fagligheder og nye metoder,” siger Martin Kviesgaard, der ikke er i tvivl om værdien af hele tiden at tale og være i læring:

”Vi har erfarne medarbejdere, der nogle måneder inde i projektet har sagt, at de egentlig troede, de var færdige med at lære. Men nu er de helt vildt begejstrede over, at de hele tiden skal lære nyt.”

Fælles sprog og opgør med det evige pres

Projektet er bygget op om læringspakker, der kommer til alle hjørner af organisationen og fokuserer på læringskultur og de små skridt til store forandringer.

Det skaber et fælles sprog, der giver alle medarbejdere det samme udgangspunkt for at se sammenhænge og helheder.

”Vi får en større forståelse på tværs. Vi tager et opgør med vores nulfejlskultur og får større værdi ud af både hinandens opgaver og kompetencer,” siger Martin Kviesgaard og fortsætter:

”Der er hele tiden noget, du skal aflære, og noget, du skal tillære. Måske betyder det, at du ikke længere er den bedste til det, du plejer – for nu er det noget andet, du skal være bedst til. Den konstante læring både for nye og gamle har krævet et fælles sprog.”

Læring er en del af dagligdagen

Læringskulturprojektet er gået fra at være et projekt til at være en del af dagligdagen. Det ser Martin Kviesgaard, når han kommer rundt i afdelingerne.

Læringskulturen er bogstavelig talt på dagsordenen og på plakater, plancher og blokke.

”Det lever. Medarbejderne er åbne for at snakke læring hele tiden. Det handler om de små skridt. Det kan for eksempel være arbejdsprocesser, der skal ændres, og som det nu er okay at stille spørgsmål ved,” siger han og fortsætter:

”Nu tør vi stille de spørgsmål. Vende ting på hovedet og lade os inspirere af andres måde at løse opgaverne på. Dén nysgerrighed og lysten til hele tiden at have læring på dagsordenen er kun godt.”

Martins 3 gode råd til at arbejde med læringskultur

1. Start med at skabe det fælles sprog og en forståelse for, at det tager tid at arbejde med læringskulturen.

2. Hav en engageret tovholder i organisationen, så I holder momentum – det er en forudsætning for at lykkes.

3. Brug strukturen og læringspakkerne i aktivt.

Helene Wallentin Nickø

Nysgerrig på læring?

Helene Wallentin Nickø

Ledelse, salg & strategi

8993 3339

hwn@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte

Læringskultur: 2. april 2024

I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Databeskyttelse: 22. marts 2024

Ny onlineuddannelse om databeskyttelse

Investering: 1. marts 2024

Ny uddannelse: Simple investeringsprodukter