Repræsentative produkter for rådgiverens jobprofil

FU følger løbende udbuddet af produkter og markedsudviklingen og justerer indholdet, så det til enhver tid lever op til Bekendtgørelsen

Rådgiverne skal i følge Bekendtgørelsen testes i de produkter, som er repræsentative for deres jobprofil. Det lever vores løsning naturligvis op til.

Vi følger hele tiden udbuddet af produkter og markedsudviklingen og justerer indholdet i prøver og efteruddannelsesprøver i samråd med vores eksperter, så de til enhver tid lever op til Bekendtgørelsen.

Udover de repræsentative produkter for jobprofilerne indeholder kompetenceprøven og efteruddannelsesprøven også en række juridiske forhold, skatteregler og virkemåde samt inddragelse af kundens behov og forståelse af det, der formidles.

Repræsentative produkter for bilag 1

Rådgivere, der distribuerer skadesforsikringer til den private kunde

 • Bilforsikring
 • Bådforsikring
 • Ejerskifteforsikring
 • Fritidshusforsikring
 • Hundeforsikring
 • Husforsikring
 • Indboforsikring
 • Rejseforsikring
 • Ulykkesforsikring

Udover ovenstående produkter indeholder prøven også relevant jura for området, herunder:

 • Forsikringsaftaleloven
  • Urigtige risikooplysninger
  • Fareforøgelse
  • Over- og underforsikring
  • Dobbeltforsikring
  • Sikkerhedsforskrifter
  • Sikredes egen fremkaldelse
  • Pro rata (forholdsmæssig erstatning)
 • Aftaleloven
  • Indgåelse af aftale
  • Fuldmagt/legitimation
 • Færdselsloven
  • Objektivt ansvar mv.
 • Erstatningsret
  • Relateret til private forsikringer, eksempelvis Culpa, lånte og lejede genstande, objektansvar og gæstebudsskade.

 

Smal profil bilag 1: Bilforsikring

Rådgivere, der kun distribuerer bilforsikringer til den private kunde, kan vælge at benytte FU’s smalle profil om bilforsikringer. Her indeholder kompetenceprøven relevant viden om bilforsikringer og relevant jura i relation til distribution af bilforsikringer, herunder:

 • Forsikringsaftaleloven
  • Urigtige risikooplysninger
  • Fareforøgelse
  • Dobbeltforsikring
  • Sikkerhedsforskrifter
  • Sikredes egen fremkaldelse
 • Aftaleloven
  • Indgåelse af aftale
  • Fuldmagt/legitimation
 • Færdselsloven
  • Objektivt ansvar mv.

 

Repræsentative produkter for bilag 2

Smalle profiler bilag 2: Bil- og/eller løsøreforsikring

Rådgivere, der kun distribuerer bil- og/eller løsøreforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler, kan vælge at benytte FU’s smalle profiler om bil- og/eller løsøreforsikringer. Her indeholder kompetenceprøven relevant viden om bil- og/eller løsøreforsikringer og relevant jura i relation til distribution af bil- og/eller løsøreforsikringer, herunder:

 • Forsikringsaftaleloven
  • Urigtige risikooplysninger
  • Fareforøgelse
  • Dobbeltforsikring
  • Sikkerhedsforskrifter
  • Sikredes egen fremkaldelse
 • Aftaleloven
  • Indgåelse af aftale
  • Fuldmagt/legitimation
 • Færdselsloven
  • Objektivt ansvar mv. 

 OBS: Medarbejdere, som distribuerer og formidler under smal profil bilag 2: Bilforsikring opfylder også kravene for smal profil bilag 1: Bilforsikring.

 

Repræsentative produkter for bilag 4

Rådgivere, der distribuerer til private kunder med ukomplicerede risikoprofiler

 • Forsikringsdækninger i tilfælde af død i form af krydslivsforsikringer, sumudbetalinger ved død, som kan være pantsat til pengeinstituttet og børnerenter, hvor udbetaling sker til kundens børn i tilfælde af kundens død.
 • Forsikringsdækninger ved sygdom i form af dækning ved tab af erhvervsevne, som udbetales, hvis kunden mister sin erhvervsevne helt eller delvist i mere end 3 måneder, dækning ved visse kritiske sygdomme samt sum ved invaliditet.
 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning
   

Repræsentative produkter for bilag 5, 5A og 5B

Rådgivere, der distribuerer både firmapensionskunder, deres ansatte og private kunder med komplicerede risikoprofiler

 • Se produkter ovenfor til rådgivere, der distribuerer til private kunder med ukomplicerede risikoprofiler
 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning i kontekst med pensionsforhold for den selvstændige erhvervsdrivende
 • Pensionsordning etableret som §53A-ordning
 • Standardiserede rammeaftaler for firmapension
 • Sammenstilling og udarbejdelse af beslutningsoplæg ved skifte af leverandør af firmapensionsordning og opmærksomhedspunkter for de ansatte ved et sådant skift
   

OBS: Medarbejdere, som distribuerer og formidler under bilag 5 og bilag 5A opfylder også kravene for bilag 4.

Andet relevant indhold end de repræsentative produkter

Bemærk at IDD-prøven og efteruddannelsesprøven ud over de repræsentative produkter for jobprofilerne også indeholder en række juridiske forhold, skatteregler og virkemåde samt inddragelse af kundens behov og forståelse af det, der formidles.

 

Se mere om

 

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere om indholdet i de 3 bilag