FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ

Ledelseslandskabet

Uanset, hvor du er henne på din vej som leder, kan du med Ledelseslandskabet få overblik over dine udviklingsmuligheder
Ledelseslandskabet giver dig et samlet overblik over de åbne uddannelser og kurser, som FU udbyder inden for ledelsesområdet. Du kan tage enkeltelementer eller sammensætte et forløb helt efter dit behov.

Ledelseslandskabet er en fleksibel model for lederudvikling, så du gennem hele din ledelseskarriere kan lære nyt og blive styrket med udgangspunkt i dine konkrete behov og din konkrete ledelsesopgave.

 

Læs interview med chefkonsulent Pernille Bech Hansen om Ledelseslandskabet

Oversigten kan også bruges som inspiration til udvikling af skræddersyede forløb til din virksomhed.

Klik her eller på billedet ovenover for at se Ledelseslandskabet på en PDF med interaktive links

 

Ledelseslandskabet - FUs tilbud til dig som leder

Alle forløb er målrettet den finansielle sektor og beslægtede brancher (fx forsikring, pension og revision). Forløbene tager udgangspunkt i tendenser og ledelsesmæssige opgaver og problemstillinger i sektoren. Du møder andre ledere fra din sektor og får mulighed for at skabe dig et netværk, du kan bruge som sparringspartnere.

Vores forløb bygger på ”action learning”, hvilket betyder, at du arbejder med dine konkrete ledelsesopgaver og –udfordringer. Denne praksisnære tilgang krydres med teorier, modeller og værktøjer, som du kan omsætte til konkrete handlinger i hverdagen.

Ledelseslandskabet er udviklet i samarbejde med vores kunder med henblik på at ramme de behov og ønsker, der er i sektoren. Som de fleste andre landskaber er det dynamisk og vil ændre sig efterhånden som omgivelserne og behovene ændrer sig. Vi er meget interesseret i dine input. Ring eller skriv meget gerne til Pernille eller Peter, med dine input eller behov som ikke er dækket af Ledelseslandskabet.

Det, der gjorde dig til en god leder i går, gør dig ikke nødvendigvis til en god leder i morgen.

God ledelse kræver livslang læring og udvikling

Det er nødvendigt gennem hele arbejdslivet at dygtiggøre sig og holde sig opdateret for at kunne håndtere og leve op til de krav, fremtiden kalder på. Dette gælder også for ledere. Den finansielle sektor er under store forandringer, og samtidigt er hastigheden og kompleksiteten generelt steget. Det stiller store krav til lederne, når ledelsesopgaven bliver mere dynamisk og omskiftelig.

Kontinuerlig læring og udvikling er således en forudsætning for at lykkes som leder. Det gælder på alle ledelsesniveauer og uafhængig af erfaringer. Men lederudvikling kan have mange forskellige former, der afhænger af dine konkrete ledelsesudfordringer, og hvor du er som leder og i dit liv.

Nogle gange kan det være givtigt med et større og omfattende forløb, hvor du arbejder i dybden med ledelsestemaer og dig selv. Det kan både være som ny og erfaren leder. Andre gange har du måske behov for at blive styrket på et mere specifikt og aktuelt område eller blot få noget inspiration til din ledelsesopgave. Vi håber, at Ledelseslandskabet kan bidrage til at finde stien til din udvikling som leder.