Involvér medarbejderne i strategien og få resultater

En ny strategi bliver kun en succes, hvis virksomheden involverer medarbejderne i den. FU har i samarbejde med FU-associate Dan Grevelund Quelle hjulpet Fynske Bank med at implementere deres nye strategi succesfuldt.

For Fynske Bank var to af de vigtigste mål med strategiprocessen, at bankens ansatte tog ejerskab over strategien, og at strategien blev forankret i hverdagen.

En strategi kan være nok så god, men får aldrig den ønskede effekt, hvis organisationen ikke fører den ud i livet. Denne del af strategiprocessen er dog ofte lettere sagt end gjort. Derfor satte vores associate Dan Grevelund Quelle fokus på, at hele organisationen tog ejerskab for den nye strategi, som en del af hans arbejde med strategiudvikling i Fynske Bank.

”Mange begår den fejl, at de adskiller udarbejdelsen af strategien og implementeringen af strategien”, fortæller Dan Grevelund Quelle.

 

Succesfuld implementering kræver, at topledelsen involverer ledere og medarbejdere tidligt i processen

Topledelsen i Fynske Bank involverede ledere og medarbejdere allerede under udviklingen af den nye strategi. De informerede lederne og medarbejderne om strategiprocessen, og om hvornår den enkelte ville blive involveret. Derved var projektet ikke ukendt for dem, når de kom på banen senere i processen.

Læs mere om den succesfulde udvikling af strategien i Fynske Bank forud for implementeringen af den

 

Topledelsen skal gå forrest

Topledelsens adfærd var en vigtig grund til, at strategiprocessen blev kommunikeret succesfuldt ud til resten af de ansatte. ”Det var vigtigt, at topledelsen gik forrest gennem egen adfærd”, udtaler Dan Grevelund Quelle.

Det gjorde de ved at tage rundt til medarbejderne for at besvare deres spørgsmål og udvise en smittende begejstring for strategien.

En medarbejder udtaler: ”At vi alle er involveret i bankens strategi – at det ikke er sket hen over hovedet på os – er meget positivt.”

Og en anden medarbejder fortsætter: ”Banken har været god til at introducere strategien på én gang, hvor alle medarbejdere deltog. Og vores viden om strategien blev testet via leg, hvor medarbejderne var godt ”blandet”. Alle medarbejderne har haft mulighed for at give sine kommentarer med, inden den endelige strategi blev vedtaget.”

 

Gode råd til din virksomhed om strategiimplementering

Dan Grevelund Quelle giver her et par gode råde til en succesfuld strategiimplementering, som alle virksomheder kan benytte sig af:

  • Involver medarbejderne og lederne, allerede mens strategien udvikles. Derved tager de lettere ejerskab over den nye strategi.
  • Værktøjer er gode til at analysere situationer og skabe resultater fremadrettet, men det kan hurtigt gå galt, hvis strategiarbejdet betragtes som en analytisk og mekanisk proces. Strategi handler i høj grad om mennesker og adfærd.
  • Det er vigtigt, at topledelsen går forrest med deres egen adfærd. Topledelsen skal udstråle begejstring og tydeliggøre vigtigheden af strategien – det smitter af på resten af organisationen.

Formålet var, igennem involvering og ejerskab, at formulere og visualisere ”den røde tråd” for alle. Det har vi opnået!

Petter Blondeau
Petter Blondeau - Ordførende direktør, Fynske Bank

Læse mere om hvordan FU kan hjælpe jer med strategiimplementering eller medarbejderudviklingssamtaler.

 

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille, hvis du ønsker hjælp til strategiimplementering