Ny uddannelse: Simple investeringsprodukter

Chefkonsulent Claus Henriksen står bag den nye uddannelse, der er blevet udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter fra pengeinstitutterne.

Den nye uddannelse kommer tættere på rådgivernes hverdag og giver et større kompetenceløft. E-learning og test suppleres fremover af løbende læring for at vedligeholde vidensniveauet hos rådgiverne.

Opdateret 11.03.23

”Den nye uddannelse minder om den eksisterende, for der er stadig e-learning og test. Men pengeinstitutterne ønsker en uddannelse, hvor rådgiverne i højere grad kan anvende pensum i hverdagen. Samtidig er der ønske om løbende læring frem for repeterende test.”

Sådan siger Claus Henriksen, chefkonsulent på Finanssektorens Uddannelsescenter, om baggrunden for den nye uddannelse, der er klar den 30. maj 2024.

”Derfor vil rådgiverne med den nye uddannelse opleve, at læringen relaterer til situationer, som de kan genkende. Samtidig vil læringen være mere effektiv og motiverende, end hvad de oplever i dag, når de gennemfører e-learning og test om investering.”

Uddannelsens opbygning 

Uddannelsen består af 3 elementer:

  1. Grunduddannelsen består af e-learning-moduler, hvor vi sætter strøm til det, der sker ude i virkeligheden. Det sikrer et grundlæggende vidensniveau hos rådgiverne, og samtidig inspirerer læringen til dialog med kunderne om investering.

  2. I forlængelse af grunduddannelsen med e-learning kan pengeinstitutterne fortsat vælge at teste deres medarbejderes vidensniveau. Test er ikke et krav i bekendtgørelsen, men det er en mulighed, FU tilbyder.

  3. Det særligt nye i uddannelsesløsningen er løbende læring. Planen er, at der 2 gange om året udgives en case om et aktuelt emne, som pengeinstitutterne kan skubbe ud til deres medarbejdere.

 

Pengeinstituttet skal årligt på individuel basis vurdere om, rådgiveren har fastholdt sit vidensniveau (lovkrav). Det kan f.eks. ske på et årligt møde mellem rådgiveren og nærmeste leder, hvor man ud fra en række spørgsmål vurderer om, vidensniveauet er fastholdt. Den løbende læring erstatter ikke kravet om årlig vurdering. Den løbende læring kan dog indgå som et element i pengeinstituttets årlige vurdering af medarbejderens vidensniveau. 

Tæt samarbejde med sektoren

Den nye uddannelse bliver til i tæt samarbejde med repræsentanter fra pengeinstitutterne. Sammen finder vi en løsning, der rammer den måde, pengeinstitutter arbejder med investering på.

”Vi glæder os til at lancere uddannelsen 30. maj”, slutter Claus Henriksen og supplerer med at understrege, at løsningen fortsat kommer omkring de kompetencekrav, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1.

Claus Henriksen

Tag fat i Claus, hvis du har spørgsmål

Claus Henriksen

Pension & investering

8993 3392

che@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte

Læringskultur: 2. april 2024

I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Databeskyttelse: 22. marts 2024

Ny onlineuddannelse om databeskyttelse

Investering: 1. marts 2024

Ny uddannelse: Simple investeringsprodukter