Mening med digitalisering – en ledelsesopgave

Det påvirker ledelsesopgaven, når robotter og andre digitale løsninger i stigende grad bevæger sig ind på arbejdspladsen.

Af Afdelingsleder Lars Munch Svendsen

Den teknologiske udvikling er ikke neutral, men påvirker både opgaveløsningen, kunderelationen og medarbejdernes arbejdsliv. Den kan give positive gevinster, men også byde på nye udfordringer – ledelsesopgaven rummer begge elementer.

 

Høst gevinsterne af digitaliseringen

Som leder har du et ansvar for at høste gevinsterne i form af at effektivisere og skabe højere kvalitet. Når teknologien indføres, skal den naturligvis tages i brug. Det betyder, at arbejdsgange ændres. Noget skal medarbejderne gøre anderledes, og noget skal de ikke gøre længere. Det stiller krav om oplæring og kompetenceudvikling at få mest muligt ud af de nye teknologier, så der frigøres ressourcer.

Robotterne automatiserer nogle af de enkle og mere rutineprægede opgaver og frigør tid til at løse andre opgaver. Kunderne klarer stadig flere ting selv ved hjælp af digitale løsninger, men har stadig behov for hjælp og rådgivning til mere komplekse forhold. Det er en ledelsesopgave at hjælpe rådgiverne med at omstille sig og sikre, at de også hjælper kunderne til at bruge teknologien, der hvor den er bedst, og rådgiveren til det komplekse og individuelle.


Læs om kurset "Forandringsledelse og digital omstilling"

Skab mening med forandringerne

Som i al anden forandringsledelse er det ikke nok at gennemføre den konkrete forandring. Et er, at både ledere og medarbejdere kender til teknologien og er i stand til at bruge den. Noget andet er, om de oplever det som meningsfuldt og forstår, hvorfor udviklingen går i en given retning, og hvad der kan komme ud af det. En vigtig opgave for en leder i enhver forandring er at skabe mening. At lederen ikke bare fortæller, hvad der skal ske, og hvordan det skal ske, men at han eller hun også er i dialog med medarbejdere – og kunder – om, hvorfor det sker.

Hvis der er lige så mange fordele som ulemper, er der en tilbøjelighed til, at ulemperne får overtaget. Det kan enhver psykolog fortælle. Vi risikerer at gå glip af de potentialer og klare fordele, som den digitale teknologi giver, hvis mindsettet hos ledere og medarbejdere lader ulemperne fylde for meget. Det at skabe mening handler ikke om at argumentere for fordelene, men om at afbalancere dialogen. Anerkend at der kan være ulemper, anerkend at nogen kan være usikre på, om de har de nødvendige kompetencer. Men tal også om fordelene, og om hvad der skal til for at udvikle kompetencerne. Hjælp medarbejderne til at finde en vej frem – hjælp dem til at skabe mening.

Bevar nysgerrigheden

Med digitaliseringen er det som med alt nyt: Vi ved ikke præcist, hvad det fører til. Derfor handler det ikke om at have svarene klar, men mere om at forholde sig nysgerrigt og undersøgende. At ”kæle for spørgsmålet”, som en direktør for nylig udtrykte det. Med det mente han, at vi ikke skal være alt for forhippede på at løse problemet i en fart. Det kan jo være, at et spørgsmål afføder flere spørgsmål, og at problemet, som vi forstår det nu, ikke er det egentlige problem. Lad os blive sikre på, at vi løser det egentlige problem og ikke laver lappeløsninger.

For at samle op:

  • Sørg for at høste de gevinster, som digitaliseringen byder
  • Brug gevinsterne til at skabe mere værdi for kunderne og for virksomheden
  • Skab mening fremfor bare at løse problemer

Og den vigtigste pointe: Forhold dig nysgerrigt og undersøgende. ”Kæl for spørgsmålet”.


Læs artiklen "At være i en omskiftelig digital banksektor – hvad kræver det?"

Du kan via Finanskompetencepuljen gratis deltage i 3 forløb, som forbereder dig på fremtidens finanssektor:

For ledere: Forandringsledelse og digital omstilling

For medarbejdere: Få succes med digital omstilling

For rådgivere: Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars for at høre mere om digitalisering og FUs kompetencepuljekurser