Styrk ressourcen mental robusthed

Flere erhvervspsykologer ser robusthed som en attraktiv personlig ressource. Mange mener ligefrem, den er nødvendig. Det er en ressource, der øger vores evne til begå os på nutidens arbejdsmarked.

Der er sagt og skrevet meget om robusthed. En ofte misforstået opfattelse er, at robusthed handler om at være stærk, usårlig og at kunne klare alt.

Ifølge American Psychological Association (APA) handler robusthed om, at du opbygger evner og strategier til at håndtere og overkomme udfordrende situationer, svære oplevelser og/eller modgang i livet.

Det betyder, at mental robusthed hjælper os, når vi indimellem oplever modgang, stressfyldte begivenheder og lignende – både på jobbet og privat.

Hvad siger forskningen?

De seneste 60 år er der forsket i robusthedsbegrebet. Nogle teorier benytter blot termen resiliens, men det er altså ikke et nyt fænomen. Der er dog noget interessant ved nogle af de nye forskningsresultater. Nemlig svaret på hvorfor nogle mennesker har nemmere ved at rejse sig ovenpå modstand og svære situationer end andre? Hvad er det, de mennesker gør?

Nylige undersøgelser peger på, at både arv og miljø påvirker den enkeltes udgangspunkt for robusthed. Samtidig nævner APA disse faktorer som væsentlige for opbygningen af robustheden:

  • Kærlige og støttende relationer i og udenfor familien
  • Evnen til at lave realistiske planer og iværksætte de rette handlinger
  • Et positivt selvbillede og tillid til egne styrker og evner
  • Evnen til at kommunikere og løse problemer
  • Evnen til at håndtere følelser og impulser

Det betyder, når finanssektoren oplever forandringer, så kan øget selvindsigt, generel oplevelse af mening samt vedholdenhed positivt bidrage til robusthed og derved også trivslen.

Kilde: Sonja Lyubomirsky (2008)

Hvad kan du selv gøre?

Ifølge professor Sonja Lyubomirsky fra California University kan vi definere robusthed ud fra figuren til venstre.

Figuren viser, hvordan 60% er "givet" os på forhånd, og hvordan hele 40% er noget, du selv har mulighed for at påvirke og styrke. Du har altså selv god mulighed for at opbygge og påvirke din mentale robusthed.

Samtidig kan vi udlede, at nogle mennesker hurtigere rejser sig og nemmere kan overkomme mere end andre, fordi de formår at udnytte de 40%.

Så hvorfor er det værd at give den mentale robusthed et servicetjek?

Svaret ligger lige for. Du lever i en digital hverdag, oplever stor forandringshastighed og er "meget på". Robusthed styrker og hjælper dig til at kunne håndtere det og leve et meningsfyldt arbejdsliv.

Start med at reflektere over:

  • I hvor høj grad oplever du mening i dit arbejde?
  • Hvordan er din tillid til dine egne evner?
  • Har du et overvejende positivt eller negativt mindset, når dagen er hektisk?
  • Hvilke værdier er vigtige for dig i dit arbejdsliv?

Find mere inspiration om emnet "Styrk din personlige gennemslagskraft og robusthed"

Henrik Duch
Henrik Duch
Chefkonsulent
+45 8993 3355
+45 2156 0880
Du er velkommen til at kontakte Henrik, hvis du vil vide mere