Succesfuld strategiudvikling i Fynske Bank

Med udgangspunkt i 10 principper for effektive strategiprocesser har FU i samarbejde med associate Dan Grevelund Quelle skræddersyet en strategiproces til Fynske Bank.

Fynske Bank opstod som en fusion mellem Vestfyns Bank og Svendborg Sparekasse i slutningen af 2013. I august 2015 var banken så langt med den praktiske integration af de to fusionspartnere, at det var relevant at fokusere mere på fremtiden. I samarbejde med FUs associate Dan Grevelund Quelle gik Fynske Bank derfor i gang med at skabe en fælles strategi og mål for den nye bank. Strategien skulle tage højde for de markedsmæssige udviklingstendenser, og alle ansatte skulle kende og føle ejerskab til strategien.

 

10 principper for effektive strategiprocesser

Dan Grevelund Quelle har 20 års erfaring inden for strategiprocesser og har udviklet 10 principper for effektive strategiprocesser. Du kan se dem her – og læse mere om dem i hans bog "Strategisk balance".

Klik på billedet for at se modellen i fuld størrelse

Strategiprocessens overordnede formål er at skabe bedre forretningsmæssige resultater i banken. Dette sker ved at styrke de organisatoriske og medarbejdermæssige forudsætninger for at realisere de strategiske mål.

Dan Grevelund Quelle
Dan Grevelund Quelle - FU associate

Med afsæt i mål fastlagt af Fynske Bank, skræddersyede Dan Grevelund Quelle en strategiproces til dem. Målene inkluderede et fælles strategisk grundlag, som var forankret i hverdagen, og som medarbejderne kendte og følte ejerskab til. Vejen hertil bestod blandt andet af at udarbejde og kommunikere strategien og bankens værdier samt et MUS-system, der understøttede realiseringen af strategien.

Læs mere om implementeringen af bankens strategi

 

Begejstringen for den nye strategi og implementeringen af den er stor hos Fynske Bank, den ordførende direktør og områdedirektøren siger:

Vi har sammen formuleret en stærk manual. Det er vores solide fundament for en positiv, og på vores måde differentieret, udvikling af vores bank.

Petter Blondeau
Petter Blondeau - Ordførende direktør, Fynske Bank

Vi ved, hvor vi vil hen og ikke mindst, hvordan vi ønsker at komme derhen.

Thomas Thoft Madsen
Thomas Thoft Madsen - Områdedirektør, Fynske Bank

Målbar effekt i Fynske Bank

For at måle medarbejdernes kendskab og ejerskab til det strategiske grundlag og bankens værdier besvarede medarbejderne et spørgeskema før processens start og igen et år senere. Ledere og medarbejdere blev spurgt om følgende på en skala fra 1 til 5:

  • Har du et klart billede af, hvor Fynske Bank vil være om 5 år?
  • Kan du forklare hovedelementerne i bankens strategi?

Den lyseblå søjle viser ledernes samlede score før processens start i 2015, mens den blå søjle viser ledernes og medarbejdernes samlede score efter processen i 2016.

Besvarelserne viser, at strategiprocessen har gjort den fælles retning synlig for bankens medarbejdere. Det er første step på vej mod bedre forretningsmæssige resultater. Petter Blondeau, Ordførende direktør, Fynske Bank bekræfter dette: Formålet var, igennem involvering og ejerskab, at formulere og visualisere ”den røde tråd” for alle. Det har vi opnået!

 

Læs mere om hvordan FU kan hjælpe jer med jeres strategiudvikling

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du ønsker hjælp til strategiudvikling