Læring i organisationer

Fremtidens læring i organisationer kommer til at handle om at lære hele livet og at opbygge stærke, dynamiske læringsstrukturer. Hvordan og med hvilken effekt handler blandt andet om læringskultur.

Mindset for fremtidens kompetenceudvikling

- to modige pengeinstitutter og et ambitiøst projekt

Performance og trivsel går hånd i hånd, når der er stærke og smidige strukturer i forhold til kompetenceudvikling/læring, videndeling og udvikling i en organisation. 

Derfor er det en investering i fremtiden – og den langsigtede konkurrenceevne - når man arbejder med et mindset for kompetenceudvikling. 

Præcis her ligger omdrejningspunktet for projektet Mindset for fremtidens kompetenceudvikling, der har kørt siden efteråret 2020. Målet er at blive klogere på, hvordan den enkelte virksomhed opnår bedre effekt og dybere forankring af lærings- og forandringsprojekter, de sætter i gang.

Hvorfor? For at skabe værdi her og nu og for at klæde medarbejder og virksomhed på til fremtidens aktiviteter og udfordringer.

Læs alt om projektet "Mindset for fremtidens kompetenceudvikling"

Projektet er et samarbejde mellem Finansforbundet, Finanskompetencepuljen, Broager Sparekasse, Totalbanken og Finanssektorens Uddannelsescenter.

"Konstant udvikling af medarbejdere er et must for at følge med i fremtidens finanssektor," siger Lars Christensen, direktør i Broager Sparekasse, om baggrunden for at være med i projektet.

Nysgerrig på mere viden om læringskultur?

Case: Naturlig vidensdeling via nysgerrighed og undren

To projektdeltagere om deres erfaringer - og fire gode råd fra eksperten

Broager Sparekasse og Totalbanken er frontrunners

Læs hvorfor de to pengeinstitutter har kastet sig ind i projektet

Klumme: Derfor er der behov for en stærk læringskultur

Forandringerne står i kø - det kræver en ny tilgang til kompetenceudvikling

Temadag om fremtidens læring i organisationer

Kom med til temadag om læringskultur og fremtidens læring i organisationer den 30. september 2021 i Skanderborg. Du møder eksperter på feltet og virksomheder, der har arbejdet med at skabe en læringskultur – og der er selvfølgelig masser af mulighed for erfaringsudveksling og netværk.

For dig der brænder for kompetenceudvikling - se mere og tilmeld dig

Klumme: Derfor er der behov for en stærk læringskultur

Vi skal bruge de enorme mængder af viden og erfaring, der allerede eksisterer i virksomhederne. Vi skal have det hele i spil – og i spil på nye måder.