FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Større fleksibilitet ved ombookinger på grund af corona

Melder du dig til et kursus eller en temadag på FU i denne tid, giver nye, midlertidig vilkår dig mulighed for at ombooke eller aflyse med en uges varsel uden omkostninger.
Lige nu ønsker ingen af os at binde os til et køb, vi måske ikke kan få indløst alligevel. Derfor lemper FU nu midlertidigt på afbestillings- og ombookingreglerne

 

Vær opmærksom på, at dette er en gammel nyhed.

Du finder det seneste nye om FU og COVID-19 her: FAQ om FU og coronaudbrud

 

Opdateret den 24. april, hvor FU har forlænget perioden med fleksible ombookings- og afbestillingsregler. Tidligere gik perioden t.o.m. den 30. juni, men vi har forlænget perioden, så den gælder alle forløb og arrangementer t.o.m. den 30. september. Datoer er konsekvensrettet i nedenstående.


Som situationen er nu, har vi fuldt fokus på at omlægge undervisning, der normalt kræver fysisk tilstedeværelse til virtuel afvikling. På den måde bliver det muligt for deltagere at følge undervisningen hjemmefra. Det ligger også fint i tråd med vores ambition om, at vi ønsker mange flere af vores aktiviteter kan afvikles virtuelt – også i tiden efter coronaudbruddet – vel at mærke med en lige så god effekt og brugeroplevelse, som ved fremmøde.

Større fleksibilitet i ombooking frem til og med september

Vi håber derfor, at du vil afvente situationen, inden du beslutter at flytte din aktivitet, som står til at blive afviklet inden 30. september.

Derfor lemper vi nu vores ombookings- og afbestillingsbetingelser frem til den 30. september (se herunder). Det giver dig mulighed for at afvente udviklingen. 


Tiltaget giver dig mulighed for at:

  • Vente med at ombooke til der er et klarere billede af situationen
  • Overveje alternative løsninger (f.eks. virtuelle)
  • Planlægge aktiviteter frem til den 30. september uden frygt for at blive 'låst'

 

Så længe myndighederne fastholder påbuddet om, at vi ikke må mødes fysisk, vil alle åbne kurser, forløb/uddannelser, seminarer og temadage blive udsat eller omlagt til virtuelle alternativer. Planlagte virtuelle aktiviteter fortsætter uændret.

Men når myndighederne finder det forsvarligt at mødes fysisk, vil vi igen gennemføre åbne kurser, forløb/uddannelser, seminarer og temadage – hvor deltagerne mødes fysisk – som planlagt og på følgende, lempeligere vilkår, som du kan læse om herunder.

 

Nye vilkår for perioden frem til 30. september 2020

For alle de aktiviteter, som er planlagt til at blive afviklet i perioden frem til og med 30. september 2020 gælder følgende:


Hvis du har bestilt eller bestiller efter 12. marts 2020

Alt kan ombookes eller aflyses uden omkostninger med en uges varsel.

 

Hvis du har bestilt før 12. marts 2020

Lukkede hold
Kan flyttes uden omkostninger med en uges varsel.


Åbne kurser
Alle tilmeldinger kan ændres eller aflyses uden omkostninger med en uges varsel, forudsat der ikke kommer et virtuelt alternativ.


Åbne uddannelser
Vi finder alternative løsninger – virtuel gennemførsel eller flytning af afholdelsesdatoer – hvor der er behov for det og bestræber os på, at det samlede forløb gennemføres som planlagt.


Temadage og seminarer
Alle tilmeldinger kan ændres eller aflyses uden omkostninger med en uges varsel. Vi arbejder på at lave virtuelle alternativer til en reduceret pris.